(Door Ab Klaassens)

Als je ziet hoeveel planeten en sterren  er nu al binnen het zicht van onze
aardse sterrenkijkers vallen, als je beseft dat er nog veel meer is in de
oneindige ruimte die wij ‘het heelal’ noemen… dan lijkt het onvoorstelbaar dat
onze aarde de enige planeet is met levende wezens.

Wat onze geleerden dus zoeken zijn andere planeten met levende wezens. We
hebben ze al gezien, helaas alleen als producten van fantasierijke mede-
aardbewoners. De aardigste bezoeker, afkomstig van een andere planeet was
tot dusverre het wezentje in de film ET.

Wat bij alle fantasietjes over buitenaards leven opvalt is dat schrijvers en
filmmakers ons, aardbewoners. het vermogen toekennen om het leven op
andere planeten te herkennen. Dat lijkt mij niet zo vanzelfsprekend.

Wij kunnen zien, horen, ruiken en voelen. Weten we zeker dat die zintuigen
voldoende zijn voor de herkenning van andere levensvormen?

, ,

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *