De problemen om in Brabant een meerderheidsregering te krijgen worden steeds groter.
Zaterdag haakte 50Plus af om als vierde partner mee te doen met VVD, FvD en CDA.
Die drie komen net een mannetje of een vrouwtje tekort om samen een meerderheid te vormen.

De argumenten van 50Plus om die rechtse coalitie toch niet in het zadel te helpen zijn divers.
Belangrijkste is dat de ouderenpartij zich nog te jong voelt om nu al bestuursverantwoordelijkheid
te dragen. Dat vind ik een drogreden. 50Plus heeft de afgelopen maanden in elke vergadering
van Provinciale Staten tegen de beoogde nieuwe coalitie aangeschurkt. Daarbij kwam nog dat
50Plus niet per se een gedeputeerde hoefde te leveren. Een ideale partner dus voor die andere
drie, die elkaar dan met elk twee gedeputeerden en steun van de ouderenpartij in evenwicht
zouden kunnen houden.

50Plus hoefde alleen maar één wens uit het verkiezingsprogramma in het nieuwe bestuursakkoord
te fietsen en verder gedoogsteun te leveren. Daar is verder weinig bestuursmoed voor nodig.
Maar nee, de partij doet het niet. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de provinciale
afdeling door het landelijk bestuur is teruggefloten. Dat heeft al een geschiedenis van vallen en
opstaan en wil vast niet meegesleurd worden als in Brabant uiteindelijk de samenwerking met FvD
toch niet blijkt te werken.

Volgende kandidaat in het balboekje van VVD, FvD en CDA is Lokaal Brabant. Dat wordt nog wat.
Lokaal had in het verkiezingsprogramma een stevige energieparagraaf. Heel Brabant gasvrij staat
erin. Die partij moet nu samen met Forum, dat zich in onze provincie vooral heeft ontpopt als een
klimaatontkenner. Die partij vindt al die energiemaatregelen eigenlijk onzin. Ik ben benieuwd hoe
lokaal die samenwerking gestalte geeft en geloofwaardig blijft.

Er is nog een derde mogelijkheid: samenwerking met CU/SGP.  De vraag is of de drie anderen dat
willen. Voorman Hermen Vreugdenhil is een taaie rakker. Die zal het onderste uit de kan willen
voor steun. Als hij niet vanuit Den Haag wordt teruggefloten natuurlijk. Want was het niet zo dat
CU-leider Gert-Jan Segers niet wilde dat FvD toetrad tot de ECR-fractie van het Europees Parlement.
Waar ook CU en SGP deel van uitmaken? Misschien wil hij zich niet met Brabant bemoeien, maar
dan bemoeien zijn Haagse collega’s zich wel met hem. Zijn coalitiegenoot D66 heeft als partijleider
Anne-Marie Spierings, de Brabantse gedeputeerde die thuis zo hard heeft gevochten voor de
stikstofmaatregelen. Die lijntjes zijn allemaal zo kort.

Het is akelig stil in het provinciehuis. De Brabantse bevolking hoort officieel niks van de onderhandelaars.
Dat vind ik niet zo verwonderlijk. Het kan niet anders of het zijn taaie onderhandelingen. Ik heb me
al vaker afgevraagd hoe je als VVD eerst mee tekent voor de strengste stikstofmaatregelen van Nederland
om vervolgens samen te gaan met een partij die roept dat er geen stikstofprobleem is, maar dat we te
veel natuur hebben. Alleen om een tekst te bedenken waarin die twee dingen in één zin passen moet
je heel lang masseren.

Vanuit Den Haag is bemoeienis met wat er in Brabant gebeurt. Daar hebben ze een heel ander referentiekader.
CDA-politica Madeleine van Toorenburg  schoof openlijk aan bij fractieberaad tijdens een
crisisvergadering in Provinciale Staten. Jesse Klaver, Rob Jetten en Geert Dales  (50Plus) roepen van alles.
Anderzijds zijn er ook geluiden dat landelijke politici juist de boel de boel willen laten. Vooral in de
Eerste Kamer hoor je dat. Want als het in Brabant weer voortijdig klapt dan kan de Zwarte Piet naar
Forum en dat is weer gunstig als er landelijke verkiezingen zijn. Regeren is vooruitzien, ook als dat over
de rug van Brabant moet.

Op dit moment is het vrij bal op het politieke toneel van Brabant. Het belangrijkste gebeurt in de – met name
door FvD zo vermaledijde – achterkamertjes. Daar wordt gestoeid en gemasseerd, gegeven en genomen.
Dat gebeurt allemaal onder druk van “Den Haag”, morrende Brabantse CDA’ ers, een VVD-fractie waarvan
een deel per se nooit meer over links wil regeren, tienduizend boze boeren en ruim twee miljoen mensen
zonder tractor maar die ook Brabander zijn.

Wat er ook uit die hoge hoed komt, het aanzien van de Brabantse politiek zal voor jaren beschadigd zijn.

,

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *