Metropool 21 oktober 2016

Ik ben in de ban van Benjamin Barber die het boek schreef: “Als burgemeesters
zouden regeren”. Kort samengevat is zijn stelling: nationale staten worden zo
gehinderd door de volgende verkiezingen en soevereiniteit dat ze niet meer in
staat zijn grote problemen op te lossen. Burgemeesters van metropolen in de hele
wereld hebben aangetoond dat zij dat beter kunnen door kennis en ervaring
uit te wisselen en samen te werken.

Behalve de Metropoolregio Eindoven hebben wij hier ook nog het wat abstractere begrip
Brainport. Teruggekomen van de voetbaltrip uit München, las ik in het Eindhovens
Dagblad dat de discussie over extra overheidsgeld voor Brainport in alle hevigheid
is losgebarsten.

Behalve bestuurders hebben nu ook topondernemers uit de regio hun gewicht
in de strijd gegooid. Zo moet het volgens Barber. Een sterke regio maak je
met een triple helix, oftewel nauwe samenwerking tussen overheden,
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarbij dienen niet de eerstvolgende verkiezingen
uitganspunt te zijn maar het belang van alle inwoners, in dit geval Zuidoost-Brabant
en zelfs het hele land.

In Zuid-Oost Brabant zijn daar al studies naar verricht, maar het is nu zaak daar
heel concreet werk van te maken.

Er zijn dan een paar dingen die je goed in het oog moet houden. Het democratisch
gehalte van organen die stads- of dorpsoverschrijdende beslissingen nemen. En
de positie van sociaal zwakkeren.

Een echte metropool moet ook qua inwonertal een flink draagvlak hebben.
Er wordt gesproken over miljoenen inwoners. Niet voor niks zoeken Rotterdam
en Antwerpen naar vormen van samenwerking.

Zuidoost Brabant telt ongeveer 600.000 inwoners. ’t Kan volgens deskundigen,
maar het probleem in deze regio is dat er één redelijk grote stad is, een middelgrote
stad en heel veel kleine dorpen. Vooral de dorpen houden vast aan hun
soevereiniteit. In hetzelfde ED las ik een verhaal over de worsteling die
de dorpen in de Kempen hebben om samen één lijn te trekken. Hetzelfde
gebeurde in de Peel.

Ik begrijp die worsteling. Al die lokale bestuurders hebben achterbannen
die in de supermarkt en in de kroeg worden aangesproken op lantaarnpalen
die niet branden, lastige bestemmingsplannen, losliggende stoeptegels
enzovoort.

Maar daar draait het niet alleen om. Om een economisch sterk metropool te worden
moeten alle rijen worden gesloten. De enige manier om de toekomst te overleven is
over de eigen schaduw heen te springen: van Gemert tot Reusel-de Mierden. In een
krachtige metropool waar mensen hun brood kunnen verdienen, kunnen recreëren
en zich kunnen ontplooien  moeten grenzen en lokale soevereiniteit niet meer
leidend zijn.

 1. ab klaassens (reply)

  21 oktober 2016 at 21:36

  In hun streven naar een regionaal bestuur voor Zuidoost-Brabant zijn de
  burgemeesters van Eindhoven al minstens vijftig jaar gehinderd door
  plaatselijk en provinciaal chauvinisme en door de rijksoverheid. Het werkt door
  in alle geledingen. Bij Omroep Brabant moest, toen ik er nog werkte, vaak een
  bericht van regionaal belang uit Eindhoven wijken voor een verhaal over iemand die
  in Zandoerle van z’n fiets gevallen was. Want Omroep Brabant mocht niet te veel
  Eindhovens zijn.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

München 21 oktober 2016

Voetbaltrips naar het buitenland bestaan doorgaans uit vier onderdelen:
bier drinken, het rondpompen van alsmaar sterker wordende verhalen
over voorgaande trips, het zingen van strijdliederen en de wedstrijd
zelve.  Het belang van deze laatste activiteit moet in het totaalplaatje niet
worden overschat.

Wij zullen onze trip met PSV naar München vooral herinneren als de trip
van de jeugdherberg. Dat kwam zo. Bij aankomst in de Beierse hoofdstad
bleek het door één van ons via Airbnb gereserveerde appartement nep.
Lang verhaal kort: we waren opgelicht.

We zijn de eerste uren van ons verblijf in de stad bezig geweest met het
regelen van vervangende logeerruimte. Vanwege de enorme toestroom
van PSV-supporters was er voor zes kerels samen alleen nog maar plek in de
herberg, de jeugdherberg. Smalle kamer, drie stapelbedden, linoleum
op de vloer, douches en toiletten aan het eind van de gang. Mooi, want
het verhaal voor de volgende trip was op dat moment al geschreven.

Voor de bierdrinkers was het daarna een Walhalla. Er werden literpullen
getapt. Het leken de Oktoberfesten wel waaraan mijn medereizigers
dierbare herinneringen hebben, die ze  graag met anderen delen. Voor zover
ik begreep is het verschil dat het legen van de pullen tijdens de festen twee
uur eerder begint.

Aan het begin van de middag waren de kansen voor PSV tegen Bayern
te verwaarlozen. Op het moment dat de stoet zich zingend en klotsend
naar de Allianz Arena begaf achtte een aantal overmoedigen een
gelijkspelletje niet onmogelijk.

Eenmaal uit de metro grifte zich de tweede herinnering voor de volgende
trip zich in ons geheugen. Het stadion. De Allianz Arena in het rood van
Bayern, opdoemend als een vliegende schotel. We keken er naar als
kinderen die voor het eerst in de Efteling komen. En we werden klein, heel
klein. En dat bleven we, de hele avond lang.

 1. Karin (reply)

  21 oktober 2016 at 16:07

  🙂
  Ik heb helemaal niets met voetbal, maar dit is leuk.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Lidmaatschap 17 oktober 2016

Ik ga iets doen wat ik nog zelden eerder heb gedaan. Ik ga een oude blog opnieuw
plaatsen. Hij is weer actueel nu Lodewijk Asscher zich kandidaat gaat stellen voor
het lijsttrekkerschap van de PvdA.

De directe aanleiding is niet het kandidaat stellen, maar het feit dat je nu voor twee euro
lid kunt worden van de PvdA zodat je snel stemrecht heb.

In de jaren tachtig gebeurde er iets heel anders. Ik schreef er over op 5 oktober 2004,
ongeveer twaalf jaar geleden. Komt ie . . . .

Ergens begin jaren tachtig was er een politieke crisis in het dorp waar ik journalist was.
De plaatselijke lijsttrekker van het CDA was overleden en de lokale afdeling dobberde
stuurloos rond. Wekenlang vochten de bloedgroepen achter gesloten deuren om het
leiderschap. Dat leverde spannende verhalen op, dankzij een lek dat ik had gevonden.

Op een zekere maandag zou er een ledenvergadering zijn waarop de knoop zou worden
doorgehakt. Alleen toegankelijk voor leden. Mijn collega van de concurrerende krant
was lid van het CDA en lachte in haar vuistje. Zij zou de volgende dag in geuren en kleuren
verslag kunnen doen van de ongetwijfeld tumultueuze vergadering en ik had het nakijken.
Zelfs mijn tipgever had besloten niet meer te lekken. De mannenbroeders hielden de rijen gesloten.

Op donderdag besloot ik tot een onconventionele stap. Ik belde de secretaresse van de
plaatselijke CDA-afdeling – de vrouw van een toenmalig Tweede Kamerlid – en meldde
me aan als lid. ’t Was even stil aan de andere kant van de lijn. In zo’n dorp kent men
elkaar en ze zei: “Ik weet wat jij van plan bent, maar dat gaat niet door.”

Dus ik kan geen lid worden van het CDA?” vroeg ik.

Nee, zo werkt dat niet,” zei ze.

Dan bel ik een bevriende relatie bij de krant om te vertellen dat het CDA lidmaatschap
weigert aan een eerzame burge
r,” zei ik.

’t Werd weer even stil. “Laat me even ruggespraak houden,” zei ze, “ik bel je over
een uur terug
.”

Ze was oorspronkelijk van ARP-huize dus ze kwam haar belofte na. Samen met de
voorzitter had ze een strategische zet bedacht. De partij zou mij een acceptgiro sturen
en zodra het geld binnen was zou mijn lidmaatschapskaart worden opgestuurd.

Kreng, dat redde ik dus nooit meer voor maandagavond. Ik stelde voor het geld contant te
betalen. Ze vroeg weer bedenktijd. En weer belde ze keurig terug. Contant betalen kon, dan
moest ik zaterdagmorgen naar de penningmeester. Die zou mij dan een kwitantie geven en
dat zou dan een tijdelijk bewijs van lidmaatschap zijn.

Mag ik dan maandag meteen naar de ledenvergadering,” vroeg ik vals.

Ja,” zuchtte ze.

Op maandagavond stapte ik het vergaderzaaltje in één van de kerkdorpen binnen. Ons kent
ons in zo’n gemeenschap en heel veel mensen kwamen op me af om te vertellen dat het een
besloten vergadering was. Ik wapperde slechts hooghartig met m’n kwitantie. Verwijtende en
lovende blikken waren mijn deel. Een enkeling knipoogde stiekem.

De vergadering zou om acht uur beginnen, maar het werd een stief kwartiertje later want
het bestuur had een kort spoedberaad. Toen het achter de tafel plaats had genomen deed de
voorzitter een mededeling vooraf. Ze hadden bepaalde ontwikkelingen geconstateerd
(’t ging over mij, ik voelde het) en daarom hadden ze besloten dat iedereen die mededelingen
zou doen over het verloop van de vergadering onverwijld als lid van het CDA geroyeerd zou
worden. Ik barstte in lachen uit. Zij die hadden geknipoogd grinnikten binnensmond.

De volgende dag stond het verhaal in de krant. Ze hadden na veel stemmingen gekozen voor de
kandidaat die ikzelf in een analyse als de enig acceptabele had voorgesteld. Nog voordat ze me
konden royeren heb ik zelf m’n lidmaatschap opgezegd.

P.S.: de hoofdredacteur betaalde me het lidmaatschapsgeld terug.

 1. Wieneke (reply)

  18 oktober 2016 at 09:19

  Mooi verhaal. Altijd leuk als je die zelfbenoemde bobo’s kunt pesten. Dat komt van al dat stiekeme achterkamertjes gedoe. Moeten ze maar transparant zijn, hoor. Ik vind trouwens dat kandidaat Monasch behoorlijk doodgezwegen wordt. Dat gaat niet eens subtiel. De man is nogal kritisch namelijk. Daar houden ze niet van bij de club, waar een trui de scepter zwaait.

 2. Laurent (reply)

  18 oktober 2016 at 18:48

  Geweldig! Deze kende ik nog niet, maar misschien las ik je toen ook nog niet. Prachtige actie 🙂

 3. Laurent (reply)

  18 oktober 2016 at 18:52

  Jacq Monasch huilt populistisch mee over de linkse elite en bekende vandaag een Pim Fortuynbewonderaar te zijn. Dank u maar nee dank u. De man beseft gewoon volkomen uitgerangeerd te zijn en dit is een wanhoopssprong. Die hele PvdA is trouwens uitgerangeerd, na hun volledige overgave aan VVD-beleid.

 4. Fien. (reply)

  20 oktober 2016 at 10:30

  Wat een verhaal. Maar dit ging over het CDA, wat volgens mij nog net zo regeert. Het had ook over de PvdA kunnen gaan.
  En wat zal het volgend jaar moeilijk kiezen worden, wat te stemmen.
  Het is dat het er bij ons erin geramd is, stemmen doe je, er is voor gevochten voor dat stemrecht. Als je niet stemt mag je ook niet klagen. Maar heel soms denk ik, ik ga niet meer. Ik maak me er niet meer druk om.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Tivoli 15 oktober 2016

Een van de wijken waar wij vanuit onze woning over uitkijken is Tivoli.
Het is een oude arbeiderswijk tussen Eindhoven en Geldrop.

Ik loop er graag doorheen als ik van een wandeling over de Stratumse
Heide en door natuurgebied Gijzenrooi terugkeer naar huis. Het is een
wijk met kleine huizen met vuurrode daken.

In het midden ligt een parkachtig plein waar altijd bedrijvigheid is. De
straten hebben namen van dieren: Leeuwenstraat, Jaguarstraat,
Berenstraat. Het plein heet Arnaudinaplein. Dit plein is vernoemd
naar Arnaudina van Tuyll van Serooskerken-Hoevenaar, één van de
bewoonsters van kasteel Geldrop. Arnaudina was eigenaar van de
grond waar de wijk Tivoli in 1930 is gebouwd.

Als je de auto’s wegdenkt is het net alsof je tachtig jaar terug bent
in de tijd. Dat is ook de reden waarom de film “De Helleveeg”
precies daar werd opgenomen. Het verhaal van A.F.Th. speelt
zich daar af.

De buurt heeft gedaan wat zij kon om de film tot een succes te
maken. Huizen werden beschikbaar gesteld, acteurs en crewleden
werden warm onthaald en in de media vertelden buurtbewoners
keer op keer hoe trots zij waren. Ik vind dat mooi hoe mensen pal
staan voor hun wijk.

Hannah Hoekstra kreeg het Gouden Kalf voor de beste actrice.
Zij speelde de hoofdrol in “De Helleveeg”.  Anneke Blok kreeg een
kalf voor de beste vrouwelijke bijrol.

En in Tivoli willen ze dat weten. Aan het begin van de wijk prijkt een
gouden kalf tegen de zijgevel van een flat. Want ze zijn trots op de prijs.
Tenslotte speelden Hoekstra en Blok hun leven en dat is twee keer
bekroond.

helleveeg

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mevrouw Van Duin 14 oktober 2016

Ik zit soms zomaar een beetje weg te denken. Niks bijzonders. Meestal doe
ik dat aan het ontbijt of op de fiets naar m’n werk. Ik denk na over grote en
kleine dingen, over dingetjes in mijn eigen leventje of over de grote dingen
des levens.

Zo ben ik – ook beroepshalve – al voor de tweede dag op rij bezig met het
kabinetsplan om beëindiging van een voltooid leven uit het wetboek van
strafrecht te houden. Ik weet dat het gecompliceerder ligt dan ik me hier
uitdruk, maar iedereen weet waar het over gaat.

Ik vraag me af wat ik van dat plan vind. Ik weet het niet. Ik ben inmiddels
zo ver dat ik vind dat een mens zelfbeschikkingsrecht heeft.  Maar wanneer
dan en hoe dat krijg ik niet beantwoord met zomaar een beetje weg denken.

Ik las vanmorgen op de website van de NOS een verhaal met de 91-jarige
mevrouw Van Duin.  Ze is nog goed bij de pinken maar lichamelijk vind ze
zichzelf niet meer goed genoeg om verder te leven. Mevrouw Van Duin
vind haar leven voltooid. Haar zes kinderen en veertien kleinkinderen zijn het
niet met haar eens.

Ik zou dan zeggen, laten we het leven van mevrouw Van Duin zin geven.
De ChristenUnie is tegen het kabinetsplan maar pleitte deze week wel
voor sociale dienstplicht voor jongeren. Zouden we niet iets kunnen
bedenken dat de mevrouwen Van Duin van deze wereld en die jongeren
bij elkaar komen. Niet om billen te wassen of om eenzaamheid te verdrijven.
Daar zijn verzorgers en familieleden voor.

Nee, die jongeren zouden de levensverhalen moeten optekenen. Mevrouw
Van Duin komt dan misschien tot het inzicht dat haar leven zinvol was
en zinvol is, al was het maar voor de mensen om haar heen. Jongeren
kunnen door de kleine geschiedenissen tot nieuwe inzichten komen over
hun ouders en grootouders en hun eigen verleden waarvan zij de
voortzetting zijn.

Wat ik zeg: ik denk zomaar wel eens wat voor me uit. Iemand met meer
verstand van zaken zou er eens over moeten doordenken.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Bob Dylan 13 oktober 2016

Bob Dylan heeft de Nobelprijs voor de Literatuur gewonnen. Blijkbaar had ik
iets gemist want ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat hoorde. Connie Palmen
had in DWDD nog zo gezegd dat het Philip Roth moest worden.

Bob Dylan. Toen ik de motivatie had gelezen begreep ik het wel en kon ik weer
terug op mijn stoel kruipen.

Bob Dylan is de man door wie ik mij voor het eerst van mijn leven oud voelde.
Ik was een jaar of 25 toen ik met een stagiaire in de auto op weg was naar een
klus.

Ik stopte een bandje in het cassettedeck dat ik met veel pijn en moeite in
in mijn autootje had gefrot. Uit de speakertjes klonk Bob Dylan.

“Wie is dat”?  vroeg de stagiaire.

“Is dat een grapje?” vroeg ik. Dat was het niet dus ik vertelde haar dat
het Bob Dylan was. Dé Bob Dylan, toen veel jonger maar al wel een instituut.

“Nooit van gehoord”,  zei ze.

Ik ben haar naam vergeten, maar ik hoop dat zij vandaag denkt: verrek die
Nobeprijswinnaar hoorde ik 35 jaar geleden voor het eerst. Hoe heette die
gast ook alweer met dat ouwe autootje, dat rammelende cassetterecordertje
en die goedkope boxjes?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Vocalies (420) Anna Netrebko 13 oktober 2016

(Door Marlies)

Ze deed het weer: Anna Netrebko: haar zoveelste CD is uit. Een van dé
stemmen van onze tijd. Haar vorige CD, getiteld ‘Verdi’ ging in korte tijd
naar de nummer 1 in de pop-charts (in iets minder verhaspeld Nederlands:
de hitlijsten) in Oostenrijk. Nooit vertoond in de geschiedenis van de
klassieke CD’s. Toen waren de recensies al jubelend, ben benieuwd wat ze nu zijn.

Als je de cover (van de CD bedoel ik) ziet is er niks ‘Verismo’s’  aan, nondepatatten
wat een prachtige hoes. En niet alleen omdat Netrebko een plaatje is, maar omdat
de hoes buitengewoon artistiek is met dat prachtige hoofddeksel… bij de titel
‘Verismo’ zou je eerder een armoedig gekleed persoon verwachten… niks is
minder waar. Nou zou Netrebko zelfs in een juten zak nog prachtig zijn (sprak
Vocalies – zelf ooit sopraan, maar nooit zo knap –  jaloers).

Goed, het gaat niet om het hoesje, het gaat om de inhoud… en die zal net als
de vorige keer prachtig zijn. En Netrebko roept af en toe gevaarlijke politieke
dingen en zegt hier en daar wel eens een concert af, maar ze levert waar voor
uw geld. Ik lees de recensie in The Observer/Culture en mijn hart springt op.
Een vrije vertaling: ‘Netrebko is meer dan alleen een ster, haar artistieke
uitvoering van aria’s en scènes uit Italiaanse opera’s is tegelijkertijd subtiel
en opwindend’.

Ultrakort een CV-tje van Anna:
Anna Joerjevna Netrebko werd geboren in Rusland, in 1971); ze is Russisch
Oostenrijks.

Een ‘romantisch’ verhaal: ze zou de vloeren van het Mariinsky theater geboend
hebben om haar Conservatorium-opleiding te kunnen betalen. Er is niks romantisch
aan het boenen van vloeren, maar ook het hebben van een carrière is zwaar
overschat: het brengt een hele hoop spanning en druk met zich mee en de kans
op echte romantiek wordt een stuk minder door een carrière… maar goed, toen
de directeur van het Mariinsky, Valery Gergiev, haar opmerkte en haar mentor werd,
ging het als een dolle: Susanna in Le nozze di Figaro, Ljoedmila in Roeslan en
Ljoedmila  (Glinka) enz. enz.

In 2003 begon ze CD’s te maken, zorgvuldig gepland en de CD’s vertoonden ook
een opgaande lijn in kwaliteit; was de eerste al goed, daarna werd het alleen maar beter.

Ik zag haar nog nooit in het echt: concerten en opera’s waar ze zingt zijn in
no time uitverkocht. Op TV zag ik haar langskomen en als ze in een opera zingt is
haar optreden zo betoverend dat ik ademloos blijf kijken. Normaliter word ik niet
zo meegenomen via een tv-scherm, maar als een uitvoering echt goed is, blijf ik
graag hangen.

Kopen die CD en als u bij een concert of opera kunt zijn: ga!

Hieronder een opname van ‘La mamma morte’ uit Giordano’s opera ‘Andrea Chenier’.

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Krakers 12 oktober 2016

Krakers hebben voor enkele tonnen en misschien wil een miljoen
euro schade aangericht in een pand in Eindhoven. Toen ze hoorden
dat ze op last van de rechter het pand uit moesten hebben ze
huisgehouden met als resultaat een slagveld.

Op het forum van nieuwssites ging het volk uiteraard helemaal los.
Werkschuw tuig was nog de minste aantijging. Sommigen stelden
straffen voor als waren in dit land de sharia ingevoerd.

De term werkschuw tuig stamt uit de oorspronkelijke krakerstijd,
zo’n dertig tot veertig jaar geleden. Toen was het langharig
werkschuw tuig, naar de mode van die tijd.

Ik denk dat de mensen die in het Eindhovense pand hebben
huisgehouden  inderdaad in de categorie niet-participerende
Nederlanders vallen en derhalve aangeduid mogen worden
als werkschuw tuig.

Ik zou het fijn vinden als de media die term – of iets dat daar
op lijkt – zouden hanteren. Ik betreur het dat deze alles
verwoestende lieden worden aangeduid als krakers. Maar dat
komt omdat ik altijd veel sympathie heb gehad voor de oorspronkelijke
krakers. Het waren mensen die streden tegen woningnood en
panden bezetten die door speculanten leeg werden gelaten.

Kraker is voor mij nog steeds een geuzennaam. Om  groepen
cokesnuivende losers die inbreken, los gaan in andermans eigendom
en dat  als een slagveld achterlaten, krakers te noemen is een
belediging voor al die mensen die streden tegen woningnood

 1. Harry Perton (reply)

  14 oktober 2016 at 12:35

  Het kraken begon eind jaren 60, begin jaren 70 in dichtgespijkerde pandjes die op de nominatie stonden voor sloop. Inderdaad betrof het toen nog langharigen. Rond 1977/1978 veranderde het modebeeld naar korthartig (punk). Destijds werden de krakers asocialer, gewelddadiger, rücksichtlozer, nihilistischer en nietsontziender, wat culmineerde in de Kroningsdagrellen van 1980. Heb die omslag van nabij meegemaakt, zo kwam begin jaren 80 eens op bezoek in een gekraakte woning boven een winkel waar een enorm schilderij uit de 17e eeuw was voorzien van kraakleuzen en winkelhaken. In die tijd verspeelde het kraakwezen al een hele hoop sympathie.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Media 12 oktober 2016

(Door Ab Klaassens)

In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakte ik, als medewerker van
Omroep Brabant, bezwaar tegen het plan van de redactie om iemand
van de Centrum Democraten aan het woord te laten.

Het gebeurde in de aanloop van de verkiezingen voor de Provinciale
Staten . De redactie wilde de lijsttrekkers van alle deelnemend partijen
hun zegje laten doen.

Ik vond dat je een partij met racistische gedachten, zoals de CD toen
was, geen ruimte moest geven. De redactie was was van mening dat
we, als met publieke middelen betaalde omroep, verplicht waren
iedereen aan het woord te laten.

De CD-lijsttrekker bleek trouwens een stamelende stakker die niet
wist wat  het provinciaal bestuur te doen heeft.

In  NRC/Handelsblad van 11 oktober schrijft Hans Beerekamp,
gewaardeerd  kenner van ‘de media’ dat de journalistiek
mede-verantwoordelijk is voor de opkomst  van populaire figuren|
als Donald Trump en – in Nederland – Rita Verdonk en  Geert Wilders.

Ik voel me wel thuis bij die conclusie. De beweringen van zulke
politici zijn mij te gemakkelijk. Moet je ze dan negeren? Mijn ene ik
zegt dat je niet iedere malloot het woord moet geven, mijn andere
ik houdt vol dat een democratie wel een stootje moet kunnen verdragen.

De grote vraag is welke informatie relevant is voor de instandhouding
van de democratie. De traditionele media hebben inmiddels tot hun
verdriet moeten vaststellen dat de meningsvorming door de sociale
media een betere positie heeft verworven dan die van de klassieke
journalistiek.

Helaas zijn er slachtoffers te betreuren: de kille feiten.

.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Torunoglu 11 oktober 2016

De laatste tijd hoor je steeds vaker dat het democratische bestel zoals
wij dat kennen in de revisie moet. Politici zijn vooral bezig met
partijpolitiek en compromissen en komen daardoor nauwelijks meer
toe aan besturen en het bevorderen van uw en mijn welzijn.

Ik las het boek “Als burgemeesters zouden regeren” van Benjamin
Barber. Die constateert dat natiestaten niet meer in staat zijn grote
problemen op te lossen. Burgemeesters van metropolen  over de hele
wereld daarentegen zouden veel beter kunnen samenwerken omdat
zij een gezamenlijk belang hebben, namelijk het goed functioneren van
hun stad. Het boek kent veel voorbeelden van hoe dat in de praktijk al
succesvol gebeurt.

De Vlaming David van Reybrouck trekt momenteel  aandacht met
zijn boek “Tegen verkiezingen”. Hij schrijft ook dat het huidige
democratische bestel problematisch is omdat politici steeds vaker
regeren met de volgende verkiezingen in het achterhoofd.

Ons aller opiniepeiler Maurice de Hond deed vorige week een duit
het zakje met de mededeling dat hij misschien zelf niet meer gaat
stemmen omdat elke partij zoveel inlevert dat je net zo goed op de
tegenpartij had kunnen stemmen.

Als je om je heen kijkt zie je dat politici steeds vaker kleingeestige
lieden zijn die vooral met zichzelf en hun partijtje bezig zijn en geen oog
meer hebben voor het welzijn van de bevolking.

Neem nou het gevalletje Torunoglu in Eindhoven. Hij is wethouder van
Turkse afkomst en wordt in de stad goed gewaardeerd. De politieke partij
Denk wil over twee jaar in Eindhoven meedoen aan de lokale verkiezingen
en heeft nu al de aanval op Torunoglu ingezet.

Dat is allemaal nog voorspelbaar maar Denk krijgt steun van nota bene het
CDA een een lokale ouderenpartij. Die vinden dat Torunoglu moet kiezen
tussen Erdogan en Gülen. Overbodig te zeggen dat die twee partijen
in de oppositie zitten.

Vanda van der Kooi heeft  in het Eindhovens Dagblad een lezenswaardige
analyse  geschreven over de onmogelijke spagaat waarin mensen Torunoglu
willen dwingen. Dat Denk dat doet  snap ik nog wel. Die probeert een wig
te drijven tussen Torunoglu en de Eindhovense Turken in de hoop dat die
mensen over twee jaar Denk stemmen.

Maar waar die lokalos van de het CDA en het OudereAppèl Eindhoven in
hemelsnaam mee bezig zijn is mij een raadsel. Als je oppositie wil bedrijven doe
dat dan op lokale inhoud en ga een gewaardeerd wethouder niet aanvallen op
iets dat gebeurt in het land waar zijn voorouders vandaan komen.

Wij Nederlanders verbazen ons over het feit dat de Amerikaanse
presidentskandidaten elkaar zo persoonlijk aanvallen, maar op kleine schaal gebeurt
dat eigenlijk hier in de stad ook.

Tegen die kleinzielige amateurbestuurders zou ik willen zeggen: ga aan je werk, er
moet verdomme een stad met enorme potentie bestuurd worden.

 1. Wieneke (reply)

  11 oktober 2016 at 09:27

  Zit er dan niemand bij, die eens gewoon jouw laatste zin eens hardop roept in de gemeenteraad? Het lijkt wel of Nederland steeds harder debiliseert en dat gezond verstand en realisme heel vieze woorden zijn geworden.

 2. Harry Perton (reply)

  11 oktober 2016 at 22:40

  Maar ja, met gewoon aan het werk zijn word je als politicus niet opgemerkt in de media en ga je verkiezingen verliezen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *