Zondvloed 21 augustus 2018

(Door Ab Klaassens)

“Apres nous le deluge”, na ons de zondvloed. De uitspraak wordt toegeschreven aan madame
La Pompadour, in 1750 of daaromtrent het liefje van de Franse koning Lodewijk de vijftiende.
Ik denk eraan als ik bezie hoe onverschillig de mensheid reageert op de onheilsberichten
over snel smeltende ijskappen in de poolgebieden en de gletsjers in berggebieden overal op
aarde. Een meerderheid van de wetenschappers geeft ons, aardbewoners, de schuld; een
minderheid ziet de opwarming als iets onvermijdelijks, zoals de aarde lang geleden de ijstijd
heeft doorstaan.

Als de meerderheid van de wetenschappers gelijk heeft zal de mens z’n gedrag moeten
aanpassen. Dat lukt niet in een democratie, waarin de gekozen leiders voortdurend rekening
moeten houden met de wil van een slecht geïnformeerd volk.

Een mini-beeld in  een groot probleem: De intensieve veeteelt is één van de bronnen van de
opwarming van de aarde.  In Nederland durft alleen mevrouw Thieme van de Partij voor de
Dieren de kiezer van z’n biefstuk af te houden. De anderen zwijgen; de volgende verkiezingen
zijn altijd dichtbij.

  1. Laurent (reply)

    30 augustus 2018 at 19:31

    Angstwekkend scherpe analyse

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *