Waar wachten PvdA en GroenLinks op? 17 april 2022

Er wordt (weer) gediscussieerd over samenwerking tussen PvdA en
GroenLinks. De PvdA moet wel, want het electoraat is geslonken
en lijkt uit te sterven. Lijkt, zeg ik, want de successen in Europa
en Amsterdam vind ik meer dan een stuiptrekking van een
comateuze patiënt.

De PvdA was vroeger nodig om de arbeiders een stem te geven en
te verheffen. De partij deed dat samen met de vakbonden, de VARA
en Het Vrije Volk. Dat lukte want zodra internet
gemeengoed werd ging de beerput open. Daar hebben handige,
minder ideologische lieden op ingespeeld. Zij namen de regie over
van de PvdA.

Ondertussen lijkt het erop dat we decennia in de tijd worden
teruggeworpen nu een groeiende groep mensen het steeds
moeilijker heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Je kunt er
lang over discussiëren hoe dat komt en wiens schuld dat is.

Feit is dat er nu geen Willem Drees is om die mensen de hand
toe te steken. Velen hebben daarom hun hoop gevestigd op
populisten. Die hebben de goeie verhalen. Maar die hebben ze niet
zelf verzonnen. Populisten doen niks anders dan aan de haal
gaan met de verhalen van de minderbedeelden die het meest
vaardig zijn met social media. Het zijn hun eindeloos weerkaatsende
echo’s die niet leiden tot oplossingen. Althans tot nu toe niet.
Ze hebben vooral geleid tot baantjes op het pluche voor opportunisten.

Het zal voor de bekommerde socialisten een hels karwei worden
de harten terug te winnen. Misschien kan dat samen met de frisse
hemelbestormers van GroenLinks. Waarom niet het beste van twee
generaties samenvoegen en elkaar versterken.

Ik heb het opiniestuk van Frans Timmermans en Marjolein Moorman
gelezen. Daar kan ik als modern gematigd links mens  weinig op
afdingen. Ik las daarin één alles omvattende zin waarvan ik zeg niks
meer aan doen. Zet ‘m op een A-viertje, doe er een kaftje om en je
hebt het ideale partijprogramma: “Willen we vrijheid, gelijkheid en
solidariteit inhoud geven die ons in staat stelt het onrecht uit te
bannen, de ongelijkheid te bestrijden en egoïsme en cynisme te
vervangen door solidariteit, dan zullen we een heldere sociale en
groene koers moeten kiezen.”

Waar wachten ze op?

  1. Gerben Welling (reply)

    17 april 2022 at 10:08

    Iemand die een oplossing wil op weg naar een betere wereld kan hier toch niet op tegen zijn? Stop met vasthouden door te zeggen: “ ik ben sociaal democraat” en dus anders. Hou op met het uitvergroten van de 5% verschillen, koester de overeenkomsten.

  2. Ximaar (reply)

    17 april 2022 at 10:56

    Ik hoop niet dat GroenLinks zich -door samengaan met de PvdA- mee laat trekken de afgrond in. De ellende van de PvdA komt uit de PvdA zelf. De SPD doet het bijvoorbeeld veel beter. GroenLinks staat wat mij betreft dichter bij de PvdD (net zo groot als PvdA) en D66. Samenwerken tussen die 3 zou wel eens meer op kunnen leveren. GL zal veel stemmers verliezen richting PvdD (doen ze nu al) en D66 als ze samengaan met de PvdA. Wat mij betreft deugen de sterk verouderde termen links en rechts niet. Snap ook niet dat GroenLinks zich niet GroenProgressief laat noemen. Lijkt mij duidelijker. Daar past zeker een deel van de PvdA bij. Het andere conservatieve vakbondsdeel kan prima over naar de SP.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lokale partijen en GroenLinks verleggen mijn focus 23 maart 2018

De Brabantse kiezer heeft gesproken. Lokale partijen en GroenLinks zijn de
winnaars.  De afgelopen week heb ik bij mijn eigen omroep op radio en
televisie regelmatig de ontwikkelingen mogen duiden. De ontwikkelingen
zoals die op dat moment bekend waren. Dat lokale partijen een steeds grotere
rol spelen was een makkelijke voorspelling, dat GroenLinks zo sterk uit de
verkiezingen zou komen had ik eerlijk gezegd niet verwacht.

Tijdens mijn eerste optreden moest ik reageren op een onderzoek waaruit
bleek dat criminaliteit voor de Brabanders het belangrijkste thema was. Zorg
stond op de tweede plaats. In een bijbehorend filmpje bleek die criminaliteit
overigens vooral vandalisme te betekenen, niet moord en doodslag. Dat klonk
mij ook wat logischer in de oren. Mensen lezen graag over zware criminaliteit,
maar het aloude hondenpoepverhaal staat toch iets dichter bij ons aller
belevingswereld.

Omdat ik tot dan toe had gelezen dat zorg, woningbouw en bereikbaarheid
Nederlanders het meest bezig houdt was ik even in de veronderstelling dat
Brabanders een ander referentiekader hebben. Maar toen ik hoorde dat in
heel Nederland de lokale partijen en GroenLinks het afgelopen woensdag
goed hadden gedaan wist ik dat Brabanders helemaal niet uit de pas lopen.

Wat betekenen die winst voor de lokalen en GroenLinks. Daar kun je
eindeloos over speculeren. Waarom ook niet?

Het bevestigt mijn gedachte dat mensen vooral bezig zijn met lokale
aangelegenheden (krijgt onze kerk een nieuwe bestemming of gaat hij plat?).
Lokale politiek is ook bezig met de vraag: blijven we als gemeente zelfstandig
of worden we samengevoegd. Samenvoegen betekent opgaan in een groter
geheel. Dat is onoverzichtelijk terwijl veel mensen al zoveel moeite hebben
met mondialisering. Twintig jaar geleden wezen onderzoeken al uit dat
uitbreiding van Europa er toe leidde dat mensen zich steeds meer in hun eigen
dorp of hun eigen regio terugtrokken. Daar voelen ze zich thuis en geborgen.
Lokale partijen zijn dan een baken waaraan ze zich kunnen vastklampen.

Omdat mensen waarde hechten aan een vertrouwde omgeving kiezen ze voor
mensen die ze kennen. Voor mensen die toezeggen dat ze de straat gaan
opknappen waar de kiezers dagelijks doorheen rijden. Mensen die zeggen dat
er meer huizen worden gebouwd. Samen werken aan het welzijn van het dorp,
dat is wat mensen willen. Volgens mij bedoelen de meeste Brabanders met
samen ook de dorpsbewoners die veertig jaar geleden als arbeidsmigranten
naar Nederland kwamen of – meer recent – vluchtelingen die
oorlogsgebieden achter zich lieten.

Dat GroenLinks zoveel zetels wint betekent volgens mij dat mensen zich
steeds meer bewust worden van milieuproblemen die de aarde bedreigen.
GroenLinks is namelijk bij uitstek de partij die zich daar heel druk over
maakt.

Provinciale Staten van Brabant hebben vorig jaar de aller strengste
maatregelen ooit genomen om uitstoot door veehouderijen aan banden te
leggen. De Q-koortsuitbraak, met ruim zeventig dodelijke slachtoffers, was
voor het provinciebestuur de druppel die de emmer deed overlopen. De
bescherming van mens en milieu tegen vervuiling was de belangrijkste
drijfveer. Volgens mij is er vorig  jaar bij veel Brabanders een kwartje gevallen.

In het provinciehuis hebben ze in ieder geval al lang begrepen dat mensen
banger zijn tijdens een fietstocht door de natuur een dodelijk virus op te lopen
dan voor een verdwaalde kogel uit een pistool van elkaar op leven en dood
bestrijdende drugscriminelen.

Misschien stel ik de zaken iets te optimistisch voor en is mijn vertrouwen in
de mensheid te groot. Maar ik denk wel dat het tijd wordt – ook voor de
media – om eens goed na te denken over wat mensen nou echt bezig houdt.

En misschien moeten we de discussie over de islam, die ons toch al weer
twee decennia in de greep houdt, afsluiten en ons focussen op de toekomst
van de aarde in het algemeen en die van onze dorpen en nazaten in het
bijzonder. Volgens mij is de tijd daar sinds 21 maart 2018 rijp voor.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GroenLinks 13 juni 2017

De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn weer
mislukt. Schurkten de onderhandelaars bij de vorige mislukking nog wat
tegen elkaar aan omdat ze wisten dat ze elkaar misschien toch nog zouden
tegenkomen, nu krijgt GroenLinks onomwonden de schuld.

GroenLinks wil een ruimhartiger asielbeleid dan VVD en CDA.  Van GL
mogen mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen naar ons land komen, van
CDA en VVD moeten die mensen in hun eigen regio worden opgevangen. D66
hangt daar een beetje tussenin.

GL heeft een lijn getrokken zoals dat heet. Het is een hele principiële lijn. Hij
zal moeilijk uit te leggen zijn. We leven in een land waar de meeste mensen
rechts hebben gestemd. Dat gebeurde vooral omdat rechtse partijen een strikt
asielbeleid voor stonden. Niet voor niks is de PVV zo groot. Als VVD en CDA
nu helemaal niks voor vluchtelingen hadden willen doen dan zouden de
principes van GL nog te verkopen zijn geweest. Maar zo is het niet. VVD en
CDA willen een deal sluiten met Noord-Afrikaanse landen. Dat betekent dat ze
geld krijgen als zij de vluchtelingen opvangen. Dat kun je koehandel noemen
of politieke realiteitszin.

GL heeft er schijnbaar geen vertrouwen in dat je met die Noord-Afrikaanse
landen zaken kunt doen. Daarom ketsten de onderhandelingen maandag af.
Het is voor GL te hopen dat nu niet alsnog de PVV als
onderhandelingspartner in beeld komt. Ook niet dat er nieuwe verkiezingen
komen, want dat nu meer mensen op het principiële GL gaan stemmen geloof
ik niet. Ik denk eerder dat het tegendeel waar is.

In mijn omgeving hoorde ik na 15 maart mensen vertellen dat ze voor het
eerst op GL hadden gestemd. Als reden hoorde ik nooit dat dat vanwege het
vluchtelingenbeleid van de partij was. Mensen stemden op GL vanwege het
klimaatbeleid, vanwege de toekomst van onze aarde. Logisch, in een tijd
waarin het economisch beter gaat worden asielzoekers veel minder als
bedreiging op de arbeidsmarkt gezien. Nu de partij niet aan de regeringstafel
zit en dus niks voor klimaatverbetering kan betekenen, zou dat Klaver c.s. bij
nieuwe verkiezingen wel eens kunnen opbreken.

En die vluchtelingen dan?  Nu GL de mogelijkheden om voor die mensen nog
iets te doen uit handen heeft gegeven zullen die bij nieuwe formatie-
onderhandelingen sowieso de klos zijn.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *