Geert 22 mei 2017

(Door Ab Klaassens)

Geert Wilders klaagt dat ‘de elite’ zijn bijna 1,4 miljoen kiezers buitensluit bij
de vorming van een nieuwe regering. Wilders is een zeer ervaren lid van het
parlement. Daarom weet hij  dat in Nederland met zijn versplinterd politieke
landschap elk kabinet berust op een kleine meerderheid, zodat er altijd een
grote minderheid buiten de boot valt.

In 1977 werd zelfs de partij die als grootste uit de verkiezingen was gekomen
buiten de regering gehouden. Dat was de Partij van de Arbeid. Die had een
forse verkiezingswinst – tien zetels – graag beloond willen zien met de
vorming van een tweede kabinet Den Uyl, maar een drammerige achterban
stelde zo hoge eisen aan het CDA dat partijleider Dries van Agt het op een
akkoordje gooide met de VVD van Hans Wiegel.

Gevolg: 2,9 miljoen PvdA kiezers niet vertegenwoordigd in de regering. Maar
ook voordat de christelijke partijen zich verenigden in het CDA wisselden zij
geregeld van regeringspartner. De ene keer mocht de VVD meedoen, de
andere keer de Pvda. En telkens werd dan  een groot deel van het kiezersvolk
niet vertegenwoordigd in de regering.

De door Geert Wilders zo bewonderde Donald Trump is niet gekozen door de
meerderheid van het volk. Hij had drie miljoen minder kiezers dan zijn
concurrent Hillary Clinton. Doordat in sommige kiesdistricten de stemmen
van plattelanders zwaarder wogen dan die van stedelingen kreeg Trump de
eerste prijs.

“Het moet niet gekker worden” is één van de favorieten in de woordenschat
van Wilders. Ik ben het met hem eens.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Waarheid 31 januari 2017

(Door Ab Klaassens)

Volgens Donald Trump brak de zon door toen hij na zijn beëdiging op 20
januari aan zijn toespraak begon. Volgens de TV-beelden en volgens een
weerkundige begon het juist op dat moment te regenen.

Het merkwaardige is dat de aanhangers van Trump blijven geloven dat hun
leidsman de waarheid sprak. Ze beschouwen de TV-beelden als een vervalsing
en de woorden van de weerman als vuige laster.

In Nederland heeft Trump een enthousiaste supporter: Geert Wilders. Hij is
een even ijverige twitteraar als vriend Donald: Geen gelul, alle problemen
opgelost in een tekst van 140 tekens.

Soms denk ik dat ik mij ook maar eens moet wagen op Twitter of facebook om
wat tegenspel te bieden.

Over welke waarheid zal het dan gaan? En over welke mening? Ik hou mij stil
uit vrees voor de stormtroepen van Wilders.

Als ik naar het NOS-journaal kijk en de kranten lees zie ik een dans met een
giftige cobra. We zullen nog wat beleven na 15 maart.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Occupied 30 januari 2017

Ik heb afgelopen weken een  intrigerende serie gezien op Netflix  Het is de
Noorse serie Occupied. Kort: Noorwegen besluit te stoppen met het gebruik
van fossiele brandstoffen en dus ook om olie te exporteren. Met gedoogsteun
van de EU bezetten Russische militairen de Noorse olieplatforms. De Russen
nemen stukje bij beetje en heel subtiel de macht in het land over zonder dat je
daar aanvankelijk op straat iets van merkt. Mensen worden ongemerkt het
Russische kamp in gezogen.

De serie doet mij sterk denken aan het  boek Onderworpen van de Franse
schrijver Michel Houellebecq. In dat boek sluipt de islam het Franse systeem
binnen om dat vervolgens over te nemen.

Het knappe van het boek en de serie is dat je weet dat het fictie is, maar dat je
voortdurend het gevoel hebt dat het in werkelijkheid zo zou kunnen gaan.
Noorwegen wordt uiteindelijk door alle bondgenoten in de steek gelaten.
Enerzijds om de toestroom van olie te waarborgen anderzijds om een groot
mondiaal conflict te voorkomen. Je kunt gerust zeggen dat Noorwegen
opgeofferd wordt.

Ik ben geen doomdenker, meer iemand die gelooft in het goede van de mens
en die er op vertrouwt dat wereldleiders met de handen van de nucleaire
knoppen blijven. Dat denk ik nog steeds, maar als ik zie hoe de Amerikaanse
president Trump afgelopen weekend chaos veroorzaakte met zijn decreet om
buitenlanders te weren, is mijn vertrouwen weg. Die man is tot de meest
ondoordachte dingen in staat en zijn beslissingen zouden zomaar reacties van
andere grootmachten kunnen oproepen die fataal zijn voor de rest van de
wereld.

Dat hoeft niet per se grof geweld te zijn. Sterker nog, ik denk dat de Russen
inderdaad zo subtiel opereren als in Occupied, net zo goed als de CIA probeert
op slinkse wijze greep te krijgen op regeringen die in de ogen van de
Amerikanen niet deugen.

Het zijn veel ingewikkelder tijden dan de Koude Oorlog uit mijn jeugd. Toen
was helder wie goed was en wie  slecht. Dat is niet langer zo. In Europa zitten
we nu tussen twee vuren.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leugens 24 januari 2017

We hebben dit weekend geleerd dat de halve waarheden en flagrante leugens
(al dan niet om bestwil) die politici al eeuwen over ons uitstrooien,
alternatieve feiten heten.

President Trump loog deze week keihard over de opkomstcijfers bij zijn
inauguratie. Foto’s op social media bewezen dat hij zijn woordvoerder Sean
Spicer namens hem uit zijn nek had laten lullen. Goed dat het door Trump zo
geliefde communicatiekanaal zich nu tegen hem keerde.

Ik sluit niet uit dat Trump zelf nog steeds denkt dat hij in Washington door
anderhalf miljoen mensen werd bejubeld. Er zijn mensen die zo sterk in hun
eigen leugens geloven dat ze die als waarheid aannemen. Dat is geen
doortraptheid, dat is een aandoening.

Waar ik mij meer zorgen over maak zijn die mensen die meegaan in het
verhaal van de leugenaars omdat ze in die mensen een strohalm zien. Ik vrees
vooral die mensen die hun idool zo adoreren dat ze zich afsluiten voor
iedereen die probeert de leugenaar te ontmaskeren. Het zijn die mensen die
via social media (al dan niet automatisch) worden gevoed met meningen die
ze graag horen en die nooit in aanraking komen met andere meningen.

We hebben de mond vol over de kloof tussen burgers en politiek en
gemakshalve geven veel mensen de politiek de schuld van dat gapende gat.
Maar om die kloof te dichten zal iedereen een stap moeten zetten. Je mag van
burgers verwachten dat ze zich voor hun meningsvorming niet alleen op
Facebook of Twitter oriënteren. Goed leiderschap vraagt veel, maar goed
burgerschap vraagt ook iets.

 1. Ximaar (reply)

  24 januari 2017 at 10:21

  Van het zwetstype Trump lopen er heel wat mensen rond en die in mijn buurt zijn toch vooral laag opgeleide mannen. Dwz vrouwen hebben het niet over meetbare zaken als; mijn opkomst is de grootste. Die hebben het over onmeetbare gevoelens. Dit soort hanige mannen moet altijd tegen elkaar opbieden en dat gebeurt al op het schoolplein met dingen als; ‘mijn vader heeft de snelste auto’. ‘Die auto gaat wel 200.’ Probleem is als je dat ontkracht naar 100, dan gaat zo’n figuur het erger maken met 250. Ik begin er dus niet eens aan, wat maakt mij die autosnelheid of opkomst uit. Probleem is dat ik wat broers, neven en een zwager ken die net zo geloven in hun overdrijvingen als Trump. Als je er op ingaat krijgen ze aandacht en dat is het beste wat je ze juist niet kunt geven. Beter is het geven van een uitweg, waardoor ze hun overdrijvingen een beetje terug kunnen schroeven zonder af te gaan. Ik kan dat wel als persoon, maar de media als geheel gaat dat niet lukken. Die zullen domweg blijven ontkrachten op een manier die Trump als gezichtsverlies zal ervaren. Dus volhardt Trump en maakt ie het alleen maar erger. In dit geval gaat het er om dat er bij hem meer mensen waren dan bij Obama. Het zou mij niets verwonderen als hij de hotelboekingen van toen en nu laat vergelijken en in zijn voordeel laat aanpassen. Vervolgens gaat ie daar dan weer de media mee om de oren slaan. Die krijgen daar geen inzicht in en na een jaar wellus-nietussen heeft niemand hier iets mee gewonnen.

 2. Harry Perton (reply)

  24 januari 2017 at 20:18

  @Ximaar,
  De cijfers van het openbaar vervoer zijn al vergeleken en ook dan blijkt de flagrante leugen.

  @Jan,
  Wijze woorden!
  Ik geloof overigens niet dat heel veel politiek geïnteresseerde mensen zich voortdurend kunnen afsluiten voor andere meningen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Trump 9 november 2016

De analyses vliegen je om de oren nadat Donald Trump tot president van
Amerika is gekozen. De analisten zijn somber. Ze verwachten dat Trump
nationaal en internationaal brokken gaat maken.

David van Reybrouck schrijft op de website van De Correspondent dat we
zijn ontwaakt in een nieuwe wereldorde.  “De massa die zich in de steek
gelaten voelt door de klassieke politieke elite, die dichter bij de bedrijfswereld
dan bij het trailer park staat, neemt wraak voor de groeiende ongelijkheid.
Terwijl de elite internationaal denkt en opereert, leeft het laagopgeleide
proletariaat in verpauperde buitenwijken of op het verarmde platteland zonder
een gevoel van politieke vertegenwoordiging”.

Van Reybrouck pleit al lang voor een nieuwe vorm van democratie omdat
volgens hem de tijd van verkiezingen en referenda voorbij is. Het is tijd voor
een nieuwe burgerparticipatie.

Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de Correspondent, schrijft onder meer:
“[…]maar het is uiteindelijk het gapende gat tussen de werkelijkheid zoals die
jarenlang door de media is voorgespiegeld en de realiteit zoals die door veel
Amerikanen dagelijks wordt geleefd, die doorslaggevend is geweest.”

Overal lees je dat de winst van Trump een wake-up call is voor politici in
Europa waar Wilders, Le Pen en andere populisten aan de deur rammelen.

Wijnberg schrijft over de rol van de media. Dat vind ik als journalist een
interessant thema. Ik ben het overigens niet helemaal met hem eens dat media
jarenlang een verkeerd beeld hebben voorgespiegeld. Er zijn voldoende media
die mij de afgelopen jaren duidelijk hebben gemaakt dat de the great american
dream allang uiteen was gespat.

In Nederland zijn de meeste journalistieke bedrijven  al jaren geleden
de wijken ingetrokken om te horen wat de mensen vinden. Op hun fora
geven ze ruim baan aan mensen die vanuit de onderbuik reageren.

Maar net als de gevestigde politici zouden media zich nu meer dan ooit
moeten afvragen wat hun rol is. Ik pleit nadrukkelijk niet voor een terugkeer
naar de tijd dat wij journalisten de verheffing van het volk tot onze dagtaak
rekenden. Zo arrogant moeten we niet meer willen zijn.

Ik vind wel dat media zich moeten afvragen of zij zich louter bezig moeten
houden met het vertolken van het volksempfinden, het voeden van onderbuiken
of dat zij werkelijk achter die mensen moeten gaan staan en welke rol zij zouden
kunnen spelen in de realisering van een nieuwe democratie met veel meer
burgerparticipatie.

 1. ab klaassens (reply)

  10 november 2016 at 22:10

  De overheid neemt maatregelen die, voor zij worden uitgevoerd, eerst
  worden getest op hun juridische en financiele haalbaarheid. Het kan
  goed zijn voor de democratie als ook wordt onderzocht of zulke
  maatregelen worden begrepen door de betrokkenen, te weten het volk.
  Maar eerst moet het onderwijs zo worden ingericht dat de aanstaande
  stemgerechtigden bovenstaande zinnen kunnen lezen en begrijpen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Trump vs Clinton 9 oktober 2016

Vannacht is er weer een debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten
Trump en Clinton. Het is mij een raadsel waarom daar in de Nederlandse
media zoveel aandacht aan wordt besteed.

De verkiezing van Obama tot de eerste zwarte president vond ik op zich
nog een sensatie. Maar wat hij heeft hij voor invloed op mijn leven gehad?

Er zijn andere presidenten en leiders die het afgelopen jaar oneindig veel
meer invloed op ons land hebben gehad dan de Amerikaanse. De handelwijze
van de Syrische president en de landlords van Soedan bijvoorbeeld hebben
uiteindelijk gezorgd voor een grote stroom vluchtelingen naar ons land.
Ik hoef u niet te vertellen wat dat in de lage landen voor problemen heeft
gegeven.

De Russische leider Poetin ontkent nog steeds dat zijn land verantwoordelijk
is voor het neerhalen van de MH17. Dat doet in ons land nog wekelijks
veel stof opwaaien.

Dan hadden we nog Brexit met z’n economische spanningen die tot hier te
voelen zijn. Mede veroorzaakt door de ex-burgemeester van Londen. Een man
die als leider van de stad grootse dingen deed maar een clown werd toen hij in
de valkuil trapte van de wetten van de partijdiscipline.

En waar kijken we vannacht naar? Naar een xenofobe, seksistische en
leugenachtige man die zo hard mogelijk probeert en al even leugenachtige
vrouw die omwille van geld en macht haar overspelige man niet bij het
grof vuil zette.

Ik ga er mijn bed niet voor uit. Ik denk dat behalve Twan Huys (die moet
duiden in DWDD) niemand dat doet. Bovendien presenteert de NOS
vast en zeker de vijf meest memorabele momenten morgen in hapklare
brokken. Vijf momenten waarvoor een redacteur zich ongetwijfeld in
bochten heeft moeten wringen om ze te vinden.

Ik pik dit stukje entertainment maandagmorgen aan het ontbijt mee.
Daarna ga ik douchen en datgene doen wat ik elke dag doe en waarvan
geen Amerikaanse leider weet heeft.

 1. Sante Brun (reply)

  9 oktober 2016 at 15:11

  Jan, wat hebben de verhuurders/pensionhouders (landlords) van Soedan ermee te maken? Of bedoel je warlords?

  1. Jan de Vries (reply)

   13 oktober 2016 at 11:40

   sante, je hebt gelijk. dank voor je correctie

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Trump 7 juni 2016

Het vervelende van de Amerikaanse presidentsverkiezingen
is dat het voorspel zo lang duurt.

Maanden voordat de nieuwe wereldleider wordt gekozen
strijden heel veel mannen en vrouwen tegen elkaar. Als ze
elkaar hebben weggespeeld en er nog maar twee over zijn, ben
ik alle andere namen alweer vergeten.

Daarom denk ik elke keer: ik haak wel aan op het moment dat
de finale begint. Vroeg genoeg.

Dit keer doet Donald Trump een kansrijke poging. Hij is een
kleurrijk figuur en zorgt wereldwijd voor reuring. Zelfs al wil
je wachten tot de finale, je komt er niet omheen.

Wat weet ik nu? Weinig. Van Trump weet ik dat hij lomp is en
dat hij een hek om Amerika wil bouwen.  Van mevrouw Clinton
weet ik dat ze een privé-server heeft gebruikt voor zakelijke email.
Het wordt tot in den treure herhaald.

De Nederlandse media besteden veel aandacht aan de
presidentsverkiezingen. Het is voor de stabiliteit van de
wereldvrede dan ook belangrijk welke Amerikaan er met zijn
hand bij de rode nucleaire knop zit. Is dat een havik of een
duif?

Ik weet ook dat Clinton heeft gewaarschuwd dat Trump dus niet
aan die rode knop mag zitten. Hij is een havik. Ik betwijfel dat. Ik
weet niet of u wel eens in het bos komt maar als u een vogel
weg hoort vliegen die enorm kabaal maakt, is het altijd een duif.
Een duif die hevig klapwiekend het luchtruim kiest en vervolgens
vredig koerend op een tak te gaan zitten.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *