Hoezo versnippering in Eindhoven? 9 maart 2018

Nog twee weken, dan mogen we weer naar de stembus. Het is voor de tweede
keer in mijn leven dat ik voor de gemeenteraad van Eindhoven stem. De
eerste keer was in 1994. Daarvoor en daarna woonde ik in andere gemeenten,
totdat we in 2005 terugkeerden naar de stad waar ik zo van hou.

Onze burgemeester John Jorritsma ziet een probleem in de grote hoeveelheid
partijen die mee doen. Zoveel dat er versnippering van zetels dreigt en de stad
onbestuurbaar wordt. Dit jaar doen er 16 partijen mee. Dat is helemaal niet zo
bijzonder, dat zijn er de afgelopen jaren wel eens meer geweest.

In de loop van de jaren zijn er ook veel meer splinterpartijtjes geweest dan nu.
Namen die je nu niet meer ziet zijn bijvoorbeeld Lijst Leenders (een
jongerenpartij), Partij Mens en Spirit, Eindhovense Lijst Studenten, Vrije
Indische Partij, Teleurgestelde Burgers.

Dit keer zijn het vooral partijen die al jaren deel uitmaken van de raad. DENK
en Forum040 zijn nieuw, maar die zijn ook landelijk actief. De enige
opvallend vreemde eend in de bijt is nu Lijst Stratum, de wijk waar ik zelf
woon. En dan is er natuurlijk de eeuwige Johan Vlemmix, beroeps BN’er, die
een nieuw partijtje heeft opgericht waarmee hij zichzelf weer enkele weken in
de spotlights zet. Zoals een ander mens voedsel nodig heeft om te overleven,
zo heeft Vlemmix aandacht nodig.

Je kunt wel zeggen dat mensen nu veel sneller partijtjes oprichten als ze
ontevreden zijn, maar dat is in Eindhoven niet zo. Daar dingen vooral de
gevestigde orde en de constante Vlemmix mee.

Ze verdringen zich zoals altijd op de verkiezingsborden. Het is leuk te zien hoe
partijen zich in één blik willen laten vangen. 50Plus kiest voor stemmig
uitvaartpaars. Dré Rennenberg die volgens mij al de ouderen
vertegenwoordigde toen hij zelf nog een snotneus was staat op de foto met
misschien wel een kleinkind. Dré is een bijtertje maar profileert zich nu als
een gemoedelijke opa.

De Brede Beweging Linksom (een afsplitsing van de SP) heeft een affiche
waarop meerdere mensen eensgezind in de camera kijken. Lekker los van de
SP waar de individu ondergeschikt is aan het partij-ideaal. De SP zelf heeft
nog steeds een affiche dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw als zeer
modern zou zijn bestempeld.

Dan hebben we nog een kleine poster met de naam Yasin. Dat is PvdA-
voorman en wethouder Yasin Torunoglu. Yasin is populair en buitengewoon
actief op social media. Yasin is in de loop der jaren een begrip, een merknaam
geworden. Hij zal hem nodig hebben nu DENK probeert de Turkse achterban
bij hem weg te kapen.

En Johan Vlemmix? Johan heeft zichzelf laten vereeuwigen met een hondje
op schoot. Johan ligt zo stevig bij de media in bed dat hij weet wat er scoort,
namelijk dieren. Hij heeft wel een verstandige tekst vind ik: Ga stemmen.

  1. FvD (reply)

    9 maart 2018 at 18:31

    Forum040 landelijk actief? Onder welke naam an? Zeker niet onder Forum voor democratie!!!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Voorbeeldfunctie 5 april 2017

Ik heb ooit een aanvaring gehad met een stagiaire met Turkse roots. Aan de
koffietafel spraken we over haar ambities als journalist. Ze was ambitieus en
ze had potentie om die ambities waar te maken.

Het ging mis toen ik zei dat ze een voorbeeldfunctie had voor andere
allochtone jongeren die het vak van journalist wilden uitoefenen. Ik bedoelde
het goed, er zijn immers veel te weinig allochtone journalisten.

De stagiaire ontplofte na mijn opmerking. Zij was, zei ze, wie ze was en ze
wilde niet in een hokje geduwd worden en al helemaal niet als voorbeeld
gesteld worden voor al die andere mensen die in hokjes werden geduwd.
Ik diende haar als mens te zien en niet als derde generatie Turkse.

Nou ben ik iemand die een ander als persoon beoordeelt in plaats van als
Nederlander, Amsterdammer, Turk of Marokkaan, maar sinds die dag
ben ik extra alert.

Vanmorgen stond in het Eindhovens Dagblad een interview met de
Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu. Ook derde generatie Turk.
In het verhaal legt de verslaggeefster hem voor dat hij een geslaagd man is
en dus een voorbeeldfunctie heeft. In de verhitte debatten over vóór of tegen
Erdogan zou hij volgens de schrijfster rust en kalmte moeten brengen.
Yasin denkt daar anders over. Hij is wethouder voor alle Eindhovenaren,
zegt hij, niet alleen voor de Turken.

Yasin is in de eerste plaats een mens, in de tweede plaats een bestuurder.
Net als onze stagiaire in de eerste plaats mens was en in de tweede plaats
een ambitieuze jonge vrouw met veel potentie. Eigenlijk zou elke journalist
– mijzelf incluis hoor – zich eens moeten afvragen of hij of zij zelf een
voorbeeldfunctie zou kunnen hebben in een mediawereld die steeds meer
in de greep van infotainment komt in plaats van Turken de maat de nemen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *