Kunnen wij buitenaards leven herkennen? 2 maart 2018

(Door Ab Klaassens)

Als je ziet hoeveel planeten en sterren  er nu al binnen het zicht van onze
aardse sterrenkijkers vallen, als je beseft dat er nog veel meer is in de
oneindige ruimte die wij ‘het heelal’ noemen… dan lijkt het onvoorstelbaar dat
onze aarde de enige planeet is met levende wezens.

Wat onze geleerden dus zoeken zijn andere planeten met levende wezens. We
hebben ze al gezien, helaas alleen als producten van fantasierijke mede-
aardbewoners. De aardigste bezoeker, afkomstig van een andere planeet was
tot dusverre het wezentje in de film ET.

Wat bij alle fantasietjes over buitenaards leven opvalt is dat schrijvers en
filmmakers ons, aardbewoners. het vermogen toekennen om het leven op
andere planeten te herkennen. Dat lijkt mij niet zo vanzelfsprekend.

Wij kunnen zien, horen, ruiken en voelen. Weten we zeker dat die zintuigen
voldoende zijn voor de herkenning van andere levensvormen?

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Buitenaards 8 mei 2016

(Door Ab Klaassens)

De Volkskrant vertelde me onlangs dat Belgische sterrenkundigen
planeten hebben ontdekt die geschikt zijn voor leven. Zoals onze aarde  rond
‘onze’ zon draait, zo draaien die planeten rond een ster, maar dat zou dan een
extreem koud dwergsterretje zijn.

Wat mij bij berichten over mogelijke levensvormen op andere planeten altijd
verwondert is dat het dan altijd gaat om leven dat wij met onze aardse
zintuigen kunnen waarnemen en om leven dat alleen gedijt  onder de
condities die ons leven op aarde mogelijk maken.

Zouden er geen andere zintuigen kunnen zijn dan die van ons, aardbewoners?
Zouden we met onze zintuigen wel kunnen waarnemen dat er andere
levensvormen zijn? Misschien bestaan er wel vormen van leven zonder water
en zuurstof, niet waarneembaar voor onze ogen, oren, neuzen en tastende
handen.

Genesis is door de samenstellers van de Bijbel aangewezen als het hoofdstuk
dat het voor miljarden christenen heilige boek opent met de zin: “In den
beginne schiep God de hemel  en de aarde.” Ik vind dat de schrijver daar waar
hij de hemel noemt iets meer details had moeten prijsgeven.

Als er al leven is op de door de Belgen gevonden planeten moet u even niet
denken aan een theevisite, want met de nu beschikbare vervoermiddelen
duurt een ruimtereis naar de genoemde planeten volgens de
wetenschapsredacteur van de Volkskrant honderdduizenden jaren.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *