Hoezo heeft Wilders niks bereikt, mevrouw Kaag? 17 maart 2021

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag verweet PVV-lijstrekker Geert Wilders dat hij niks heeft bereikt.
Volgens mij is dat een onjuiste voorstelling van zaken.

Geert Wilders is de man die lang geleden een stem gaf aan de latente aanwezigheid van buitenlandershaat
en haat tegen de gevestigde orde, die leefde onder de hardwerkende Nederlander.

Het zaadje was geplant door Pim  Fortuyn, maar het was Wilders die kunstmest en water aandroeg,
geholpen door het opkomende internet.

Tot die tijd broeide de mening van gewone mensen onder een deken van politieke correctheid,
vertroeteld door socialisten en de oorspronkelijke versie van het CDA.

Wilders was degene die een enorme schare mensen achter zich kreeg die de afgelopen
decennia constant bleek.

Zijn succes was voor de gevestigde orde reden om in zijn richting op te schuiven. Ook die partijen
werden opeens strenger voor buitenlanders in het algemeen en moslims in het bijzonder.

Je kunt nu zeggen dat Wilders niks bereikt heeft, maar zijn invloed is ongekend groot. De kloof tussen
wij en zij werd steeds groter omdat alles gezegd kon worden. Dankzij social media werd ook alles gezegd.
Wilders haalde de handrem van Nederland en de gevestigde orde rolde  langzaam de helling af.

Ik weet niet hoe het D66 of Sigrid Kaag zal vergaan de komende twee decennia. Ik hoop alleen dat we
over twintig jaar kunnen zeggen. In 2021 was er een mevrouw die de beschaving terugbracht in de politiek
en daarmee een nieuw tijdperk inluidde nadat we elkaar twintig jaar hadden verketterd.

 1. Laurent (reply)

  21 maart 2021 at 22:43

  Ik moet het helaas eens zijn met je analyse

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wat is er toch mis met al die communicatie? 4 februari 2021

Ik stam nog uit het journalistieke tijdvak dat commissievergaderingen van gemeenten besloten waren. In de jaren
tachtig  gingen de luiken open en met die openheid kwamen er de persvoorlichters en communicatiemensen,
die ik in een vlaag van foute humor wel eens communicantjes noem.

Eerst waren dat (vooral mannelijke) ambtenaren die het wel leuk vonden om wat contacten met journalisten
te onderhouden en de voorlichting erbij deden. Later werden dat professionals met een communicatiediploma
op zak. In mijn beleving vooral vrouwen, wat mij in een vlaag van verkeerde humor wel eens de opmerking
heeft doen ontglippen: communicatie is een meisjesding.

Tientallen, wat zeg ik, honderden heb ik er langs zien komen. Als stagiaires ( “ik vind het leuk iets met mensen
te doen”) en als tegenvoeters, want in de meeste gevallen zijn journalisten en communicatiemedewerkers
opponenten. Disclaimer: er zijn er ook die met je meedenken en met wie je het spel van loven en bieden kunt spelen.
Dat zijn de echte professionals die buiten het kader van mijn flauwe humor vallen,

Maar de meesten zijn toch gewoon his masters voice bij wie het volgende zinnetje is ingesleten:
“ik zet je vraag uit in de organisatie”.

Nadat ruim dertig jaar lang een golf aan communicatiemedewerkers over ons land is gespoeld verbaas
ik me nog elke dag over het feit dat in grote zaken het mis gaat met de communicatie. De eerste keer
dat me dat echt opviel was na de Herculesramp. In het eindrapport stond dat de hulpverlening goed
was gegaan, maar dat het schortte aan de communicatie.

In de jaren daarna las ik rapport na rapport over de meest uiteenlopende calamiteiten waarin stond
dat de communicatie beter kon. Al die meisjes kregen de schuld van beleidsmakers door wie ze
werden aangestuurd.

Nu hebben we de coronacrisis. Weer lees ik overal dat er niet goed wordt gecommuniceerd. Julia van
Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam zei bijvoorbeeld:
“Het zijn goeie campagnes, maar eigenlijk zijn het er best weinig. Je wil dat burgers er niet omheen
kunnen. Ik woon in Amsterdam en krijg bij wijze van spreken om de haverklap brieven van het
stadsdeel over afvalbakken die verplaatst worden, maar niet over corona. Terwijl een brief van de
burgemeester wel indruk zou maken.”

Tja, dat is precies wat ik bedoel: brieven over afvalbakken.

Volgens mij moet de conclusie zijn dat communicatiemedewerkers vooral last hebben van hun
opdrachtgevers.

 1. Ximaar (reply)

  4 februari 2021 at 11:20

  Goed verhaal. Vaak geef ik de media en hun commercie de schuld dat ze overaal hijgerig achteraan lopen om als eerste iets te melden. Liefst nog voor dat het gebeurd is. Vervolgens zorgt een kloof tussen wetenschappers/beta’s en journalisten/alfa’s dat er veel onbegrepen of verkeer geinterpreteerd in de media verschijnt. Later als iets goed onderzocht is dan heeft de media geen interesse meer omdat ze hijgerig achter het volgende aanlopen. Maar je verhaal over die communicatiemedewerkers heeft er ook mee te maken dat zaken niet goed in de media komen. Communicatiemedewerkers zijn zo ver mijn ervaring strekt ook alfa’s en kunnen dus goed communiceren met journalisten. De kloof verlegd zich dan naar binnen het bedrijf of de organisatie waar de wetenschappers niet goed met de communicatiemedewerkers communiceren en die krijgen vervolgens de schuld als het mis gaat.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wie in Brabant stemde op JA21? 16 januari 2021

Wat al langer verwacht werd is gebeurd: de fractie van Forum voor Democratie is uiteengevallen. Drie leden
gaan apart verder als vertegenwoordigers van JA21, de anderen gaan verder als leden van Forum voor Democratie
(onder hen gedeputeerde Eric de Bie) en gedeputeerde Peter Smit gaat verder als onafhankelijke.  Ik lees
overigens dat hij als onafhankelijke JA21 vertegenwoordigt. Samen blijven ze het vorig jaar zo zwaarbevochten
bestuursakkoord steunen. Niks aan de hand dus voor de zittende coalitie. Die heeft inmiddels in goede harmonie
verklaard dat er in een duaal bestel bij elk voorstel zo breed mogelijke steun zal worden gezocht.

Getalsmatig klopt het allemaal. Het feit dat drie mensen onder de vlag van JA21 verder gaan betekent niet dat zij
opeens anders denken over de afspraken die ze een klein jaar geleden samen met CDA, VVD en Lokaal
Brabant maakten. De meningsverschillen in de Brabantse fractie hebben niets met Brabantse zaken te
maken maar alles met de strijd in de landelijke partij Forum voor Democratie.

Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand. Forum voor Democratie Brabant kwam in het zadel dankzij Thierry
Baudet. Kiezers hadden geen ander referentiekader want de provinciale afdeling had geen noemenswaardig
verkiezingsprogramma en deed niet mee aan verkiezingsdebatten.

Toen het rondom Thierry Baudet begon te rommelen hielden ze in Brabant vol dat het geen gevolgen voor de
provinciale fractie zou hebben. Van alle Brabanders geloofden alleen de fractieleden zelf dat dat zou gaan werken.
Hun coalitiegenoten hoopten dat tegen beter weten in.

Uiteindelijk ging het niet. Er ontstaat nu een situatie waarbij drie gekozen statenleden onder een
andere vlag verder gaan. Het gebeurt vaker dat gekozen volksvertegenwoordigers op eigen kracht verder gaan, maar
deze drie stappen over naar een andere partij die ten tijde van hun verkiezing niet bestond. Die partij heeft geen mandaat
van de kiezers. Sterker nog  met hun stap kiezen zij voor de oppositie van de man aan wie zij het vertrouwen
van de kiezers te danken hebben.

Eén gedeputeerde, namelijk Peter Smit, kiest geen partij. Hij gaat als onafhankelijke verder. Volgens een verklaring
van de coalitiepartijen vertegenwoordigt hij het geluid van JA21. Dat dringt meteen de vraag op welk Brabants geluid
JA21 heeft laten horen. Het is hoogst curieus.

De coalitie mag dan stoïcijns door regeren, één van de belangrijke partners heeft er een zooitje van gemaakt en
zichzelf tot aangeschoten wild gemaakt. Reken maar dat de oppositie in Provinciale Staten daar een robbertje
over gaat vechten. Het is ook volkomen terecht dat zij hun collega’s van Forum, JA21 en de ‘onafhankelijke’
Smit ter verantwoording roepen. Want met wie hebben ze te maken? Mensen die onder de banier van
Baudet in het Brabantse parlement zijn binnengewalst, maar van wie je je langzamerhand moet gaan
afvragen waar ze hun legitimiteit vandaan halen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Opgejaagd door de roep om law and order 16 januari 2021

Tommy Wieringa heeft vandaag een mooie column in de NRC. De menselijke maat is bij de toeslagenaffaire
en op veel andere terreinen uit het oog verloren, schrijft hij. Die menselijke maat is ondergeschikt gemaakt
aan het systeem van fraudebestrijding, aan de dekking van de kosten daarvan, aan alles eigenlijk.

Op een bijna rigide manier is er gejaagd op mensen van wie ambtenaren veronderstelden dat het fraudeurs
waren. Blind als ze waren voor de menselijk maat.

Ze hebben dat ongetwijfeld gedaan omdat ze werden opgejaagd door de bestuurders die ze dienden.
Bestuurders die eisten dat er hard werd opgetreden omdat politici in de Tweede Kamer ze daarvoor
mandaat hadden gegeven. Daarom is het goed dat die bestuurders nu samen zijn afgetreden.

Dat aftreden helpt niks, want over twee maanden zijn er verkiezingen en komen de hoofdrolspelers
gewoon weer het toneel op voor de volgende akte. In de rol van de koning van het spel zien we
opnieuw Mark Rutte.

De vraag die mij bezighoudt is hoe het komt dat de menselijke maat zo ver op de achtergrond is geraakt
dat ambtenaren onder leiding van hun aanvoerders zo nietsontziend op rooftocht zijn gegaan.

Volgens mij was het de tijdgeest. Aan de rechterkant van het politieke spectrum was onder leiding van
onder anderen Geert Wilders de roep om law and order steeds luider geworden. Op social media klonk
de roep om een keiharde aanpak steeds luider. De cohorten aan de rechterflank groeiden. Het werd normaal
gevonden dat mensen met een buitenlandse naam extra in de gaten werden gehouden. Racisme en
discriminatie werden institutioneler dan ze al eeuwen waren.

Partijen die nog een beetje gevoel hadden voor de menselijke maat zagen dat ze met een lightversie van
deze gestrengheid garen konden spinnen. Uiteindelijk was het de VVD die dat het slimste deed met een
man die van iedereen de meest slimme was.

Tegelijkertijd nam de marktwerking een grote vlucht. Verantwoordelijkheden werden afgeschoven naar
bestuurslagen en organisaties die daar helemaal niet voor waren toegerust.

Aldus ontstond er in dit land een situatie waarbij niet de menselijke maat de leidraad was, maar
de mate waarin politici zich het hoofd op hol laten brengen. En ik ben bang dat het te laat is om de
geest terug in de fles te duwen.  Mijn somberheid over onszelf en de mensen die wij op het
podium hijsen is groot.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kan Forum Brabant zelfstandig verder? Ja hoor, dat kan 31 december 2020

2020 was ook in politiek opzicht voor Brabant een bizar jaar. Er moest  in het provinciehuis
tussentijds een nieuwe coalitie worden gevormd omdat het CDA de stekker uit de vorige trok. Uit de
puinhopen verrezen Forum voor Democratie en Lokaal Brabant als nieuwe partners voor VVD en CDA.

Vrij snel haalde het CDA de buit binnen waarom de grote sprong in het diepe was gewaagd:
boeren mochten er langer over doen om hun stallen milieuvriendelijker te maken. So far so good.

Daarna werd het spannend omdat Forum van Democratie landelijk scheurde. Dat ging niet voorbij aan
de vertegenwoordigers van deze partij in de Brabantse Staten. Een aantal leden blijft vooralsnog trouw
aan Forum-leider Thierry Baudet, anderen houden hun mond en Statenlid Loek van Wely stapte in zijn
rol van Eerste Kamerlid over naar de nieuwe partij Ja21. Hij dient nu twee heren. Dat is politiek
gesproken heel bijzonder.

Ondertussen doen de Brabantse Statenleden van Forum of thuis hun neus bloedt. Er is intern wel wat
wrijving, maar ze gaan officieel verder als een autonome fractie want Brabant is Brabant en Den
Haag is Den Haag.

Kan dat wel?  Ja dat kan, zolang ze naar buiten toe de rijen gesloten houden en eendrachtig proberen hun
belangrijkste verkiezingspunten te realiseren (een referendum en kernenergie).  Ander belangrijk punt
is het omleiden van cultuursubsidies naar theepottenmusea in plaats van naar artistieke vernieuwers.
Dat laatste is overigens eenvoudiger dan het eerste.

Voor deze hele operatie hebben ze de tijd tot aan de volgende verkiezingen van Provinciale Staten in 2023.
Het vraagt een enorme fractiediscipline en die bewaar je alleen als je samen successen boekt.
Fractiediscipline is bij alle partijen heel normaal. Als bij andere partijen elk individueel lid met een
afwijkende mening voor zichzelf zou beginnen hadden we nu in Nederland waarschijnlijk duizenden politieke
partijen. Fractiediscipline hoort bij het spel net als het sluiten van compromissen tussen partijen.

Zelfs het feit dat in de Statenfractie van FvD iemand zit met twee petten op hoeft niet eens tot problemen
te leiden. In de jaren tachtig ontstond het CDA uit KVP, CHU en ARP. In die tijd was ik verslaggever op de
Biblebelt. Het woord in de lokale politiek in die periode was: bloedgroepen. Er ontstonden in alle gemeenten
in mijn werkgebied CDA fracties met christenen van diverse pluimage, waarbij de Rooms-Katholieken een
marginale rol speelden. En iedereen weet hoe moeilijk christenen in de Biblebelt zich laten verenigen en
hoezeer in de jaren tachtig katholieken in sommige dorpen als halve heidenen werden verketterd.

Toch traden die CDA-fracties – soms met vallen en opstaan – eensgezind naar buiten. Toegegeven, het
politieke landschap was toen wel overzichtelijker. Je had nog niet zoveel splinterpartijtjes aan de rechterkant
en afsplitsen  in de politiek was in die contreien toen net zo bijzonder als echtscheiding. Dat deed je niet want wat God
verbonden had mocht de mens niet scheiden.  Dat gold natuurlijk niet voor de kerkgenootschappen zelf, want
daar was afscheiding heel normaal wanneer je vond dat de achterblijvers een dwaalleer volgden.

Forum voor Democratie in Brabant is niet gesmeed door een god maar de statenleden zijn aan elkaar
geklonken door Thierry Baudet.

Ach, het is van alle tijden om af en toe aan een god te twijfelen en je af te vragen: Heere, waarom???
Zolang er in een fractie strenggelovige voorgangers zijn die de twijfelaars kunnen overtuigen dat je een
god niet voor alles verantwoordelijk kunt houden en dat de mens ook een eigen verantwoordelijkheid
heeft kun je als tot elkaar veroordeelde stervelingen ver komen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Er belde mij een meisje van de regionale krant . . . . 10 december 2020

Er belde mij een dame van het regionale dagblad. Of ze zaterdagavond mocht komen als
Omroep Meierij de Skendelse Kwis uitzendt.

Natuurlijk, zei ik, als jij het leuk vindt om naar een server te kijken met knipperende
lichtjes ben je welkom.

Dat begreep ze niet. Maar jullie zenden toch de Skendelse Kwis uit, zei ze.

Voordat u net als de dame op het verkeerde been staat leg ik het uit. In veel dorpen wordt
aan het eind van het jaar een kwis gehouden. Daar doen honderden mensen aan mee. Ze
trekken in groepen door het dorp om opdrachten te vervullen en ze zitten thuis om
ingewikkelde vraagstukken op te lossen.

Het is een fenomeen dat ik vele malen leuker vind dan carnaval en dat volgens mij voor
veel meer saamhorigheid zorgt.

In Schijndel is er dit jaar geen kwis omdat evenementen zijn verboden. Eén van de organisatrices
werkt bij een landelijke omroep. Op een dag belde ze me. Zij en een team zouden een onine
versie maken van de Skendelse Kwis en ze vroeg of wij die dan ook op TV zouden willen
uitzenden. Dat wilden wij wel.

In de praktijk komt het erop neer dat wij dat programma kant- en klaar aangeleverd krijgen
via Wetransfer en dat we dat dan uitzenden. Je hoeft er de deur niet voor uit.

Dat legde ik uit aan de dame van de krant. Oh, zei ze, dan heeft de redactie het allemaal
verkeerd begrepen.

Ik stelde haar voor mijn collega van de landelijke omroep te bellen, die wist alles van de kwis
of om bij mensen thuis mee te kijken, ook een zeer beproefd journalistiek gebruik als je
niks beters hebt. Dat laatste hadden ze van de redactie ook al gezegd.

Dus nogmaals, je mag naar de server komen kijken, maar meer kan ik niet bieden, zei ik.
Dat aanbod sloeg ze af.

Mag ik uw naam, zei ze, voor het citaat.

Wat had je dan willen citeren, vroeg ik in alle oprechtheid.

Nou gewoon wat u zegt, zei ze.

Is dat dan interessant, vroeg ik.

Nou ja, zei ze, u weet hoe dat gaat. De redactie wil citaten anders wordt het
zo’n saai verhaal.

 

 1. Irene (reply)

  11 december 2020 at 12:28

  Ha leuk, een kijkje achter de schermen van de journalistiek 😉

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

FvD Brabant moet snel een puntje pakken 3 december 2020

Forum voor Democratie heeft twee uithangborden: Thierry Baudet en de afdeling Brabant die in onze
provincie samen met VVD, CDA en Lokaal Brabant aan de knoppen zit.

Het eerste uithangbord, aan de voorgevel, hangt volop in de wind. Sterker nog, door de krachtige
windstoten hangt dat bord met het hoofd van de Grote Leider, nog slechts met een stukkie ijzerdraad
aan een verroest spijkertje. Het tweede bord met de eendrachtige afdeling Brabant hangt onbewogen
aan de zijgevel, daar krijgt de wind nog geen vat op.

Brabant vraagt zich ondertussen af waarom de Brabantse afdeling van Forum voor Democratie niet
reageert op de storm voor de deur van een Amsterdams grachtenpand. Nou ja, ze reageren wel, maar
dan vooral om te zeggen dat ze niet reageren. Den Haag is Den Haag, Brabant is Brabant is het mantra.
Met andere woorden: De Grote Leider en zijn gevolg zoeken het maar lekker uit.

Baudet verkoopt veel onzin, maar in één ding had hij gelijk: elke Forum-politicus in de provincie
heeft zijn zetel aan hem te danken. In Brabant bijvoorbeeld had de provinciale afdeling geen
noemenswaardig partijprogramma. De kandidaten meden debatten als de pest. De kiezers hadden
maar één richtsnoer: Thierry Baudet.

Eric de Bie c.s. zitten er dus dankzij Baudet en zijn hofhouding. De Brabantse Forum-afdeling wilde
zo graag meeregeren dat ze bereid waren diep te gaan. Ze mochten van de VVD (en het CDA) wel twee
kroonjuwelen inbrengen: het referendum en kernenergie. Met nog ruim twee jaar te gaan kunnen
VVD en CDA dat met wat pappen en nathouden wel rekken. Vorige week bereikte het CDA datgene
waartoe het tegenwoordig op aarde is: uitstel voor de boeren. Buit binnen.

Er zijn al scenario’s geschetst voor de mogelijkheden van Forum Brabant. Ik heb zelf al – ver voor in
het Amsterdamse hoofdkwartier de lynchpartij begon – geopperd dat de opstelling van Forum Brabant
(wij zijn Brabant, geen Den Haag) maar tot één ding kan leiden: rustig meehobbelen met de grote jongens,
hier en daar een puntje pakken en vervolgens als zelfstandig Forum Brabant verder gaan. Ik heb dat
scenario wel eens aan Eric de Bie voorgehouden. Hij toonde – zoals altijd – een beminnelijke glimlach.

Zal de crisis in de landelijke partij dan langs Forum Brabant afglijden als water van een wilde eend?
Nee en daar zullen de oppositiepartijen wel voor zorgen, de PVV voorop. Die is namelijk stikjaloers
dat Forum op een achternamiddag lukte wat de Brabantse troepen van Wilders in jaren niet lukt:
meeregeren.

Daarom zie je nu dat de druk op Forum wordt opgevoerd als het gaat om het referendum. Waar blijft
dat nou, roepen de oppositiepartijen. Eric de Bie en de zijnen zijn nog aan het onderzoeken hoe dat
allemaal moet. Daar zullen ze mee moeten opschieten want dat is het puntje dat ze nodig hebben om
een eigen gezicht te tonen.

Zolang Forum in Brabant dat niet kan is die club niks anders dan een onderafdeling van een partij in
crisis, die waarschijnlijk uiteenvalt. Dan moet je wel kiezen. Wordt het Baudet of iets anders. Want op
dit moment heeft Forum Brabant nog geen kroonjuwelen om mee te pronken. Op dit moment is het
een club waarvan iedereen zich afvraagt:  wat is dat eigenlijk voor een club?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Waarom het verkeer vastloopt 2 december 2020

Eindhoven is een fijne stad, maar omdat het een samenraapsel van een paar dorpen is,
is het verkeerstechnisch een gedrocht. Dat is al honderd jaar zo. Af en toe wordt er
een knelpunt opgelost, maar zolang je een randweg om het centrum hebt waar alle
voormalige toegangswegen uit de voormalige dorpen op uitkomen zullen wij
moeten leven met opstoppingen.

Eén van de belangrijkste knelpunten is de Kennedylaan. Dat is de brede toegangsweg
voor al het verkeer dat van de A50 de stad in komt rijden. Ik rijd er regelmatig.
In de spits is het altijd aanschuiven op de kruising met de Onze Lieve Vrouwestraat.
Je raakt eraan gewend. Kwestie van eerder of later op pad gaan als je daar niet
stil wilt staan.

De gemeente Eindhoven gaat nu met peperdure technologie het kruispunt
monitoren. Want de gemeente wil begrijpen wat er aan de hand is.

Dat zijn van die verhalen in de lokale krant waar ik onbedaarlijk om moet lachen.
Je hebt een brede toegangsweg met veel verkeer die plotseling stuit op verkeerslichten
op een kruising met een andere weg die al net zo druk is. Hoeveel technologie en
tijd heb je nodig om te begrijpen wat er aan de hand is.

Aan de andere kant van de stad heb je een vergelijkbare situatie. Daar komt het
verkeer van de A2 massaal de stad binnen. Daar rijd ik ook regelmatig want dat
is kant waar mijn huis staat. Daar zijn nooit opstoppingen want daar zijn geen
verkeerslichten, er is een grote rotonde met in het midden een fraaie fontein
die altijd in verschillende kleuren is aangelicht. Een lust voor het oog.

Het enige probleem daar is dat voetgangers en fietsers alleen met doodsverachting
aan de overkant kunnen komen. Een paar verkeerslichten zouden helpen, maar
dat wil Eindhoven niet, want dan stropt het autoverkeer.

Het is natuurlijk bizar dat wij onze hele wereld inrichten naar de auto, maar ja,
dat is nou eenmaal het middel van onze vrijheid. Gelukkig begint daar een
kentering in te komen doordat binnensteden autoluw worden gemaakt.

Maar goed, ik hoop dat ik vandaag een steentje bijdraag aan het begrip waarom
het verkeer vastloopt op een drukke kruising met verkeerslichten.

 1. Laurent (reply)

  5 december 2020 at 00:15

  Hahaha, mooie analyse!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wat is eigenlijk normaal?? 12 november 2020

Wat is normaal? Ik hoorde minister-president Mark Rutte laatst zeggen dat hij ernaar streeft dat wij de
Kerst normaal samen met onze geliefden kunnen vieren. Maar als ik de Kerst met mijn
geliefde echtgenote vier, is dat niet normaal.

Mijn lief is namelijk al jaren met de kerst afwezig. Ze is reisleidster bij een organisatie die opera- en
concertreizen organiseert. En voor die organisatie zijn de kerstdagen hoogtijdagen. Dit jaar lijkt er
niet gereisd te worden, dus is ze thuis. Hoogst abnormaal.

Hoe breng ik dan mijn kerstdagen door de laatste jaren? Mijn jongste zoon komt altijd een
nachtje logeren. Dat is een lief jong, die reken ik ook tot mijn geliefden. Wij eten samen en zakken
daarna onderuit om bier te drinken en slechte politiefilms te kijken. Volgens mij kijkt hij het liefst
altijd naar Home Alone, maar dat heb ik tot nu toe kunnen afhouden. Er zijn grenzen aan één dag
per jaar burgerman spelen.

Dit jaar zijn we dus vrijwel zeker met z’n drieën. Mijn zoon en ik hebben gestemd en we zijn het
erover eens dat mijn lief niet in een hotel hoeft. Er is er nog wel een dingetje. We hebben een chaise-longue
waar je mijn vrouw op kunt uittekenen. Die ene avond per jaar ligt mijn zoon daar op. Zijn bijna
twee meter lange lijf steekt dan aan alle kanten uit.

Dus stelde ik mijn vrouw de vraag hoe dat dan met kerst moet en ik zei dat ik eigenlijk vond dat die
jongen op die bank mag. Ik zal niet zeggen welk gebaar mijn vrouw maakte. Ze wil beste een avondje
slechte films meekijken, maar ze ligt wel op haar eigen plek. Dat is immers normaal.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Stop met Europees voetbal 28 oktober 2020

Nee, dit wordt geen stukkie van een gefrustreerde PSV-supporter die niet tegen z’n verlies kan.
We zijn wel wat gewend in Eindhoven.

Ik ben echt bezorgd over de voetballerij in het algemeen. Een groot deel van de PSV-spelers
heeft corona. Twee kunnen donderdag niet meedoen aan de Europese wedstrijd tegen Nicosia
omdat ze Cyprus niet in mogen omdat ze corona hebben gehad. Ze zijn genezen, maar dat
telt op dat eiland niet. Tuurlijk zijn we met z’n allen Europa, maar niet altijd.

Met die anderhalve man en een paardenkop die nog wel kunnen spelen gaan we die wedstrijd
verliezen. Ik lig er niet van wakker en ga niet kijken, want mezelf opwinden over voetbal
doe ik in het stadion, niet thuis.

Waar ik me aan stoor is dat zo’n Europese competitie gewoon doorgaat. Natuurlijk, voetbal
is een parallelle wereld, maar nu die twee werelden door een virus met elkaar
verbonden zijn, is die waterscheiding niet meer te handhaven.

We klagen steen en been als ons koninklijk knuffelgezinnetje naar Griekenland gaat, maar
we vinden het schijnbaar normaal als voetballers door heel Europa reizen terwijl ze allemaal
met coronapatiënten in aanraking zijn geweest.

Sjoerd Mossou is columnist bij het AD. Ik vind hem één van de beste columnisten van Nederland.
Hij legde deze week uit dat voetbal door moet gaan want de uitzendingen op televisie zijn voor een
aantal mensen het enige vertier dat ze hebben. Brood en spelen voor het volk.

Volgens mij klopt dat niet meer. In de eerste plaats is al dat reizen door Europa levensgevaarlijk.
In de tweede plaats is het voor de thuisblijvers geen pretje om naar die wedstrijden te kijken.

Ik vind dat dat hele Europese voetbalcircus stilgelegd moet worden. Zo niet dan zou mijn kluppie
zich stantepede uit die competitie terug moeten trekken. Niet omdat ze bang zijn dat het toch
nergens toe leidt maar om een maatschappelijk statement te maken.

Ik denk dat veel clubs dat best zouden willen maar dat niemand de eerste stap durft te nemen.
Toon Gerbrands heeft een groot maatschappelijk hart, ik zou zeggen: laat het spreken. Omwille
van de lichamelijke gezondheid van de spelers en de geestelijke gezondheid van de supporters.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *