Nuenen kan voor Eindhoven het paard van Troje worden 4 mei 2018

De beoogde coalitiepartijen in Nuenen hebben besloten dat zij niet met
gedeputeerde Anne-Marie Spierings gaan praten over samenvoeging van
Nuenen bij Eindhoven. Ze denken dat Spierings halsstarrig zal volhouden aan
die samenvoeging en dat ze in een val trappen als ze daar met haar over gaan
praten.

De gedachtegang van de Nuenens partijen is niet helemaal vreemd. Spierings
heeft tot nu toe de poot stijf gehouden. Ze heeft al eens gezegd dat ze zich niet
kan voorstellen dat Nuenen niet bij Eindhoven wordt gevoegd. En als iets
iemand voorstellingsvermogen te boven gaat is het lastig overleggen.

Sinds die tijd is er wel iets gebeurd. De partij die het felst tegen de
samenvoeging is, W70, werd de grootste tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Nog niet zolang geleden stelde de PVV in
Provinciale Staten vragen over de samenvoeging. In de antwoorden was iets
opvallends te lezen. Ging het tot dan vooral over het gebrek aan
bestuurskracht in Nuenen, nu stond draagkracht als eerste van de af te wegen
criteria. In de politiek zit het ‘m soms in de nuances.

Als gewone Eindhovenaar vrees ik de samenvoeging met grote vreze. Dat
komt omdat ik de samenvoeging van Den Bosch en Rosmalen nog op het
netvlies heb. De inwoners van het dorp Rosmalen stemden massaal op hun
lokale broeders en zusters uit het dorp, die vervolgens oppermachtig werden
in de gemeenteraad van de grote stad. Nog spreekt men in Nederland van het
Rosmaleneffect.

Dat zou ook met Nuenen en Eindhoven kunnen gebeuren. De politiek raakt
steeds meer versnipperd. Uiteindelijk is een coalitie een optelsom van veel
kleintjes. Stel dat Nuenenaren straks bij Eindhoven komen en als wraak
massaal op één lokale partij gaan stemmen dan zou dat een factor van
betekenis kunnen worden. Nuenen staat er om bekend dat er in de
gemeenteraad complete familievetes werden uitgevochten. Hoe heftig zal het
er dan straks aan toe gaan in de vete tussen Nuenen en Eindhoven. Dat kan
een stad die wil uitgroeien tot een metropool er niet bij hebben.

Ik denk dat Eindhoven met Nuenen het Paard van Troje binnen haalt.

  1. Laurent (reply)

    5 mei 2018 at 10:23

    Ik leer nog eens iets over Eindhoven op die manier. Ik woon hier al 35 jaar maar de lokale politiek heb ik nooit gevolgd.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *