Moorlag 30 december 2017

(Door Ab Klaassens)

Jarenlang was de VVD de loopjongen van ondernemers die de concurrentie
van sociale werkplaatsen niet konden verdragen. Bij de vorming van het
kabinet Rutte II slikte partner PvdA de door de VVD gewenste bezuinigingen
op de sociale werkvoorziening, uit te voeren door de PvdA-staatssecretaris
Jette Klijnsma.

En nu zit het  nieuw PvdA-kamerlid Moorlag in de problemen omdat hij als
directeur van een sociale werkplaats, de maatregelen van de staatssecretaris
heeft gesaboteerd en bovendien in strijd heeft gehandeld met het beleid van
de toenmalige minister van sociale zaken, partijgenoot Lodewijk Ascher.

De sociale werkvoorziening was ooit een paradepaardje van de PvdA. Mensen
met een lichamelijke en/of geestelijke beperking konden in een beschermde
omgeving zinvol werk verrichten waarop ze trots konden zijn. Ook
kwartaaldrinkers en ex-verslaafden kregen er kansen.

De PvdA heeft die mensen in de steek gelaten na de vage belofte dat de
werkgevers meer van deze klanten in dienst zouden nemen. Daar is weinig van
terecht gekomen.

Het nieuwe PvdA-kamerlid Moorlag heeft als directeur van een sociale
werkplaats geprobeerd zo veel mogelijk van zijn mensen binnen boord te
houden. Daarbij heeft hij zich niet gehouden aan de regels. En regels zijn
heilig bij de PvdA. Heiliger dan mensen.

  1. Harry Perton (reply)

    1 januari 2018 at 15:56

    Dank voor dit commentaar.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *