PVV 24 januari 2018

En weer is een kandidaat gemeenteraadslid voor de PVV in het zicht van de
haven gestrand. Half december presenteerde PVV-leider Geert Wilders pal
voor een Rotterdamse moskee lijsttrekker Géza Hegedüs als lokale aanvoerder
in de havenstad. Géza Hegedüs was binnen 24 uur afgedankt omdat hij
sympathiseerde met antisemieten. Dat hadden de screeners van de PVV even
over het hoofd gezien.

Marie-Louise Kelderman stond als nummer vijf op de PVV-lijst in Rucphen.
Blijkt ze potverdrie een tijdje geleden op haar Facebook-pagina er voor gepleit
te hebben onze nationale premier Mark Rutte op te knopen. Exit mevrouw
Kelderman. Patricia van der Kammen, lid van Provinciale Staten en
verantwoordelijk voor de screening van de Brabantse PVV-kandidaten had dat
even over het hoofd gezien.

Je kunt nu meteen roepen dat ze bij de PVV een ongelukkige hand van kiezen
hebben, maar daar is die partij niet de enige in. De afgelopen jaren strandden
er ook bij andere partijen mensen die het niet zo nauw namen met de goede
zeden. Meest in het oog springende recente voorbeeld is VVD-voorzitter
Henry Keizer die wordt verdacht van zelfverrijking en het veld moest ruimen.
Ik weet niet welke partij er zou winnen als het om een potje mislukte politici
zou gaan . . .

De PVV heeft wel als handicap dat de partij uitsluitend rondom Geert Wilders
draait. Hij wil alles controleren om gevalletjes Kelderman te voorkomen. En
die gevalletjes liggen nu nog meer dan vroeger op de loer. Intelligente mensen
die PVV-bestuurszetels gingen bezetten weten inmiddels uit onderzoeken dat
dat hun maatschappelijke carrière doorgaans geen goed doet. Dat vind ik als
strijder voor de vrije meningsuiting overigens een slechte zaak. Intelligente
mensen die nu nog een uiterst rechts standpunt hebben vinden onderdak bij
Thierry Baudet.

Wat er voor de PVV overblijft zijn de ongeleide projectielen als mevrouw
Kelderman.  Hoe komt zo’n mevrouw er bij om zulke teksten te plaatsen vraag
je je af. Ik denk dat Wilders zich dat ook  zelf mag aantrekken. Hij heeft
jarenlang de toon gezet. Het was vaak onparlementair maar hij was wel slim
genoeg om in ieder geval na te denken over de grenzen van het betamelijke.
Mensen als Kelderman zien hem als voorbeeld maar ze hebben dat politieke
fingerspitzengefühl niet.

Wat zegt het hele geval over het inschattingsvermogen van de PVV-fractie in
Provinciale Staten van Brabant? Zij zijn verantwoordelijk voor de screening.
Uit alles blijkt nu dat ze in ieder geval slecht de weg weten op social media.
Van der Kammen krijgt nu de schuld, maar bij de PVV in Brabant wordt de
dienst uitgemaakt door voorman Alexander van Hattem. Hij is
eindverantwoordelijk voor de hele gang van zaken. Onder zijn leiding is het
huiswerk niet goed gedaan. Desalniettemin is hij voor zijn inspanning beloond
met het lijsttrekkerschap van de PVV in Den Bosch.

 1. Laurent (reply)

  24 januari 2018 at 20:06

  Er is vrijheid van meningsuiting, maar er is ook de vrijheid om geen racistische maniak als collega of werknemer te willen hebben. Vette pech heet dat.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geert 22 mei 2017

(Door Ab Klaassens)

Geert Wilders klaagt dat ‘de elite’ zijn bijna 1,4 miljoen kiezers buitensluit bij
de vorming van een nieuwe regering. Wilders is een zeer ervaren lid van het
parlement. Daarom weet hij  dat in Nederland met zijn versplinterd politieke
landschap elk kabinet berust op een kleine meerderheid, zodat er altijd een
grote minderheid buiten de boot valt.

In 1977 werd zelfs de partij die als grootste uit de verkiezingen was gekomen
buiten de regering gehouden. Dat was de Partij van de Arbeid. Die had een
forse verkiezingswinst – tien zetels – graag beloond willen zien met de
vorming van een tweede kabinet Den Uyl, maar een drammerige achterban
stelde zo hoge eisen aan het CDA dat partijleider Dries van Agt het op een
akkoordje gooide met de VVD van Hans Wiegel.

Gevolg: 2,9 miljoen PvdA kiezers niet vertegenwoordigd in de regering. Maar
ook voordat de christelijke partijen zich verenigden in het CDA wisselden zij
geregeld van regeringspartner. De ene keer mocht de VVD meedoen, de
andere keer de Pvda. En telkens werd dan  een groot deel van het kiezersvolk
niet vertegenwoordigd in de regering.

De door Geert Wilders zo bewonderde Donald Trump is niet gekozen door de
meerderheid van het volk. Hij had drie miljoen minder kiezers dan zijn
concurrent Hillary Clinton. Doordat in sommige kiesdistricten de stemmen
van plattelanders zwaarder wogen dan die van stedelingen kreeg Trump de
eerste prijs.

“Het moet niet gekker worden” is één van de favorieten in de woordenschat
van Wilders. Ik ben het met hem eens.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Show 19 november 2016

(Door Ab Klaassens)

Als de rechtbank Geert Wilders op 8 december veroordeelt krijgen we het
volgende bedrijf in de show die de dader in 2014 ontwierp, uitprobeerde,
verfijnde en zorgvuldig regisseerde met als oogmerk zo veel mogelijk
aandacht te krijgen in de aanloop naar de kamerverkiezingen van maart 2017.

Sommige commentatoren hebben gezegd en/of geschreven dat het Openbaar
Ministerie niet tot vervolging had moeten besluiten, maar zij vergeten dat het
Openbaar Ministerie een stapel aangiften van mensen die zich door Wilders’
uitspraken benadeeld of gegriefd voelen niet zomaar naast zich neer kan
leggen.

Dat wist Wilders ook toen hij aan zijn actie begon. Als de rechtbank hem op 8
december vrijspreekt is de voorstelling voorbij, tenzij het Openbaar Ministerie
in beroep gaat. Dan kan Geert tot aan de verkiezingen blijven klagen over
inperking van de vrijheid van meningsuiting.

 1. Laurent (reply)

  22 november 2016 at 20:00

  Het stuk straatvuil moet veroordeeld worden, zodat duidelijk wordt voor de door hem beledigden dat er grenzen zijn , en er mensen en instanties zijn die voor hen opkomen. Degenen die op hem willen stemmen doe dat toch wel. De rechtspraak moet daat volledig onafhankelijk van opereren.

  En uit de opgefokte manier waarop Wilders op dit alles reageert leidt ik af dat dit allemaal helemaal niet volgens zijn plan gaat. De bijna twee meter lange kleuter kan er helemáál niet tegen op welke manier dan ook bekritiseerd te worden. Als je dat interview van Heemels las, hoe hij met zijn ondergeschikten omgaat: doen wat je gezegd wordt en bek houden. Nee, het is hoog tijd dat een hogere macht hem eens zijn plaats wijst.

 2. Laurent (reply)

  22 november 2016 at 20:13

  Ggetverdemme wat een typ- en spelfouten in mijn reactie, met als ergste nog wel ‘leidt’ ipv ‘leid’ 🙁

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Serieus 29 augustus 2016

Den Haag ontwaakt uit de siësta. Mark Rutte , Diederik Samsom,
Geert Wilders, Alexander Pechthold, allemaal hebben ze zich de afgelopen
dagen laten horen.

Rutte liet zijn aankondiging om weer lijsstrekker te worden gepaard gaan
met excuses voor gebroken verkiezingsbeloften. Wilders maakte op de
social media gehakt van hem. Wilders zelf presenteerde een lijstje
beloften waarvan ik aanvankelijk dacht dat het nep was. Ik dacht even
dat het een opstel was van een jongetje uit groep zes aan wie de juf had
gevraagd: wat zou jij doen als je een dag de baas van Nederland zou zijn.

Eigenlijk kunnen we Wilders afschrijven. Hij wil helemaal de baas niet
zijn. Hij heeft op een A-viertje zijn afscheidsbrief geschreven.
Over zeven maanden kan hij zich verongelijkt terugtrekken uit een onmenselijk
leven. Hij kan tot in lengte van jaren zeggen dat hij ooit verkiezingen
heeft gewonnen, maar dat niemand hem begreep.

Rutte heeft aangetoond dat hij de kiezers niet serieus neemt. Of ben ik de
enige die zich beledigd voelt omdat er een politicus is die denkt dat ik
zo dom ben dat ik geloof dat hij mij duizend euro geeft?

Samsom is deze zomer de wijken in getrokken. Zijn conclusie: het is met
ons land niet zo slecht gesteld als Twitter en Facebook  willen doen
geloven. Zijn probleem is  dat hij niet door heeft dat die social media
de nieuwe opiniemakers zijn die geen ruimte laten voor nuance.

Hij ontdekte ook dat de onderwerpen die deze zomer hebben beheerst, zoals
aanslagen in Frankrijk, een couppoging in Turkije en boerkini’s, onder gewone
mensen veel minder leven dan het in de media lijkt. Vermoedelijk heeft onze
amateur-antropoloog een punt, maar je kunt niet ontkennen dat ze tenminste
invloed hebben op onze samenleving.

Maar stel dat slechts weinigen met die kwesties bezig zijn, dan is het goed dat
Den Haag is ontwaakt en ons stukje bij beetje duidelijk maakt wat ons na de
verkiezingen te wachten staat. Ik hoop wel dat wij, de kiezers, serieus worden
genomen want die wens hebben links, rechts en het midden gemeen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ahmed 19 maart 2016

(Door Ab Klaassens)

“In Nederland is godsdienstvrijheid, toch?”

“Ja Ahmed  in ons land is iedereen vrij te geloven wat hij of zij wil
en je mag ook geloven dat er geen god is.”

“Maar jullie Geert mag zeggen moslims zijn verkeerd.”

“In Nederland is vrijheid van godsdienst én vrijheid van meningsuiting.”

“Moslims zijn verkeerd, maar moslims moeten wel Nederlands worden…”.

“Geert is niet tegen moslims, maar tegen de islam.”

“Zoals niet tegen christenen, maar tegen Christus.”

“Okay Ahmed, jij wint, maar….”

“Jullie Geert krijgt bescherming van jullie regering.”

“Ja, de regering denkt dat boze moslims hem willen vermoorden. “

“Maar jullie Geert zegt dat jullie een nep-regering hebben”.

“Ik heb ’t al gezegd, Ahmed…vrijheid van meningsuiting…”

“Maar als ik twitter ‘Geert moet de klere krijgen’ ben ik terrorist…”

“ Ja, Ahmed, je moet nog veel leren over Nederland voordat je de A-status krijgt.”

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Boerkaverbod 29 november 2015

Voor de vijfde keer proberen onze politieke leiders een boerkaverbod in te
voeren. Want zeggen ze, in bepaalde situaties is het van belang dat mensen
elkaar in de ogen kunnen kijken. Zoals in zorginstellingen, het onderwijs, in
overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer.

Tot nu toe kreeg de regering de handen niet op elkaar voor een boerkaverbod.
Veel politici vinden dat die paar vrouwen in Nederland die niet hun leven lang
bezig zijn met de vernieuwing van hun garderobe, niet de moeite van een
debat waard zijn. Zelfs de PVV niet. Geert Wilders zag ooit meer heil in
moslims pesten met een kopvoddentaks.

Storm van verontwaardiging
PvdA-minister Ronald Plasterk gaat een nieuwe poging wagen, zodat hij toch
vermeld wordt in de annalen van de Nederlandse geschiedenis. Als het aan de
regering ligt krijgt iemand die een boerka draagt een boete van 400 euro.
Daar moet een storm van verontwaardiging op komen van al die mensen die
op verjaardagen klagen dat ze drie tientjes boete kregen hoewel ze maar een
paar kilometer te hard reden.

Ik voel wel iets voor de gedachte dat je in bepaalde gevallen iemand in de ogen
moet kunnen kijken en dat het dragen van de boerka daarom beperkt wordt
tot de huiselijke kring of de moskee. Het is voor mij niet meer dan een kwestie
van beschaving om jezelf in het sociale verkeer bekend te maken.

Het zou wel fijn zijn als tegelijkertijd met het boerkaverbod er een verbod
komt op anonimiteit op internet. Het aantal vrouwen dat zich verstopt in een
kleed is een fractie van het aantal mensen dat onder een schuilnaam vuil spuit
over diezelfde vrouwen. Iedereen die op internetfora los gaat over moslims,
christenen, vluchtelingen, rechters, politici, ambtenaren, politiemensen en
andere groepen die hun geluk in de weg staan, zou verplicht het masker af
moeten leggen. Een kwestie van beschaving.

 1. ab klaassens (reply)

  30 november 2015 at 19:46

  Als ik onder naam reageer op de vuiligheid van Twitter, Facebook en de sites van GeenStijl en Telegraaf
  moet ik een nieuwe glasverzekering afsluiten.Vandaag hoorde ik op de radio dat twee miljoen Nederlanders
  een verstandelijke beperking hebben. Dat wist ik niet maar onderhuids gloeide wel een vermoeden.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Referendum 8 november 2015

(Door Ab Klaassens)

De Volkskrant van 6 november bouwt voor Geert Wilders maar weer eens
een podium waarop hij tekeer kan gaan tegen de elite die niet doet
dat het volk wil.

Ik weet niet wat het volk wil, maar ben wel tegen wat Geert wil.
Dus ben ik van de elite.

Geert beweert dat je voor de echte volksdemocratie naar Zwitserland moet.
Daar heeft het volk de gelegenheid gekregen om zich uit te spreken tegen
de komst van immigranten. Dat heeft het volk ook gedaan, maar het volk
wil wel dat er mensen zijn om schoenen te poetsen en het reine landschap
rein te houden. Daarom mag een beetje immigranten wel.

Tijdelijke migranten, politici uit Afrika en Azië, die met een regeringsvliegtuig
komen om hun van het volk gejatte kapitalen op Zwitserse banken
te stallen mogen ook.

Wilders heeft het maar steeds over wat het volk wil. Een vertaling ten
behoeve van Duitse lezers levert nare herinneringen op. ‘Het volk’ bestaat
niet, tenzij een gehaaide volksmenner erin slaagt het beeld te wekken
dat ’t er wel degelijk is.

Ik ben van het volk als Epke Zonderland goud wint in Rio.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *