Onkunde gemeenteraadsleden van alle tijden 19 maart 2018

Er wordt steeds vaker geklaagd over de kwaliteit van gemeenteraadsleden.
Ab Klaassens versloeg al gemeenteraadsvergaderingen in de tijd dat
journalisten een raadslid nog met u aanspraken. Ook toen constateerde hij
onkunde. Een bloemlezing.

(Door Ab Klaassens)

Ooit heb ik een vergadering bezocht van de gemeenteraad van Urk. Daarin
kwam een voorstel aan de orde voor de aanleg van een voetbalveld. Eén van
de raadsleden vroeg of de burgemeester kon garanderen dat je in de hemel
kwam als je op dat voetbalveld zou overlijden.

Een gemeentebegroting is een soort van huishoudboekje met op de
linkerpagina’s de inkomsten en op de rechterpagina’s de uitgaven. Onderaan
de pagina’s worden de bedragen opgeteld. De som wordt, voorzien van het
woord ‘transport’ overgebracht naar een volgende pagina. In een gemeente,
waarvan de  naam mij is ontschoten heb ik een raadslid horen vragen waarom
de gemeente zo veel geld uitgaf aan transport.

In de gemeente Gemert was de uitgever en redacteur van het Gemerts
Nieuwsblad, de heer Van Breukelen, ook gemeenteraadslid. Hij schreef ook
zelf de verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen. In die verslagen
noteerde de heer Van Breukelen dikwijls ‘dat de heer Van Breukelen terecht
opmerkte dat…”

In Eindhoven presenteerde de VVD  in de jaren zeventig van de vorige eeuw
een man zonder raadservaring als kandidaat-wethouder. In zijn eerste
begrotingsdebat ontkende hij dat zijn gemeentelijke diensten zout gebruikten
bij de gladheidsbestrijding. “Wij gebruiken uitsluitend natrium-chlooride.”

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw bestond de openbare
raadsvergadering in de Brabantse gemeente Budel uit voorlezing van de
voorgenomen raadsbesluiten door burgemeester Boudrie. Waarna de
burgemeester bij hamerslag mocht vaststellen dat de voorstellen waren
aangenomen. Wat de rol van de raadsleden was geweest bleef duister.

In de gemeente Tilburg deed een raadslid van een éénmansfractie na twee jaar
zwijgen eindelijk zijn mond open toen er een inhaalverbod op een
belangrijketoegangsweg naar het centrum werd besproken. Hij voorzag
problemen als de supporters van een fanfare de muzikanten na een
overwinning op een concours zouden willen inhalen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De wetenschapper en de journalist 18 maart 2018

Journalisten en wetenschappers, ze hebben elkaar nodig. Een journalist die
zijn artikel kan opkrikken met een uitspraak van een wetenschapper zorgt
doorgaans voor verhoging van de status van dat artikel. Immers, hoogleraren
hebben doorgeleerd, zijn dus deskundig en nog belangrijker: ze zijn objectief.
Wetenschappers kennen een ranking van wie het meest wordt geciteerd.
Geciteerd worden is goed voor je wetenschappelijke status. Tel uit je
gemeenschappelijk belang.

Uit ervaring weet ik dat het soms een hele toer is om een wetenschapper te
vinden die iets wezenlijks toevoegt aan een artikel. Dat ligt overigens niet
altijd aan die wetenschapper. Die wordt namelijk te pas en te onpas om
commentaar gevraagd op kwesties waar hij of zij nog nooit van gehoord heeft.
Soms gebeurt het dat een wetenschapper zegt: sorry, maar dat is mijn
vakgebied niet. Een wetenschapper die gewoon zegt dat hij er de ballen
verstand van heeft ben ik nog nooit tegen gekomen. Soms zegt een
wetenschapper: het is mijn vakgebied maar ik ken de specifieke kwestie niet,
geef mij even de tijd om mij er in te verdiepen. Maar journalisten hebben vaak
geen tijd, dan gaan ze wel op zoek naar een professor die wel fris van de lever
iets wil roepen.

In Helmond wordt na twee jaar justitieel onderzoek oud-wethouder
Tielemans vervolgd. Hij wordt verdacht van onder meer corruptie. Al die tijd
heeft hij gebungeld, want hij had geen idee waar het onderzoek toe zou leiden.
Maar nu is het dan zo ver. De plaatselijke krant, verbaasd over het feit dat
Tielemans zo lang in onzekerheid zat, vroeg een hoogleraar om een reactie.
Zo’n reactie waarvan ik dan denk: zou hij wel geweten hebben dat die
gepubliceerd werd?

Volgens Piet Hein van Kempen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, zou die bewering van het OM kunnen
kloppen. ,,Ik ken er de zaak niet goed genoeg voor. Maar als een oud-
wethouder wordt verdacht van corruptie, diefstal en afpersing, dan kan ik
me
voorstellen dat er groot financieel onderzoek moet worden gedaan. En
dat veel
mensen zullen worden ondervraagd. Dat zou de reden kunnen zijn
waarom
het OM nu pas een zaak heeft”, aldus Van Kempen.

 1. Harry Perton (reply)

  18 maart 2018 at 22:31

  Journalisten vragen vaak, zoals nu ook weer in dit geval, naar de bekende weg. Nu komt me een voorbeeld uit de sportjournalistiek voor ogen: atleet heeft net race gewonnen, is helemaal opgetogen en dan vraagt de pipo met microfoon: “Wat gaat er door je heen?” Net of zulks niet te zien is. Het staat ook nog eens op gespannen voet met het narratief principe: Show, don’t tell.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoe politici al jaren undercover gaan 17 maart 2018

(Door Ab Klaassens)

In enkele gemeenten zullen PvdA-kiezers bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen vergeefs zoeken naar de PvdA-kandidatenlijst op
het stembiljet. Want in die gemeenten hebben de sociaaldemocraten besloten
om onder een andere naam mee te doen. Dit uit vrees dat het schokkend
kiezersoordeel van maart 2017 over de prestaties van de PvdA-landelijk de
PvdA-plaatselijk als een naschok zou kunnen treffen.

Het doet me denken aan de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de PvdA in
de zuidelijke provincies buiten de grotere steden  nauwelijks
vertegenwoordigd was in de gemeenteraden.

De PvdA stelde toen een ‘opbouwwerker’ aan die op basis van de ledenlijst per
gemeente moest gaan onderzoeken of er draagkracht zou kunnen zijn voor
een PvdA-vertegenwoordiging in de gemeenteraad.

In enkele gemeenten lukte het voldoende mensen bij elkaar te praten voor een
vertegenwoordiging van de PvdA in de gemeenteraad. Maar minstens zo vaak
ving de opbouwwerker bot. Want veel PvdA-leden zaten al in een
gemeenteraad, zij het onder de vlag van een lokale partij. Zij wilden onder
geen beding als PvdA-vertegenwoordiger meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen, vrezend dat ze dan zouden worden afgerekend op
wat hun partijgenoten er in Den Haag van bakten.

In Brabant en Limburg was in die tijd de Katholieke Volkspartij bij
verkiezingen voor de Tweede Kamer of de Provinciale Staten in vrijwel alle
gemeenten de grote winnaar. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen brak de
KVP-aanhang in stukjes. De arbeiders, de middenstanders, de boeren . . . zij
kozen allemaal via lokale groeperingen voor hun eigen kleine deelbelangen.
Conflicten werden zelden openbaar. De compromissen werden gesloten aan
de tap; de raadsvergaderingen waren formaliteiten.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ik vrees nu al voor het Swiebertje-effect 15 maart 2018

Woensdagmorgen. Ik zit bij Omroep Meierij in gesprek met een man die een
verhaal heeft waar ik niks mee kan. De kolen onder mijn kont worden steeds
heter. Mijn telefoon rinkelt onophoudelijk. Normaal neem ik nooit op als ik in
gesprek ben, vind ik onbeleefd. Maar ja als het zo indringend wordt.
Misschien zijn mijn vrouw of mijn zonen wel in nood.

Het is een collega van Omroep Brabant. De TV-redactie had woensdagmorgen
bedacht dat het dagelijkse TV-Journaal wel iets extra’s kon gebruiken in de
aanloop naar de verkiezingen. Of ik wilde opdraven. Vijf dagen als statie langs
een stembusgang. (Ze dachten natuurlijk eerst aan een jonge, knappe,
getalenteerde,  vrouwelijke collega, maar die was te druk met andere
dingen. Zo hoorde ik later.)

Ik niet natuurlijk. Nee hoor, ik heb niks te doen. Welnee. Ik zit niet tot over
mijn oren in het werk bij Omroep Meierij, ik ben niet in mijn eentje bezig met
de productie van een twee uur durende live show waarmee wij ons als de
publieke zender voor Meierijstad willen presenteren. Ik hoef niet nog duizend
losse eindjes aan elkaar te knopen voor degene die mij over twee weken
opvolgt als hoofdredacteur. Ik heb niet dinsdag van een andere jonge
getalenteerde collega een megaklus in de maag gesplitst gekregen in verband
met de verkiezingen omdat hij het zelf te druk heeft.

Mijn geest schakelde als een dolle, maar ik kan geen nee zeggen, dus na een
half uur nadenken zegde ik toe mee te werken aan het TV Journaal. Dan maar
wat minder slapen de komende dagen. De eerste de beste jonge collega die
nog durft te zeggen dat oudere collega’s niet flexibel zijn die, die die . . . .  Nou
ja, dan gebeurt dat dus . . . .

Gisteren was mijn eerste optreden. Ze bleken mijn bijdrage een naam gegeven
te hebben. Voortaan ga ik door het leven als Jan de Verkiezingsman. Ik vrees
nu al voor het Swiebertje-effect.

(Laat maar, die grap van Malle Pietje kan ik zelf ook bedenken.)

 1. Eef (reply)

  15 maart 2018 at 14:45

  Wij hebben een Jan de Tuinopruimer.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een onschuldig bultje 14 maart 2018

(Door Ab Klaassens)

In de dovemensenwinkel zag de audicien in de hoorgang van mijn
levenspartner Eef een kleine zwelling. Niet storend voor het gehoor, maar
toch….even bij de KNO-arts langs kon geen kwaad.

De secretaresse van de KNO-arts zei aan de telefoon dat het onderzoek zou
beginnen met een gehoortest.  Dat hoefde niet, zei Eef, want het ging niet om
klachten over het gehoor, maar om een bultje. De secretaresse zei dat ze dat
zou noteren.

De assistente aan de balie van de KNO-praktijk verwees Eef naar de
wachtruimte met de mededeling dat zijn binnen enkele minuten zou worden
opgehaald voor een gehoortest. Eef legde nog maar eens uit dat zij niet kwam
voor een test, maar voor een zwelling in de gehoorgang. “Dan niet”, zei de
assistente,  “u wordt zo opgeroepen.”

Na een kwartiertje nam een andere assistente de patient mee naar een ruimte
die Eef herkende als de geluiddichte cel waarin je moet plaats nemen bij een
gehoortest. Hoofdschuddend keerde ze terug naar de wachtruimte.

De KNO-arts stelde uiteindelijk binnen tien seconden vast dat het bultje niet
meer was dan een bultje,  een onschuldig bultje.

 1. pjotr (reply)

  14 maart 2018 at 23:04

  Ja, maar het protocol zegt, dat je bij de KNO-arts met oorklachten eerst een gehoortest moet doen!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Peper- en zoutstelletje 12 maart 2018

Vroeger, jongens en meisjes, kon het gebeuren dat je als bruidspaar heel veel
peper- en zoutstelletjes kreeg. Dat kwam omdat de mensen het niet zo breed
hadden. Omdat ome Kees en tante Mien niet met lege handen wilden komen
brachten ze een peper- en zoutvaatje mee. Niet duur en elk huishouden heeft
zo’n stukje keukengerei nodig.

Als je veel ooms en tantes had met dezelfde geniale inval kon het gebeuren dat
je de volgende dag vijf van die stelletjes in je nieuwe huis had staan. Sommige
mensen pompten hetzelfde peper- en zoutstelletje via andere bruiloften jaren
rond in de familie totdat ze tijdens weer een trouwerij tegen de lamp liepen en
de risee van de familie werden.

Wij hebben geen symmetrisch peper- en zoutstelletje. Dat komt omdat wij op
het moment dat wij gingen samenleven die stelletjes in eerdere verbintenissen
hebben achtergelaten en wij geen bruiloft hadden waar ooms en tantes hun
kleinoden konden aanbieden. Al 25 jaar lang dacht ik met regelmaat: wij
moeten eigenlijk ook een peper- en zoutstel. Het kwam er nooit van.


 

 

 

 

 

 

 

Totdat ik afgelopen weekend bij de Lidl tegen een fraaie aanbieding aanliep.
Geen stelletje maar peper- en zoutmolentjes. Hoe gelukkig kan een mens
worden. Thuis merkte is pas dat het hier elektrische apparaatjes betrof. Met
verlichting! Dat merkte ik aan het enorme papier in het doosje waarop in heel
veel talen stond hoe de peper- en zoutmolentjes gebruikt dienden te worden.
De tijd van vullen en schudden is voorbij. Het grootste deel van de tekst ging
trouwens over veiligheid want fabrikanten dekken zich tegenwoordig goed in.

Er is veel veranderd sinds ome Kees en tante Mien hun geniale inval hadden.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Longen 11 maart 2018

(Door Ab Klaassens)

De röntgenfoto toonde een wit vlekje onder de rechterlong. Een beetje vocht,
vermoedde de longarts van het Annaziekenhuis. Omdat ze daar meer van
wilde weten vroeg ze om verder onderzoek via een scan.

De beelden toonden verdachte plekken in de hals en tussen de longen. Voor
weefselonderzoek is de plek in de hals  bereikbaar met een naald. Voor de
andere plek moet ik naar het Catharinaziekenhuis waar ik zal worden
ingespoten met een radio-actieve vloeistof. Daarmee kan worden bepaald van
welke aard het  verdachte plekje is.

De longen zijn ondanks veertig jaar ijverig roken alleen maar licht
gedegenereerd. Ik krijg er buisjes voor met stofjes die ik moet inhaleren,
onder andere salbutamol. Dat staat op de dopinglijst van de wielersport. Ik ga
er niet harder van fietsen. Waarom zou ik?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vocalies (467) Moderne opera 10 maart 2018

(Door Marlies)

Ja, hoor, hij gaat door, de reis naar Düsseldorf met Musico, in mei! Ik ga ‘m
begeleiden en verheug mij daar (als altijd) uitzinnig op. Het wordt dit keer een
busreis en geen vliegreis. Dat heeft een paar voordelen voor een reisleider: je
hebt je gasten heerlijk bij elkaar en in een eigen klein ‘concertzaaltje’ (zijnde:
de bus; al moet je even het geluid van de motor naar een zijkantje van je
hersenpan duwen). En je hebt als reisleider een collega (zijnde: de
buschauffeur – bij Musico hebben ze alleen maar léuke dus dat zit alvast snor).

We gaan in Düsseldorf en Duisburg naar het Festival 20e eeuwse opera. Drie
geweldige avonden worden het: twee zogenoemde double bills, de eerste met
‘Petroesjka’ van Stravinsky en ‘L’enfant et les sortilèges’ van Ravel en de
tweede met  ‘Il Pigmalione’ van Donizetti en ‘Ariane’ van Martinů. We sluiten
af met ‘Peter Grimes’ van Benjamin Britten.

Allemaal niet erg voor de hand liggende titels, maar het smullen begint nu al:
ik ga de opera’s inleiden zoals een reisleider van Musico betaamt en dat
betekent dat ik er nu al in ga duiken. Het is ook voor mij niet allemaal voor de
hand liggend repertoire, dus ik zal veel opsteken van dat induiken . . .

‘L’enfant et les sortilèges’ heb ik ooit gezien, al is dat zo lang geleden dat ik u
niet meer kan vertellen in wat voor regie en bij wat voor gelegenheid. De
rebellie van het jongetje sprak me zo aan dat het me is bij gebleven. De muziek
van ‘Petroesjka’ hoorde ik ooit in het Concertgebouw en ‘Peter Grimes’ zag ik
ooit op tv. De andere eenakters zijn me onbekend, maar met de muziek van
Donizetti en Martinu zit het op voorhand al goed.

Weet u wat we doen? We gaan er hier weer een beetje op voor- en na
beschouwen… Zo geniet u alvast op voorhand mee en duik ik spelenderwijs
alvast in de producties: iedereen blij!

U kunt natuurlijk ook meegaan in mei…

Als ‘teasertje’ vond ik op YouTube alvast een trailer van Peter Grimes, met een
prachtige José Cura in de titelrol. Daar gaan we lekker mee beginnen in een
stukkie…

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoezo versnippering in Eindhoven? 9 maart 2018

Nog twee weken, dan mogen we weer naar de stembus. Het is voor de tweede
keer in mijn leven dat ik voor de gemeenteraad van Eindhoven stem. De
eerste keer was in 1994. Daarvoor en daarna woonde ik in andere gemeenten,
totdat we in 2005 terugkeerden naar de stad waar ik zo van hou.

Onze burgemeester John Jorritsma ziet een probleem in de grote hoeveelheid
partijen die mee doen. Zoveel dat er versnippering van zetels dreigt en de stad
onbestuurbaar wordt. Dit jaar doen er 16 partijen mee. Dat is helemaal niet zo
bijzonder, dat zijn er de afgelopen jaren wel eens meer geweest.

In de loop van de jaren zijn er ook veel meer splinterpartijtjes geweest dan nu.
Namen die je nu niet meer ziet zijn bijvoorbeeld Lijst Leenders (een
jongerenpartij), Partij Mens en Spirit, Eindhovense Lijst Studenten, Vrije
Indische Partij, Teleurgestelde Burgers.

Dit keer zijn het vooral partijen die al jaren deel uitmaken van de raad. DENK
en Forum040 zijn nieuw, maar die zijn ook landelijk actief. De enige
opvallend vreemde eend in de bijt is nu Lijst Stratum, de wijk waar ik zelf
woon. En dan is er natuurlijk de eeuwige Johan Vlemmix, beroeps BN’er, die
een nieuw partijtje heeft opgericht waarmee hij zichzelf weer enkele weken in
de spotlights zet. Zoals een ander mens voedsel nodig heeft om te overleven,
zo heeft Vlemmix aandacht nodig.

Je kunt wel zeggen dat mensen nu veel sneller partijtjes oprichten als ze
ontevreden zijn, maar dat is in Eindhoven niet zo. Daar dingen vooral de
gevestigde orde en de constante Vlemmix mee.

Ze verdringen zich zoals altijd op de verkiezingsborden. Het is leuk te zien hoe
partijen zich in één blik willen laten vangen. 50Plus kiest voor stemmig
uitvaartpaars. Dré Rennenberg die volgens mij al de ouderen
vertegenwoordigde toen hij zelf nog een snotneus was staat op de foto met
misschien wel een kleinkind. Dré is een bijtertje maar profileert zich nu als
een gemoedelijke opa.

De Brede Beweging Linksom (een afsplitsing van de SP) heeft een affiche
waarop meerdere mensen eensgezind in de camera kijken. Lekker los van de
SP waar de individu ondergeschikt is aan het partij-ideaal. De SP zelf heeft
nog steeds een affiche dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw als zeer
modern zou zijn bestempeld.

Dan hebben we nog een kleine poster met de naam Yasin. Dat is PvdA-
voorman en wethouder Yasin Torunoglu. Yasin is populair en buitengewoon
actief op social media. Yasin is in de loop der jaren een begrip, een merknaam
geworden. Hij zal hem nodig hebben nu DENK probeert de Turkse achterban
bij hem weg te kapen.

En Johan Vlemmix? Johan heeft zichzelf laten vereeuwigen met een hondje
op schoot. Johan ligt zo stevig bij de media in bed dat hij weet wat er scoort,
namelijk dieren. Hij heeft wel een verstandige tekst vind ik: Ga stemmen.

 1. FvD (reply)

  9 maart 2018 at 18:31

  Forum040 landelijk actief? Onder welke naam an? Zeker niet onder Forum voor democratie!!!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Taallessen van Ab 4 maart 2018

In zijn jonge jaren was mijn medeblogger Ab het taalkundig geweten van
Omroep Brabant. Dat was toen al een ondankbare taak terwijl we toen niet
eens hun hebben zeiden. We mikten er af en toe een dialectwoord tussendoor
maar dat mocht. Mits goed uitgesproken. Bij de radio, merkte ik al snel,
maakte het niet zo veel uit of er fouten in teksten stonden. Niemand hoorde
dat je ik wort zei. Ab bleef desondanks volharden om door middel van zijn
Mappie van Appie ons bij de les te houden. Soms doet hij dat hier, zoals
vandaag. En ondertussen ben ik blij voor Ab dat hij net weg was voordat
geschreven tekst op een website ons belangrijkste medium werd.

 

(Door Ab Klaassens)

De tentoonstelling opent. De politie stopt de auto. Als ik dat hoor of lees denk
ik dat ik iets nieuws hoor of lees. Want tot voor kort gold de regel dat iemand
iets opent. En dat iemand stopt met iets of iets laat stoppen . . . .

Openen is een overgankelijk werkwoord. Daar hoort een lijdend voorwerp bij.
Iemand opent dus een tentoonstelling. De tentoonstelling opent niet zichzelf.

Bij ‘stoppen’ is dat ingewikkelder. Je stopt iets in je  mond. De doelman stopte
de bal en m’n moeder mijn sokken. Stopt de politie ook de auto? Of dwingt de
politie de automobilist tot stoppen?

Volgens de voorzitter van de Taalunie maakt het allemaal niet uit; er is niks
fout, het is allemaal taalontwikkeling. “Hun zijn” kan best vindt de man. Ik
geef hij dan ook een compliment want hem kan rekenen op veel medestanders
en hun hebben allemaal groot gelijk.

Wat mij ook zeer verbaast is dat mensen spreken en schrijven over ‘een leeg
pak melk’ of  ‘een lege fles bier’, terwijl een leeg melkpak en een lege bierfles
toch dichter bij de werkelijkheid liggen. Dat heeft natuurlijk niks met de
Taalunie te maken; wel met leeg.

Dodelijkst

Het NOS-radiojournaal had op vrijdag 2 maart een bericht over een ski-
ongeval in de Franse Alpen waarbij meer doden waren gevallen dan bij
vergelijkbare incidenten in het recente verleden. De redactie van het journaal
noemde daarom dit ongeval ‘het dodelijkst’.

Is een ongeval waarbij twee doden zijn gevallen dodelijker dan een ongeval
met één dode. En is dan in  het rijtje een ongeval met drie doden ‘het
dodelijkst’?

Ik heb  al zo’n moeite met berichten waarin wordt gesproken over ‘dodelijke
slachtoffers’, want dodelijk is voor mij nog steeds ‘de dood veroorzakend’.
Maar ‘het dodelijkst’ is voor mij  tweevoudig de overtreffende trap.

 

 

 1. Harry Perton (reply)

  4 maart 2018 at 14:19

  Dodelijke slachtoffers, dat kenne allenig zombies zein. 😉

  (Overigens gold ‘niks’ in mijn krantentijd ook nog als fout, er zit dus wel wat rek in.)

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *