De leegloop uit het Brabantse provinciehuis 28 juni 2022

Een paar maanden geleden viel het me op dat opvallend
veel leden van Provinciale Staten in Brabant opstapten. Vandaag
werd dat bevestigd door een artikel in het Eindhovens Dagblad.
Een aantal werd wethouder. Jarenlang heb ik als politiek
verslaggever het wel en wee van die Staten gevolgd.  Sinds
maart ben ik met pensioen. Toen er weer een prominent Statenlid
weg ging wenste ik hem succes en merkte op dat de leegloop
wel erg groot was. Sinds jouw pensionering is er geen houden
meer aan, appte hij terug.

Hij suggereerde geen oorzakelijk verband en ik ben wel de
laatste die dat zou durven. Zoals ik ook één van de laatste journalisten
was die nog tot diep in de nacht de vergaderingen volgde. Ik hield
van het spelletje, tot grote verbazing van mijn toenmalige
collega’s.  Het allermooiste vond ik het componeren van een
begrijpelijk artikel op basis van die enorme stortvloed aan
woorden die soms tien uur achter elkaar over ons journalisten en
een handjevol andere belangstellenden werd uitgestort.

Het waren heel vaak herhalingen. We sloten in het persvak
symbolische weddenschappen af op hoe lang het zou duren voor
de PVV het woord klimaatminaretten zou laten vallen. Voor niet
ingewijden: dat zijn windmolens. Met dat woord konden de
PVV’ers in één keer hun afkeer van twee zaken benoemen. Kort
en bondig, dat dan weer wel.

Hoe vaak hebben we niet in het persvak tegen elkaar gezegd:
“maar daar gaat de provincie helemaal niet over”,  als er weer
een overijverig Statenlid een proefballonnetje op liet. En als wij
het niet zeiden was er wel een Gedeputeerde die het zei.

Het jongste mantra kwam van Gedeputeerde Elies Lemkes.
In 2030 moet elke Brabander er drie gezonde levensjaren bij krijgen.
Uren is er over gedebatteerd, maar het bleef een abstract verhaal.
Vooralsnog wijzen recente onderzoeken erop dat
de stikstof ertoe leidt dat Brabanders een jaar korter leven.

Aan het eind van mijn loopbaan was ik dicht bij de conclusie
dat Provinciale Staten een overbodige politieke laag zijn. Als
het de afgelopen jaren al over politiek ging (vooral over de boeren)
vochten ze elkaar de kiet uit en op een toon die beschamend was.
Het was een zootje met wisselende colleges. Ik begrijp het wel dat
vooral de politici die de afgelopen jaren in positieve zin
opvielen nu allemaal iets anders doen.

 1. Ximaar (reply)

  28 juni 2022 at 14:16

  Leegloop zal toch wel meevallen, of krijgen ze in Brabant geen vervangers?

  Iets heel anders is dat je tegenwoodig de vergaderingen live en/of achteraf kan bekijken. Ik doe dat bij bepaalde commisievergaderingen van de gemeente. Vaak zoek ik zo ook nog achteraf wat na, welke partij of persoon iets zei. Ik vraag me af hoeveel mensen dat doen. Zal eenvoudig gemeten worden, maar ik heb nog nooit iets over de digitale belangstellig gelezen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wie in Brabant stemde op JA21? 16 januari 2021

Wat al langer verwacht werd is gebeurd: de fractie van Forum voor Democratie is uiteengevallen. Drie leden
gaan apart verder als vertegenwoordigers van JA21, de anderen gaan verder als leden van Forum voor Democratie
(onder hen gedeputeerde Eric de Bie) en gedeputeerde Peter Smit gaat verder als onafhankelijke.  Ik lees
overigens dat hij als onafhankelijke JA21 vertegenwoordigt. Samen blijven ze het vorig jaar zo zwaarbevochten
bestuursakkoord steunen. Niks aan de hand dus voor de zittende coalitie. Die heeft inmiddels in goede harmonie
verklaard dat er in een duaal bestel bij elk voorstel zo breed mogelijke steun zal worden gezocht.

Getalsmatig klopt het allemaal. Het feit dat drie mensen onder de vlag van JA21 verder gaan betekent niet dat zij
opeens anders denken over de afspraken die ze een klein jaar geleden samen met CDA, VVD en Lokaal
Brabant maakten. De meningsverschillen in de Brabantse fractie hebben niets met Brabantse zaken te
maken maar alles met de strijd in de landelijke partij Forum voor Democratie.

Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand. Forum voor Democratie Brabant kwam in het zadel dankzij Thierry
Baudet. Kiezers hadden geen ander referentiekader want de provinciale afdeling had geen noemenswaardig
verkiezingsprogramma en deed niet mee aan verkiezingsdebatten.

Toen het rondom Thierry Baudet begon te rommelen hielden ze in Brabant vol dat het geen gevolgen voor de
provinciale fractie zou hebben. Van alle Brabanders geloofden alleen de fractieleden zelf dat dat zou gaan werken.
Hun coalitiegenoten hoopten dat tegen beter weten in.

Uiteindelijk ging het niet. Er ontstaat nu een situatie waarbij drie gekozen statenleden onder een
andere vlag verder gaan. Het gebeurt vaker dat gekozen volksvertegenwoordigers op eigen kracht verder gaan, maar
deze drie stappen over naar een andere partij die ten tijde van hun verkiezing niet bestond. Die partij heeft geen mandaat
van de kiezers. Sterker nog  met hun stap kiezen zij voor de oppositie van de man aan wie zij het vertrouwen
van de kiezers te danken hebben.

Eén gedeputeerde, namelijk Peter Smit, kiest geen partij. Hij gaat als onafhankelijke verder. Volgens een verklaring
van de coalitiepartijen vertegenwoordigt hij het geluid van JA21. Dat dringt meteen de vraag op welk Brabants geluid
JA21 heeft laten horen. Het is hoogst curieus.

De coalitie mag dan stoïcijns door regeren, één van de belangrijke partners heeft er een zooitje van gemaakt en
zichzelf tot aangeschoten wild gemaakt. Reken maar dat de oppositie in Provinciale Staten daar een robbertje
over gaat vechten. Het is ook volkomen terecht dat zij hun collega’s van Forum, JA21 en de ‘onafhankelijke’
Smit ter verantwoording roepen. Want met wie hebben ze te maken? Mensen die onder de banier van
Baudet in het Brabantse parlement zijn binnengewalst, maar van wie je je langzamerhand moet gaan
afvragen waar ze hun legitimiteit vandaan halen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

FvD Brabant moet snel een puntje pakken 3 december 2020

Forum voor Democratie heeft twee uithangborden: Thierry Baudet en de afdeling Brabant die in onze
provincie samen met VVD, CDA en Lokaal Brabant aan de knoppen zit.

Het eerste uithangbord, aan de voorgevel, hangt volop in de wind. Sterker nog, door de krachtige
windstoten hangt dat bord met het hoofd van de Grote Leider, nog slechts met een stukkie ijzerdraad
aan een verroest spijkertje. Het tweede bord met de eendrachtige afdeling Brabant hangt onbewogen
aan de zijgevel, daar krijgt de wind nog geen vat op.

Brabant vraagt zich ondertussen af waarom de Brabantse afdeling van Forum voor Democratie niet
reageert op de storm voor de deur van een Amsterdams grachtenpand. Nou ja, ze reageren wel, maar
dan vooral om te zeggen dat ze niet reageren. Den Haag is Den Haag, Brabant is Brabant is het mantra.
Met andere woorden: De Grote Leider en zijn gevolg zoeken het maar lekker uit.

Baudet verkoopt veel onzin, maar in één ding had hij gelijk: elke Forum-politicus in de provincie
heeft zijn zetel aan hem te danken. In Brabant bijvoorbeeld had de provinciale afdeling geen
noemenswaardig partijprogramma. De kandidaten meden debatten als de pest. De kiezers hadden
maar één richtsnoer: Thierry Baudet.

Eric de Bie c.s. zitten er dus dankzij Baudet en zijn hofhouding. De Brabantse Forum-afdeling wilde
zo graag meeregeren dat ze bereid waren diep te gaan. Ze mochten van de VVD (en het CDA) wel twee
kroonjuwelen inbrengen: het referendum en kernenergie. Met nog ruim twee jaar te gaan kunnen
VVD en CDA dat met wat pappen en nathouden wel rekken. Vorige week bereikte het CDA datgene
waartoe het tegenwoordig op aarde is: uitstel voor de boeren. Buit binnen.

Er zijn al scenario’s geschetst voor de mogelijkheden van Forum Brabant. Ik heb zelf al – ver voor in
het Amsterdamse hoofdkwartier de lynchpartij begon – geopperd dat de opstelling van Forum Brabant
(wij zijn Brabant, geen Den Haag) maar tot één ding kan leiden: rustig meehobbelen met de grote jongens,
hier en daar een puntje pakken en vervolgens als zelfstandig Forum Brabant verder gaan. Ik heb dat
scenario wel eens aan Eric de Bie voorgehouden. Hij toonde – zoals altijd – een beminnelijke glimlach.

Zal de crisis in de landelijke partij dan langs Forum Brabant afglijden als water van een wilde eend?
Nee en daar zullen de oppositiepartijen wel voor zorgen, de PVV voorop. Die is namelijk stikjaloers
dat Forum op een achternamiddag lukte wat de Brabantse troepen van Wilders in jaren niet lukt:
meeregeren.

Daarom zie je nu dat de druk op Forum wordt opgevoerd als het gaat om het referendum. Waar blijft
dat nou, roepen de oppositiepartijen. Eric de Bie en de zijnen zijn nog aan het onderzoeken hoe dat
allemaal moet. Daar zullen ze mee moeten opschieten want dat is het puntje dat ze nodig hebben om
een eigen gezicht te tonen.

Zolang Forum in Brabant dat niet kan is die club niks anders dan een onderafdeling van een partij in
crisis, die waarschijnlijk uiteenvalt. Dan moet je wel kiezen. Wordt het Baudet of iets anders. Want op
dit moment heeft Forum Brabant nog geen kroonjuwelen om mee te pronken. Op dit moment is het
een club waarvan iedereen zich afvraagt:  wat is dat eigenlijk voor een club?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De nieuwe politieke werkelijkheid in Brabant 6 maart 2020

Forum voor Democratie wil het vermeende partijkartel in Nederland omverwerpen.
Er waren mensen die bij de komst van de deze beweging visioenen kregen van een
bloedige revolutie. Niet in de laatste plaats omdat leider Thierry Baudet woorden
sprak die werden uitgelegd als het streven naar een blanke suprematie. Woorden die
voor een groot deel van de mensen klonken als: weg met de kleurlingen.

Vooralsnog trekken de aanhangers van Forum niet brandschattend door de straten.
Integendeel. In Limburg en nu ook in mijn eigen provincie Brabant voltrekt zich een
nieuwe politieke werkelijkheid. Geen bloedige, maar een fluwelen revolutie.

In Brabant onderhandelen VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant over een nieuwe coalitie.
De partijen leggen in zo’n geval hun wensenlijstjes naast elkaar en beginnen dan te
onderhandelen. Geven en nemen net zolang tot er een compromis is dat dankzij
taalvaardige spindoctors aan de achterban kan worden uitgelegd.

Nu er een partij aan tafel zit die wordt versleten voor een extreemrechtse beweging gaat
het in het zuiden van Nederland heel anders. Na Limburg hebben nu ook de beoogde
Brabantse coalitiepartijen eerst een lijstje met normen en waarden opgesteld. Een meetlat
waarlangs zij Brabant gaan besturen. Een soort tien geboden, zo van: ge zult niet stelen,
ge zult niet moorden en ge blijft van de buurvrouw af.

De deelname van Forum aan de onderhandelingen heeft er dus toe geleid dat de partijen
vooraf afspreken dat ze zich fatsoenlijk zullen gedragen en alles zullen doen om het belang
van ons, Brabanders, zo goed mogelijk te behartigen. De klimaatontkenners van Forum
hebben er zelfs voor getekend dat ze de klimaatakkoorden zullen uitvoeren. In een provincie
met z’n tientallen Q-koortsslachtoffers en verstikkende stikstofuitstoot was dat ook wel het
minste wat Forum kon doen. Overigens staat er in dezelfde regel wel een voorbehoud. Die
akkoorden moeten dan wel betaalbaar zijn en draagvlak hebben.

Het is wel opvallend dat partijen tevoren zulke afspraken maken. Welbeschouwd is het een
open deur van jewelste en vraag je je af waarom dat niet altijd en bij elke coalitievorming is
gebeurd. Vermoedelijk gebeurde dat niet omdat iedereen er altijd voetstoots van uit ging
dat het in een versnipperd democratisch land logisch is dat je ook de mensen wier partij
niet meeregeert fatsoenlijk behandelt. Het lijkt erop dat met de komst van Forum die
vanzelfsprekendheid er niet meer is. Je moet het nu op papier zetten, zoals ook Mozes de
tien geboden vastlegde.

Forum dendert dus niet met stampende laarzen de bestuurskamers binnen. Forum sluipt
met zalvende teksten binnen, geheel in de stijl van de welbespraakte voorman Thierry Baudet.
Het partijkartel wordt niet omvergeworpen maar van binnen uitgehold. Heel voorzichtig en
heel fatsoenlijk.

 1. Jan de Jong (reply)

  7 maart 2020 at 09:49

  Toeval bestaat niet.
  VVD en CDA willen samenwerken met FvD.
  Het Coranavirus slaat uitgerekend in Brabant onverbiddellijk toe.

  …wie straft er ook alweer onmiddellijk…

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het is vrij bal op het toneel van de Brabantse politiek 1 maart 2020

De problemen om in Brabant een meerderheidsregering te krijgen worden steeds groter.
Zaterdag haakte 50Plus af om als vierde partner mee te doen met VVD, FvD en CDA.
Die drie komen net een mannetje of een vrouwtje tekort om samen een meerderheid te vormen.

De argumenten van 50Plus om die rechtse coalitie toch niet in het zadel te helpen zijn divers.
Belangrijkste is dat de ouderenpartij zich nog te jong voelt om nu al bestuursverantwoordelijkheid
te dragen. Dat vind ik een drogreden. 50Plus heeft de afgelopen maanden in elke vergadering
van Provinciale Staten tegen de beoogde nieuwe coalitie aangeschurkt. Daarbij kwam nog dat
50Plus niet per se een gedeputeerde hoefde te leveren. Een ideale partner dus voor die andere
drie, die elkaar dan met elk twee gedeputeerden en steun van de ouderenpartij in evenwicht
zouden kunnen houden.

50Plus hoefde alleen maar één wens uit het verkiezingsprogramma in het nieuwe bestuursakkoord
te fietsen en verder gedoogsteun te leveren. Daar is verder weinig bestuursmoed voor nodig.
Maar nee, de partij doet het niet. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de provinciale
afdeling door het landelijk bestuur is teruggefloten. Dat heeft al een geschiedenis van vallen en
opstaan en wil vast niet meegesleurd worden als in Brabant uiteindelijk de samenwerking met FvD
toch niet blijkt te werken.

Volgende kandidaat in het balboekje van VVD, FvD en CDA is Lokaal Brabant. Dat wordt nog wat.
Lokaal had in het verkiezingsprogramma een stevige energieparagraaf. Heel Brabant gasvrij staat
erin. Die partij moet nu samen met Forum, dat zich in onze provincie vooral heeft ontpopt als een
klimaatontkenner. Die partij vindt al die energiemaatregelen eigenlijk onzin. Ik ben benieuwd hoe
lokaal die samenwerking gestalte geeft en geloofwaardig blijft.

Er is nog een derde mogelijkheid: samenwerking met CU/SGP.  De vraag is of de drie anderen dat
willen. Voorman Hermen Vreugdenhil is een taaie rakker. Die zal het onderste uit de kan willen
voor steun. Als hij niet vanuit Den Haag wordt teruggefloten natuurlijk. Want was het niet zo dat
CU-leider Gert-Jan Segers niet wilde dat FvD toetrad tot de ECR-fractie van het Europees Parlement.
Waar ook CU en SGP deel van uitmaken? Misschien wil hij zich niet met Brabant bemoeien, maar
dan bemoeien zijn Haagse collega’s zich wel met hem. Zijn coalitiegenoot D66 heeft als partijleider
Anne-Marie Spierings, de Brabantse gedeputeerde die thuis zo hard heeft gevochten voor de
stikstofmaatregelen. Die lijntjes zijn allemaal zo kort.

Het is akelig stil in het provinciehuis. De Brabantse bevolking hoort officieel niks van de onderhandelaars.
Dat vind ik niet zo verwonderlijk. Het kan niet anders of het zijn taaie onderhandelingen. Ik heb me
al vaker afgevraagd hoe je als VVD eerst mee tekent voor de strengste stikstofmaatregelen van Nederland
om vervolgens samen te gaan met een partij die roept dat er geen stikstofprobleem is, maar dat we te
veel natuur hebben. Alleen om een tekst te bedenken waarin die twee dingen in één zin passen moet
je heel lang masseren.

Vanuit Den Haag is bemoeienis met wat er in Brabant gebeurt. Daar hebben ze een heel ander referentiekader.
CDA-politica Madeleine van Toorenburg  schoof openlijk aan bij fractieberaad tijdens een
crisisvergadering in Provinciale Staten. Jesse Klaver, Rob Jetten en Geert Dales  (50Plus) roepen van alles.
Anderzijds zijn er ook geluiden dat landelijke politici juist de boel de boel willen laten. Vooral in de
Eerste Kamer hoor je dat. Want als het in Brabant weer voortijdig klapt dan kan de Zwarte Piet naar
Forum en dat is weer gunstig als er landelijke verkiezingen zijn. Regeren is vooruitzien, ook als dat over
de rug van Brabant moet.

Op dit moment is het vrij bal op het politieke toneel van Brabant. Het belangrijkste gebeurt in de – met name
door FvD zo vermaledijde – achterkamertjes. Daar wordt gestoeid en gemasseerd, gegeven en genomen.
Dat gebeurt allemaal onder druk van “Den Haag”, morrende Brabantse CDA’ ers, een VVD-fractie waarvan
een deel per se nooit meer over links wil regeren, tienduizend boze boeren en ruim twee miljoen mensen
zonder tractor maar die ook Brabander zijn.

Wat er ook uit die hoge hoed komt, het aanzien van de Brabantse politiek zal voor jaren beschadigd zijn.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wat er nu gebeurt is heel on-Brabants 8 februari 2020

Toen ik dertig jaar geleden van de Veluwe naar Brabant verhuisde zei een collega daar:
ga jij echt tussen de autosloperijen, woonwagenkampen en varkensboeren wonen. Hij kende
Brabant als doorgangsland naar zijn vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk.

De A2 en de A50 waren er nog niet, dus je bracht op weg naar de Provence relatief veel
reistijd door op Brabantse tweebaanswegen.

Vanwege het ontbreken van die snelle verbinding woonde ik doordeweeks een aantal maanden
bij een hospita voordat ik een huis had gevonden. Zij leerde mij een paar dingen: Brabantse
gastvrijheid is een vorm van eigenbelang, voor wat hoort wat; Brabanders juichen met hun
handen in hun zakken; Brabanders naaien hun eigen naad; misschien is nee.

Welkom in Brabant.

Mijn hospita zette dingen graag zwaar aan, maar ze bleek niet helemaal ongelijk te
hebben. Desalniettemin bouwde ik hier een leven op, voornamelijk met Brabanders die
aan geen enkel stereotiep voldoen en waar ik veel van hou.

Ik zag Brabant veranderen. Mensen boven de rivieren zeggen wel eens dat Brabant zelfbewuster
is geworden. Dat is onzin. Brabant is altijd zelfbewust geweest, boven de rivieren zien ze dat nu pas.

De eerste grote crisis die ik meemaakte (dan heb ik het niet over persoonlijke zaken)
was het faillissement van DAF en het vertrek van Philips uit Eindhoven. De wereld
stortte in, zo leek het.

Onder leiding van twee achtereenvolgende PvdA-burgemeesters (Welschen en Van Gijzel)
en nauwe samenwerking met weldenkende ondernemers die verder keken dan hun eigen
portemonnee werd Zuidoost-Brabant aan de haren uit het moeras getrokken. Als de nood het
hoogst is sluiten Brabanders de rijen en worden muren tussen links en rechts afgebroken.

Ondertussen ontwikkelde Brabant zich tot het drugslab van Europa. Ik moet vaak denken aan
mijn Veluwse collega en mijn hospita die zei dat Brabanders hun eigen naad naaien. Ondertussen
bleek Brabant ook een voedingsbodem voor PVV en Forum voor Democratie. Brabanders zijn
gevoelig voor retoriek tegen de gevestigde orde.

Er kwam een tweede grote crisis, in de landbouw dit keer. De varkenspest en ruim zeventig
Q-koorts doden. Opnieuw sloegen links en rechts de handen ineen en zo kreeg Brabant de strengst
denkbare milieuregels.

Daardoor ontstond juist in deze provincie het besef dat we aan de vooravond staan van een
nieuw tijdperk, ingegeven door de klimaatcrisis. Ook de boeren, die van oudsher zo’n belangrijk
stempel drukken op deze provincie, zien dat. Het probleem is dat die boeren het tempo niet bij
kunnen houden. Dat komt niet omdat zij te langzaam gaan, maar omdat de politiek te snel gaat.

En dus kon Farmers Defence Force ontstaan want Brabanders zijn gevoelig voor retoriek tegen de
gevestigde orde. Totdat de holocaust erbij wordt gesleept en politici persoonlijk werden bedreigd.
Brabant mag dan een provincie zijn waar de criminaliteit welig tiert, maar er is wel een duidelijke
scheidslijn tussen de gewone Brabander en de criminele Brabander.

Ik zie nu de derde grote crisis in dertig jaar. Een politieke crisis. De VVD, inmiddels uitgegroeid
tot de grootste in de provincie, wil nu samen met CDA en FvD omdat ze er met linkse
bondgenoten van weleer niet meer uitkomen.

In mijn commentaar bij Omroep Brabant heb ik gezegd dat het ondenkbaar is dat je in het huidige
tijdsgewricht gaat samenwerken met een partij die zegt: er is geen stikstofprobleem, we hebben
te veel natuurgebieden. Maar goed, mijn denkvermogen is ook maar beperkt.

De twee vorige crises waren een economische- en landbouwcrisis. Brabanders van links en rechts
zetten daar samen de schouders onder omdat zij zagen dat provinciegenoten massaal werkloos
dreigden te worden of omdat ze zagen dat provinciegenoten slachtoffer dreigden te worden van
nare ziektes en omdat ze zien dat de natuur naar de haaien gaat.

Nu er een crisis is in het eigen politieke huis lukt het niet uit een impasse te komen. Dat is heel
on-Brabants. Zoveel weet ik na dertig jaar wel van deze provincie.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De rokende puinhoop in Brabant 14 december 2019

Onderstaand stuk schreef ik voor de website van Omroep Brabant

Provinciale Staten van Brabant hebben vrijdag geen knopen kunnen doorhakken om de
stikstofproblemen in Nederland op te lossen. Na weer tien uur debat stond er onder de
streep een negatief saldo. Er waren alleen verliezers.

Het CDA stapte uit de coalitie. Eerder sneuvelden al twee gedeputeerden van het CDA

vanwege de stikstofcrisis en het gestuntel van hun partij. Met het vertrek van het CDA
verliezen de boeren hun belangrijkste bondgenoot in het machtscentrum. De deadline
waarop boeren hun stal milieuvriendelijk moeten hebben, werd niet uitgesteld.

Omdat de gedeputeerden niet het gevraagde steuntje in de rug kregen om de nieuwe
stikstofregels al in beleid om te zetten wordt de natuur er voorlopig niet beter van.
Gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) die zich de blaren op de tong praatte om
de regels te verdedigen, zag zijn inspanningen vooralsnog niet beloond.

VVD-voorman Christophe van der Maat gaat een heel vervelende kerst tegemoet, want
hij moet bedenken hoe hij Brabant op de rails houdt met een minderheidskabinet.

Vorige week leek het er even op dat Brabant hét voorbeeld van Nederland zou worden.
Politiek en boeren spraken over een eigen deltaplan om de stikstofproblemen op te lossen.
In de loop van de week haakte boerenorganisatie ZLTO af. Dat was deels voor de vorm
omdat ze druk op de ketel willen houden, maar ook omdat de ZLTO hevige concurrentie
heeft van de radicale Farmers Defence Force die harde actie niet schuwt en de
stikstofmaatregelen vergelijkt met Jodenvervolging. Terugkijkend op de afgelopen
maanden zien we eigenlijk een rokende puinhoop.

Het probleem is ook ongekend groot. De mensheid heeft ontdekt dat hij de natuur om
zeep aan het helpen is. Behalve de klimaatontkenners van PVV en Forum voor Democratie
is iedereen het erover eens dat dit moet stoppen. Als dan de vraag wordt voorgelegd hoe
dat moet gebeuren, ontstaan de problemen. Zoveel hoofden zoveel zinnen. Er spelen ook
zoveel belangen mee. Niet in de laatste plaats politieke belangen, aangewakkerd door
achterbannen die ook allemaal weer hun eigen deelbelang hebben.


Het begint er zo langzamerhand op te lijken dat het probleem eigenlijk te groot is om in
de Statenzaal van Brabant door politici te laten oplossen. Al het gezwoeg en gesleur in Den
Bosch ten spijt. De oplossing van het probleem moet naar een hoger level. Dat weet het
kabinet ook wel.

Het gaat alleen heel langzaam. Zo lang dat zo is, gaan Brabanders zelf oplossingen bedenken.
Dat is prijzenswaardig maar dat heeft wel tot een slagveld geleid. Bovendien kan alles wat
Brabant bedenkt zo weer veranderen door landelijke regels die ooit eens zullen komen.
Dat bevordert de daadkracht niet.

In Brabant hielden ze het desondanks even dapper vol. De noordelijke provincies vielen al
om toen de eerste tractor de hoek om kwam.

Het wordt tijd dat het kabinet snel, heel snel met duidelijk beleid komt en een eind maakt
aan het goedbedoelde gemodder in de provincies.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Als eenzaamheid een naam heeft is het Hermen 22 november 2019

Ik volg vandaag voor Omroep Brabant Provinciale Staten. Niet al mijn verhalen komen
op de website van mijn omroep omdat ze als te weinig concreet worden beoordeeld. Zo’n
beslissing respecteer ik. Politiek is soms niet zo concreet, maar meer beschouwend en daar
zit niet iedereen die zich informeert via een massamedium niet op te wachten.

Onderstaand verhaal blijft dus beperkt tot mijn blog.

 

Als eenzaamheid een gezicht heeft dan was dat vrijdag het gezicht van Hermen Vreugdenhil.
Deze CU/SGP politicus in Provinciale Staten riep Gedeputeerde Staten ter verantwoording omdat,
volgens hem, Brabantse industriële bedrijven werken zonder een natuurbeschermingsvergunning.

Volgens Vreugdenhil stoten ze vieze stoffen uit en is er niemand die dat controleert.
Bovendien zou de provincie industriële bedrijven bevoordelen boven boeren. Na een potje
armdrukken werd de christelijke politicus door vrijwel het hele Brabantse parlement in de hoek gezet.

Namens GS diende gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) Vreugdenhil van repliek. Aan het
eind van het door Vreugdenhil aangevraagde interpellatiedebat stond hij met lege handen en
een oproep om op te houden “met uw hardnekkige poging het college van GS in diskrediet te
brengen”, zoals Tom Ludwig (GroenLinks) de menig van een groot aantal Statenleden verwoordde.

Een aantal Statenleden en Grashoff vielen Vreugdenhil aan op zijn Twittergedrag. Grashoff:
“Elke vergunning wordt naar eer en geweten verleend. Je kunt er over discussieren of die
vergunning te ruim zijn. Wat u doet is ons in een kwaadlicht stellen. U twittert dat de uitstoot
van de Amercentrale de laatste jaren veel meer uitstoot, terwijl dat juist minder is. U suggereert
dat wij een onbetrouwbare overheid zijn. Dat werp ik verre van mij. Ik vind dat zelfs laakbaar”.

Vreugdenhil voert al weken strijd. Het begon op Twitter, het landelijke TV-programma
EénVandaag pikte het op en daarna volgden meer media.

Heel kort door de bocht komt het erop neer dat grote bedrijven als de Amercentrale, bierbrouwer
InBEV in Valkenswaard en Verbrandingsoven ATM in Moerdijk hun gang kunnen gaan terwijl
een boer tonnen moet investeren om uitstoot te voorkomen. Aldus de versie van Vreugdenhil.

De christelijke politicus merkte op dat enkele grote industriële bedrijven een vergunning kregen,
een week voordat de Raad van State de PAS-wetgeving in de prullenbak gooide. Vreugdenhil vond
dat verdacht. Dat viel bij Grashoff verkeerd. Hij vond dat een insinuatie die nergens op slaat omdat
niemand kon weten wat die uitspraak zou worden.  “Ik constateer dat het stemvolume van de heer
Vreugdenhil oploopt. Dat gebeurt meestal als hij zijn verhaal kwijt is”, aldus Grashoff.

Daar waar Vreugdenhil suggereerde dat de provincie met twee maten meet, weerlegde Grashoff
voor de andere partijen voldoende dat dat niet zo is. De gedeputeerde gaf toe dat er nog stappen
gemaakt moeten worden als het gaat om vergunningen aan industriële bedrijven. “Daar wordt
keihard aan gewerkt. Hopelijk is vandaag duidelijk dat er in Brabant niet met twee maten wordt gemeten”.

VVD-politica Wilma Dirken steunde Grashoff met haar opmerking dat uit de reportage van
EénVandaag (waarin Hermen Vreugdenhil een prominente rol speelde) bleek dat Brabant
in Nederland vooroploopt als het gaat om vergunningverlening.

In zijn slotwoord beloofde Vreugdenhil zeker terug te komen op de hele kwestie. Dan zal hij
niet meer insinueren, beloofde hij, want dat was nooit zijn bedoeling geweest. Zijn Twittergedrag
zal hij niet aanpassen, verzekerde hij zijn collega-Statenleden.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Collateral damage van Brabantse CDA-bom kan groter worden 11 november 2019

De twee Brabantse CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma die
vrijdagnacht opstapten worden nog even niet vervangen. Hun taken worden verdeeld
over de vijf andere gedeputeerden.

Vrijdagnacht na de Statenvergadering kondigden beiden hun ontslag aan. Op datzelfde
moment werden hun verklaringen schriftelijk aan de pers uitgedeeld. Dat betekent dus
dat de kroniek van een aangekondigde dood al eerder die avond was geschreven.

In datzelfde bericht stond dat VVD-leider Christophe van der Maat niet opnieuw gaat
onderhandelingen en dat zijn collega’s nog even niet worden vervangen. Alle energie
wordt nu gestoken in het oplossen van de stikstofproblemen en niet in partijpolitiek
gesteggel. Die laatste zijn mijn woorden. Dat was dus ook al eerder besloten. De nacht
was al te ver gevorderd om daar nog over te debatteren. Timing is alles.

De VVD-fractie stuurde afgelopen weekend een lang persbericht waarin dat nog eens
werd bevestigd. Nu de handen uit de mouwen, de poppetjes komen later wel. Wanneer
later is, is de vraag. Het oplossen van de stikstofcrisis kan nog wel een generatie duren,
bij wijze van spreken.

Renze Bergsma was gedeputeerde van veiligheid. Daar gaat de provincie niet over, zijn
aanstelling was een douceurtje voor het CDA. Zijn portefeuille was luxe. Van der Sloot
was gedeputeerde van sport, cultuur en kleine kernen.

Nou wil het geval dat Brabant zichzelf graag profileert als dé sportprovincie van Nederland.
Dan is het wel fijn dat de sportwereld een gedeputeerde heeft die erop toeziet dat het
sportklimaat optimaal blijft.

Brabant loopt op cultuurgebied niet echt voorop. Maar, Brabant is economisch booming
en trekt veel kenniswerkers uit de hele wereld aan. Die strijken vooral neer in Eindhoven
en omgeving en de roep op een breder cultureel aanbod is daar luid. Dan is een cultureel
pleitbezorger in het dagelijks bestuur van de provincie geen luxe.

Kleine kernen zijn er in Brabant te over. Iedereen kent de problemen. Ze lopen leeg en dat
tast de leefbaarheid aan. Een gedeputeerde kan beleid maken om dat te keren.

Drie megaklussen die nu worden ondergebracht bij mensen die de handen vol hebben
aan de stikstofcrisis, het dichtslibbende wegennet, de stagnerende woningbouw en het
op peil houden van de economie.

Omdat een dag maar 24 uur heeft, zal het gat dat de twee gedeputeerden achterlaten veel
groter zijn dan nu lijkt. Oftewel: de collateral damage van de bom die de CDA-fractie gooide
zal wel eens groter kunnen zijn dan nu nog lijkt. Niet alleen de boeren verliezen een vriend,
ook de sportsector, de culturele sector en de Vereniging van Kleine Kernen moeten vrezen.

De vraag is wanneer er een Statenlid opstaat dat zich hardop afvraagt of de coalitiepartijen
onder leiding van de VVD niet misschien toch ergens een poppetje moeten zoeken om te
voorkomen dat straks alleen de automobilisten en ondernemers nog profijt hebben van
het provinciebestuur.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het CDA en de boeren 19 oktober 2019

Vandaag heb ik voor Omroep Brabant een analyse geschreven over de bom die het
CDA in Brabant onder de coalitie heeft gelegd.

De Brabantse CDA-fractie wil dat de regels die de provincie heeft geformuleerd voor het
landbouwbeleid worden aangepast en zo snel mogelijk in lijn worden gebracht met het
landelijke landbouwbeleid. Dat betekent dat de christendemocraten willen dat de veel
strengere Brabantse regels van tafel gaan.

Het CDA maakte dat vrijdagavond bekend in een persbericht. Fractievoorzitter Ankie de
Hoon wil geen toelichting geven. De collega-politici, de boeren en de media moeten het
er maar mee doen.

De Hoon heeft vrijdag wel met collega’s in Provinciale Staten gesproken, maar het lijkt
erop dat het CDA in het persbericht verder gaat dan in dat gesprek.

Op 11 oktober kondigde De Hoon al aan dat ze met een voorstel zou komen. Nu ze feitelijk
de Brabantse regels van tafel wil is dat een regelrechte bom onder de kersverse coalitie.

De vraag is of De Hoon en haar coalitiepartners het zo hard gaan spelen. De coalitie is na taaie
onderhandelingen tot stand gekomen. Het CDA vocht zichzelf – na jaren langs de kant te hebben
gestaan – binnen en nam genoegen met portefeuilles die door velen worden gezien als pretpakket.
De partij nam er genoegen mee omdat ze zo graag aan de bestuurstafel wilde zitten.

Dat is niet zo gek want aan die tafel kun je invloed uitoefenen en dat blijkt nu wel. Maar hoe
ver ga je?  De andere coalitiepartijen D66, VVD en PvdA, sinds de laatste verkiezingen aangevuld
met GroenLinks, hebben het strenge Brabantse veehouderijbeleid bedacht in weerwil
van boerenprotesten in 2017.

D66, PvdA en GroenLinks zullen niet zo gemakkelijk een krimp geven. De VVD is iets flexibeler.
Er zal nu veel van de lenigheid van de VVD afhangen. VVD-voorman Christophe van der Maat
zal net als tijdens de coalitie-onderhandelingen deze week overuren moeten maken.

De situatie doet in de verte denken aan de discussie over de fusie van Nuenen en Eindhoven.
Toenmalig SP-coalitiepartner zette de boel ook op scherp. Uiteindelijk vond de coalitie een
vluchtweg omdat er in het zicht van de haven nieuwe landelijke regels werden gemaakt waarbij
zo’n fusie nog voor de eindstreep zou kunnen sneuvelen. Na drie vergaderingen besloot de
provincie dat risico niet te nemen en de fusie af te blazen.

Landbouwminister Carola Schouten heeft een pas op de plaats aangekondigd om alle
consequenties van alle stikstofmaatregelen nog eens op ene rijtje te zetten.

Brabant zou daarop kunnen meeliften. Dat betekent in feite uitstel van wat Brabant eigenlijk
wil. Daar ziet met name GroenLinks gedeputeerde Rik Grashoff geen heil in. Maar een adempauze
kan de coalitie redden. Dat is ook wat waard want de onderhandelingen daarover hebben al
aangetoond dat er weinig alternatieven zijn om Brabant eensgezind te besturen. Als er iemand
is die dat weet is het Ankie de Hoon.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *