De analyses vliegen je om de oren nadat Donald Trump tot president van
Amerika is gekozen. De analisten zijn somber. Ze verwachten dat Trump
nationaal en internationaal brokken gaat maken.

David van Reybrouck schrijft op de website van De Correspondent dat we
zijn ontwaakt in een nieuwe wereldorde.  “De massa die zich in de steek
gelaten voelt door de klassieke politieke elite, die dichter bij de bedrijfswereld
dan bij het trailer park staat, neemt wraak voor de groeiende ongelijkheid.
Terwijl de elite internationaal denkt en opereert, leeft het laagopgeleide
proletariaat in verpauperde buitenwijken of op het verarmde platteland zonder
een gevoel van politieke vertegenwoordiging”.

Van Reybrouck pleit al lang voor een nieuwe vorm van democratie omdat
volgens hem de tijd van verkiezingen en referenda voorbij is. Het is tijd voor
een nieuwe burgerparticipatie.

Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de Correspondent, schrijft onder meer:
“[…]maar het is uiteindelijk het gapende gat tussen de werkelijkheid zoals die
jarenlang door de media is voorgespiegeld en de realiteit zoals die door veel
Amerikanen dagelijks wordt geleefd, die doorslaggevend is geweest.”

Overal lees je dat de winst van Trump een wake-up call is voor politici in
Europa waar Wilders, Le Pen en andere populisten aan de deur rammelen.

Wijnberg schrijft over de rol van de media. Dat vind ik als journalist een
interessant thema. Ik ben het overigens niet helemaal met hem eens dat media
jarenlang een verkeerd beeld hebben voorgespiegeld. Er zijn voldoende media
die mij de afgelopen jaren duidelijk hebben gemaakt dat de the great american
dream allang uiteen was gespat.

In Nederland zijn de meeste journalistieke bedrijven  al jaren geleden
de wijken ingetrokken om te horen wat de mensen vinden. Op hun fora
geven ze ruim baan aan mensen die vanuit de onderbuik reageren.

Maar net als de gevestigde politici zouden media zich nu meer dan ooit
moeten afvragen wat hun rol is. Ik pleit nadrukkelijk niet voor een terugkeer
naar de tijd dat wij journalisten de verheffing van het volk tot onze dagtaak
rekenden. Zo arrogant moeten we niet meer willen zijn.

Ik vind wel dat media zich moeten afvragen of zij zich louter bezig moeten
houden met het vertolken van het volksempfinden, het voeden van onderbuiken
of dat zij werkelijk achter die mensen moeten gaan staan en welke rol zij zouden
kunnen spelen in de realisering van een nieuwe democratie met veel meer
burgerparticipatie.

 1. ab klaassens (reply)

  10 november 2016 at 22:10

  De overheid neemt maatregelen die, voor zij worden uitgevoerd, eerst
  worden getest op hun juridische en financiele haalbaarheid. Het kan
  goed zijn voor de democratie als ook wordt onderzocht of zulke
  maatregelen worden begrepen door de betrokkenen, te weten het volk.
  Maar eerst moet het onderwijs zo worden ingericht dat de aanstaande
  stemgerechtigden bovenstaande zinnen kunnen lezen en begrijpen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *