Knipseldienst NCTV 3 mei 2022

Wij hebben een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid.  Die organisatie heeft veel bevoegdheden
maar mag nog veel meer niet.

NRC heeft onthuld dat de NCTV analyses heeft gemaakt
van openbare uitingen van politici. Vooral over die van
de PVV en Denk. Die analyses werden naar de minister
en zijn ambtenaren gestuurd. En dat mag niet,

Het verhaal in NRC lezend heb ik elke keer het woord
NCTV vervangen door ‘twitterend Nederland’.  Ik zag niks
vreemds. Alles wat de NCTV in het geniep heeft doorgebriefd
aan de leiders die moeten voorkomen dat extremisten
een bedreiging vormen voor onze rechtsstaat is in precies dezelfde
bewoordingen de afgelopen jaren door duizenden twitteraars
gezegd.

Twitteraars en journalisten die de ontwikkelingen bij
extreem rechts analyseren  mogen wel zeggen dat Baudet
fascistisch is, dat Denk bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet
en dat de club van Wilders steeds meer ruimte binnen de
eigen geledingen geeft aan rechts-extremisten. De NCTV,
die zich voornamelijk op dezelfde bronnen baseert mag
dat niet. Terwijl in mijn beleving die NCTV er toch juist is
om dat soort tendensen handzaam samen te vatten. 

Als in onze rechtsstaat is afgesproken dat de NCTV dat
niet mag, dan zij dat zo en moeten we dat respecteren.
Maar dan is de vraag hoe de signalen wel op de goede
plekken komen, want er wordt veel geschreven en het
was nou juist zo handig dat er een knipseldienst
als de NCTV is.

Misschien is het een idee om, net als vroeger bij de krant,
een redactiesecretaresse te vragen relevantie stukjes uit
andere media uit te knippen en in mapjes te doen. Op
het ministerie zouden ze daarvoor een junior
communicatiemedewerker kunnen aanwijzen. Daar hebben
ze er genoeg van.

Aldus komt al die openbare informatie alsnog handzaam
op de juiste burelen terecht, kan de NCTV zich bezig
houden met meer onzichtbare zaken die ons bedreigen
en hoeven ambtenaren niet dagen bezig te zijn met
WOB-verzoeken. Ik zeg: win-win-win.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PVV in het geweer tegen exoten 6 juni 2019

Zou een hardwerkende PVV-politicus die het met steeds minder, minder, minder collega’s moet doen,
tijd hebben om na te denken over de formulering van – in dit geval – kritische vragen aan Gedeputeerde
Staten van Brabant.

De PVV staat bekend als een partij waar de metaforen gemakkelijk uit de pen vloeien. Kopvoddentax
en klimaatminaretten in plaats van windmolens zijn daarvan voorbeelden. Ze zijn er zo bedreven in
dat je geneigd bent teksten van PVV’ers twee keer te lezen om te voorkomen dat je iets mist.

De Brabantse PVV schreef deze week in Statenvragen: “Is het college het met de PVV eens dat invasieve
exoten altijd geweerd moeten worden uit onze provincie”?

In zo’n geval is het raadzaam de tekst nog eens goed te herkauwen.

De invasieve exoot is in dit geval de Aziatische hoornaar. Dat is geen metafoor, maar een heus beest
dat een bedreiging vormt. Ze komen steeds vaker voor in Nederland. Vorige week werd er een
aangetroffen in Raamsdonk.

“De Aziatische hoornaar is een agressief dier dat graag honingbijen eet en die zijn juist erg belangrijk
voor ons ecosysteem. Ook andere insecten vormen voer voor de Aziatische hoornaar, die een
concurrent is van de Europese hoornaar. Daarom is deze soort op grond van de Europese Verordening
Invasieve Uitheemse Soorten aangewezen als soort die bestreden moet worden,” aldus PVV’er Maikel Boon.

Ook achter die passage moeten we niet meer zoeken dan er staat. Waarschijnlijk is ook het beroep
op Europese regels gemeend, hoewel de PVV zich uitput in verzet tegen Europese regels.

Voor de PVV is de Aziatische hoornaar schijnbaar een grotere bedreiging dan andere exoten.
Althans ik heb de partij nooit vragen horen stellen over de nijlgans, een exoot die je tegenwoordig
overal ziet. De nijlgans houdt zich dan ook redelijk gedeisd. Af en toe pikken ze een ooievaarsnest in om
te broeden, maar ja, voor dat nest hadden en oer-Hollandse ooievaars dan zelf toch al geen belangstelling.

En dat de koekoek haar eieren in andermans nest legt en veel kleinere en minder weerbare vogels
uitbuit om haar jongen groot te brengen, is natuurlijk ook geen probleem. De koekoek hoort bij
het Nederlandse meubilair.

Evenmin heb ik de PVV zich zorgen horen maken over een koppeltje rosse pijlstaarten dat in Brabant
is neergestreken. Vogelaars zijn daar opgewonden over, maar jagers loeren op dat beestje omdat het de lokale
vogelsoorten homeopathisch dreigt te verdunnen. Maar misschien is dat nieuws aan de PVV voorbijgegaan.
Je kunt niet alles bijhouden als je partij wordt opgevreten door de uil van Thierry Baudet.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met de hulp van een god 29 maart 2019

Ook in Brabant zijn donderdag de leden van Provinciale Staten beëdigd.
Ik mocht dat vanaf de perstribune aanschouwen. Het was een plechtig
moment. Al die mannen en vrouwen die trouw aan de grondwet beloofden
en die ondanks hun verschillende standpunten de komende vier jaar
oprecht hun best gaan doen om Brabant volgens hun eigen maatstaven
nog beter te maken.

Het was ook een moment waarop ik meer dan ooit terugdacht aan de
tijd dat ik nog actief was in de protestantse kerk. Ik zat bij de lichte tak
samenwerkte met de Rooms-Katholieken die door onze zware tak
ketters werden gezien. Dat vonden wij een lelijke gedachte van onze broeders
zusters.

In onze kerkelijke gemeente was God vooral liefde. Bij ons werd gelijkheid
voor alle mensen gepredikt. Hulp aan zwakkeren was voor ons vanzelfsprekend,
net als rentmeesterschap.  Wij geloofden niet dat God de aarde had
geschapen, maar wij stonden wel op het standpunt dat je heel zuinig op die
aarde moest zijn want na ons kwam niet de zondvloed maar een hele schare
mensen die ook recht van leven hebben.

Inmiddels ben ik over de kerk anders gaan denken, maar die kernwaarden
koester ik nog zoveel mogelijk.

Donderdag stelde ik vast dat veel Statenleden van Forum voor Democratie en
de PVV niet de belofte aflegden maar de eed: zo waarlijk helpe mij God
Almachtig.  Dat vond ik interessant. Je kunt dus in een god geloven en toch
de deuren sluiten voor mensen die slachtoffer zijn oorlogsgeweld en die in
ons land geborgenheid zoeken. Je kunt dus in een god geloven en tegelijkertijd
mensen die Mohammed als hun profeet zien, verketteren. Je kunt dus in een
god geloven en achter een man aan lopen die met moeilijke woorden pleit
voor een blanke suprematie.

De tijden zijn veranderd sinds ik me het vuur uit de sloffen liep voor de
minderbedeelden.

 1. Carin (reply)

  30 maart 2019 at 12:51

  Mooi gezien en samengevat

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De sneaky methoden van het CDA 10 februari 2019

Het beschaafde deel van onze parlementariërs en columnisten wondt zich deze
week op over wat de caféruzie is gaan heten.  Dat was de ordinaire verbale knokpartij
in het nationale parlement tussen Selcuk Öztürk (Denk) en Machiel de Graaf (PVV).

We kunnen ons er druk over maken omdat het gedrag van beide heren zich in de
openbaarheid afspeelde en de vermeende kordaatheid viraal ging.

Maar wie let er ondertussen op het CDA? Dat vraag ik omdat de CDA-lijsttrekkers
uit de provincies hebben geschreven dat er een eind moet komen aan het “dromen
en drammen” over het klimaat. Die woorden waren geïnspireerd op de uitroep
van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff die had gesproken over “klimaatdrammers”.

Het is mooi dat het CDA zich druk maakt over het klimaat. Toen de partij werd
opgericht was ik een jong journalist die de fusie van KVP, CHU en AR volgde in
zaaltjes van gemeenten in de biblebelt waar mannen als Piet Steenkamp hun verhaal
deden. Hèt woord dat nog steeds in mijn geheugen gebeiteld staat is rentmeesterschap.
De mens is God’s rentmeester die de aarde moet bewaren.  Daar heb ik ze daarna
weinig meer over gehoord.

Nu lees ik dat Ger Koopmans, lijsttrekker van het CDA in Limburg één van de
bedenkers van de term “dromers en drammers” is. Gevraagd wie dan de drammers
zijn zegt hij in de krant: “Daar wordt niemand mee bedoeld. Het stuk moet natuurlijk
ook gelezen worden. Ik vond het mooi gevonden: dromers en drammers”.

Het stuk moet natuurlijk ook gelezen worden. Hij zei het echt. Koopmans bedient
zich hier van een techniek die ooit is uitgevonden door de Telegraaf en nu gemeengoed
is. Chocoladeletters en dramatische koppen die mensen artikelen in moeten lokken
die vaak met een sisser aflopen. Dat is een sneaky manier om de cijfers op te krikken.
Het CDA framed zo stiekem een grote groep mensen. Dat is weer eens iets anders dan
een openlijke caféruzie.

 1. Harry Perton@gmail.com (reply)

  10 februari 2019 at 15:38

  Met dank aan het CDA verzuipen we straks in de farizee.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PVV 24 januari 2018

En weer is een kandidaat gemeenteraadslid voor de PVV in het zicht van de
haven gestrand. Half december presenteerde PVV-leider Geert Wilders pal
voor een Rotterdamse moskee lijsttrekker Géza Hegedüs als lokale aanvoerder
in de havenstad. Géza Hegedüs was binnen 24 uur afgedankt omdat hij
sympathiseerde met antisemieten. Dat hadden de screeners van de PVV even
over het hoofd gezien.

Marie-Louise Kelderman stond als nummer vijf op de PVV-lijst in Rucphen.
Blijkt ze potverdrie een tijdje geleden op haar Facebook-pagina er voor gepleit
te hebben onze nationale premier Mark Rutte op te knopen. Exit mevrouw
Kelderman. Patricia van der Kammen, lid van Provinciale Staten en
verantwoordelijk voor de screening van de Brabantse PVV-kandidaten had dat
even over het hoofd gezien.

Je kunt nu meteen roepen dat ze bij de PVV een ongelukkige hand van kiezen
hebben, maar daar is die partij niet de enige in. De afgelopen jaren strandden
er ook bij andere partijen mensen die het niet zo nauw namen met de goede
zeden. Meest in het oog springende recente voorbeeld is VVD-voorzitter
Henry Keizer die wordt verdacht van zelfverrijking en het veld moest ruimen.
Ik weet niet welke partij er zou winnen als het om een potje mislukte politici
zou gaan . . .

De PVV heeft wel als handicap dat de partij uitsluitend rondom Geert Wilders
draait. Hij wil alles controleren om gevalletjes Kelderman te voorkomen. En
die gevalletjes liggen nu nog meer dan vroeger op de loer. Intelligente mensen
die PVV-bestuurszetels gingen bezetten weten inmiddels uit onderzoeken dat
dat hun maatschappelijke carrière doorgaans geen goed doet. Dat vind ik als
strijder voor de vrije meningsuiting overigens een slechte zaak. Intelligente
mensen die nu nog een uiterst rechts standpunt hebben vinden onderdak bij
Thierry Baudet.

Wat er voor de PVV overblijft zijn de ongeleide projectielen als mevrouw
Kelderman.  Hoe komt zo’n mevrouw er bij om zulke teksten te plaatsen vraag
je je af. Ik denk dat Wilders zich dat ook  zelf mag aantrekken. Hij heeft
jarenlang de toon gezet. Het was vaak onparlementair maar hij was wel slim
genoeg om in ieder geval na te denken over de grenzen van het betamelijke.
Mensen als Kelderman zien hem als voorbeeld maar ze hebben dat politieke
fingerspitzengefühl niet.

Wat zegt het hele geval over het inschattingsvermogen van de PVV-fractie in
Provinciale Staten van Brabant? Zij zijn verantwoordelijk voor de screening.
Uit alles blijkt nu dat ze in ieder geval slecht de weg weten op social media.
Van der Kammen krijgt nu de schuld, maar bij de PVV in Brabant wordt de
dienst uitgemaakt door voorman Alexander van Hattem. Hij is
eindverantwoordelijk voor de hele gang van zaken. Onder zijn leiding is het
huiswerk niet goed gedaan. Desalniettemin is hij voor zijn inspanning beloond
met het lijsttrekkerschap van de PVV in Den Bosch.

 1. Laurent (reply)

  24 januari 2018 at 20:06

  Er is vrijheid van meningsuiting, maar er is ook de vrijheid om geen racistische maniak als collega of werknemer te willen hebben. Vette pech heet dat.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kunst 13 oktober 2017

De PVV is een partij die tegen het spenderen van overheidsgeld aan kunst is.
Kunst is sowieso electoraal niet interessant voor deze partij. Piet en Mien uit
de Asterstraat worden voldoende verheven door de Eindhovense
Lichtjesroute,  denken ze bij de PVV. Kunst is voorbehouden aan de elite en
die heeft geld zat om een fraai stukkie te kopen.

Zodra ergens in het land een PVV-fractie meent dat de overheid geld uitgeeft
aan kunst worden de pennen geslepen en worden er vragen gesteld. Toen
bekend werd dat op het festival Graphic Matters in Breda een metershoog
opblaasbaar beeld van een vluchteling zou worden geplaatst was de
provinciale fractie er als de kippen bij. Dat was dubbele provocatie van
hardwerkend Nederland.

Nou stellen die statenleden van de PVV echt wel regelmatig vragen die u en
ook hebben, maar zodra het over kunst gaat gaan alle remmen los. En als het
dan ook nog over vluchtelingen gaat is er geen houden meer aan de creativiteit
van de vragensteller.

Ik probeer me wel eens te verplaatsen in het hoofd van de ambtenaar die de
vragen namens Gedeputeerde Staten moet beantwoorden. De één zal zuchten,
de ander zal handenwrijvend aan een stukje proza beginnen en alles wat hij of
zij op de cursus begrijpelijk schrijven heeft geleerd uit de kast halen.

Zo’n onderwerp als dit begint altijd met de vraag of de provincie z’n goeie geld
er aan uitgeeft. Het antwoord daarop vraagt niet veel inspanning. Het bestaat
uit drie letters: nee.

Hetzelfde antwoord kan de ambtenaar geven op de vraag of de provincie op
enigerlei wijze aan het festival gelinkt is.

Na die obligate inleidende vragen komt de PVV waar ze eigenlijk zijn wil:
Deelt u de mening van de PVV-fractie dat het waanzin is belastinggeld te
verspillen aan het 
verheerlijken van massaimmigratie?

Dat was het momentum van de ambtenaar die namens het provinciebestuur
antwoordde: De vrijheid van meningsuiting is voor het college een groot
goed.
Het kunstwerk beoogt vragen op te roepen en dat is gelukt.

Pats. Boem. Koffie.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Residentieorkest 4 december 2016

(Door Ab Klaassens)

Ongeveer een half jaar, van medio 2010 tot januari 2011, was Sietse Fritsma
namens de Partij van de Vrijheid lid van de gemeenteraad van Den Haag.

In die tijd veroorzaakte hij bij de door hem verfoeide ‘culturele elite’ enige
opschudding door het Residentie Orkest te kwalificeren als ‘een
tromboneclubje’ , dat – als de PVV de baas was – wel zonder gemeentelijke
subsidie  verder kon toeteren.

In de peilingen betwisten de PVV en de VVD elkaar de koppositie. De
muzikale voorkeuren van VVD-leiders als Mark Rutte en Halbert Zijlstra zijn
bekend: Gordon, Joling, Jantje Smit en andere vertolkers van de ware
volkscultuur.

De PVV bewondert Donald Trump, redder van de ’gewone man’ en bij de VVD
zijn ze ook niet vies van deze figuur.

Donald Trump  is bij zijn zakelijke avonturen vele malen bankroet gegaan ten
koste van zijn medewerkers en leveranciers.

Donald Trump geeft ministersposten aan figuren uit de financiële wereld, die
hij in zijn verkiezingscampagne heeft beschimpt vanwege hun gemene rol bij
de ontmanteling van fabrieken. Hij heeft een man benoemd tot minister die
een bedrijf heeft gekocht, de werknemers heeft ontslagen en weer
teruggenomen na een korting van zestig procent op hun salaris.

De Nederlandse werkgeversorganisatie VNO vindt dat de Nederlandse
regering Trump moet volgen: meer geld naar het bedrijfsleven.

Misschien wordt het Residentie Orkest dan toch het tromboneclubje van
Sietse Fritsma.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nare mensen 16 juni 2016

Ik kan er niet aan wennen. Aan politici die openbaar oproepen in
verzet te komen tegen vluchtelingen. Ik ben nog van de generatie
die respect heeft voor volksvertegenwoordigers. Ik hou er niet van
die mensen zakkenvullers te noemen. De (ex) politici en bestuurders
in mijn kennissenkring zijn integere hardwerkende mensen.
Ze maken net als andere mensen fouten. Maar het zijn geen
zakkenvullers.

Ik zie wel dat er onder politici boefjes zijn die vooral hun eigen naad
naaien, maar het merendeel is volgens mij nog steeds politicus om
– met vallen en opstaan – de wereld te verbeteren.

Daarom kan ik er niet aan wennen dat sommigen er alleen maar op uit
zijn onrust te zaaien. Neem nou gisteren. Toen werd bekend dat er
mogelijk (ik zeg mogelijk want het persbericht waarin dat werd
aangekondigd was vaag) vluchtelingen worden opgevangen op Gulbergen.
Dat is een terrein tussen Eindhoven, Nuenen en Geldrop-Mierlo.

De direct betrokken gemeenten reageerden tot nu toe tamelijk
genuanceerd. Maar de PVV-fractie in provinciale staten schoot meteen
in de automatische piloot. Derlui leden twitterden, nog voordat ze
konden weten wat er nou precies op Gulbergen gaat gebeuren, dat
opvang niet moet. Met als hashtag #kominverzet.

Als ik dat lees moet ik echt alle zeilen bij zetten om niet, net als zoveel
anderen, iets lelijks te gaan roepen over politici. Helaas glipt het me vandaag
door de vingers en roep ik mee: ik vind politici die alleen maar de
onderbuik voeden nare mensen.

 1. Irene (reply)

  16 juni 2016 at 14:30

  Naar en gevaarlijk.

 2. Wieneke (reply)

  18 juni 2016 at 18:01

  En dom, heeeeeeeel dom!

 3. Laurent (reply)

  23 juni 2016 at 21:05

  Ik zeg: het waterkanon op het eerste het beste stuk fascistisch PVV-tuig dat zich al relschoppend manisfesteert bij een mogelijke AZC-lokatie. Want anders krijgen ze gewoon hun zin, zoals in Geldermalsen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Willie Dille 14 februari 2016

Toen ik jong was waren de gemeenteraadsleden van wier uitspraken
ik kritisch doch respectvol verslag deed mannen van statuur. Mannen,
want het was jaren zeventig Barneveld.

Vooral ook mannen in keurige pakken, de meesten zwart. De pakken,
niet de mannen zelf.

Ze spraken keurig en er viel nooit een onvertogen woord. Zelfs de
socialisten gebruikten woorden waar niemand aanstoot aan kon nemen.
De enige woorden waar wij onze wenkbrauwen bij fronsten tekenden
we regelmatig op uit de mond van een gereformeerde broeder die
steevast sprak over finanse situujasie.

Sterk verruwd
Het taalgebruik is veranderd, sterk verruwd. Deze week werd de
PvdA-voorzitter in Katwijk afgeserveerd  nadat hij Geert Wilders een
hartaanval had toegewenst.

Niet alleen is zijn gedrag onbeschoft, hij brengt ook grote schade toe
aan al die mensen die proberen Wilders op een correcte manier
tegengas te geven. Zo’n man maakt veel meer kapot dan alleen zijn
eigen politieke loopbaan.

Discriminatie
PVV’ers hebben patent op teksten waar mijn maag van omdraait. In het
AD lees ik dat Het Bureau Discriminatiezaken aangiften voorbereidt
tegen PVV-raadslid Willie Dille. Zij stelde dat ‘de islam mag worden
weggevaagd’. Ze deelde op Facebook een filmpje van een ontploffende
atoombom, vermoedelijk om alle twijfels over haar woorden weg
te nemen.

De PvdA-man en de PVV-vrouw zorgen er voor dat de afkeer van de
politiek alleen maar groter wordt. Je vraagt je af met welk doel zij zich
ooit bij een politieke partij hebben aangesloten? Je steekt een hoop
tijd en energie in zo’n functie naar ik mag aannemen om de (finanse)
situujasie van mensen te verbeteren. Niet om andersdenkenden dood te
wensen.

Op zulke momenten verlang ik terug naar de omgangsvormen van vroeger.
Maar ja dat is wel riskant want voor je het weet word je via de
social media uitgescholden voor ouderwetse klootzak. Of iemand
gaat mij nadragen dat ik mij nu zelf schuldig maak aan niet zulk fraai
taalgebruik is. Daarom geef ik alvast de enige politieke reactie die door
de eeuwen heen constant is gebleven: sorry.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *