Roels 4 april 2016

(Door Ab Klaassens)

Henricus, Antonius, Josephus (Henk) Roels was voorzitter van de Stichting
Regionale Omroep Brabant Zuidoost toen ik, in 1977, op verzoek van de
toenmalige directeur/hoofdredacteur Jacques Grijpink, een briefje schreef
met de mededeling dat ik graag bureauredacteur in vaste dienst wilde worden
nadat ik in die functie enkele maanden als freelancer had gewerkt.

De directeur/hoofdredacteur  had mij verteld dat het om een formaliteit ging,
waardoor ik weinig zorg besteedde aan het verlangde briefje, dat als gevolg
daarvan enkele slordigheden bevatte.

Tot mijn ergernis werd ik  vanwege deze sollicitatie opeens uit mijn
werkzaamheden gerukt; het bestuur wenste mij te spreken. Voorzitter Henk
Roels informeerde op hoge toon of ik in mijn berichten net zo slordig was als
in mijn sollicitatiebriefje.

Verder was het hem bekend dat ik niet  rooms-katholiek was maar
daarentegen lid van de Partij van de Arbeid. Hij vroeg mij bezorgd of ik dan in
mijn werk voor Omroep Brabant ‘ook op de barricaden zou gaan’.

Ik kon hem geruststellen, maar werd op hetzelfde moment ongerust, want de
man was burgemeester van de gemeente Someren. Daar was hij een
eigengereide bullebak die de gemeenteraad vaak bruuskeerde en weinig oog
had voor bezwaren en wensen van zijn inwoners.

Zo gaf hij toestemming voor een groot zandwinningsproject in de Somerense
bossen. De plas die daardoor is ontstaan staat nog steeds te boek als ‘het gat
van Roels’. Ook drukte hij met veel verbaal geweld zijn plannen door voor de
bouw van een nieuw gemeentehuis. Van inspraak wilde hij niks weten.

Toen het gebouw na veel discussie klaar was bleek aan dit huis van de burgers
één belangrijke voorziening te ontbreken: een brievenbus.

  1. Jan de Vries (reply)

    4 april 2016 at 06:23

    Toen ik bij dezelfde omroep mijn sollicitatiegesprek had voor de functie van programmaleider sprak het toenmalige bestuur alleen maar over de vraag of ik als lid van de protestantse kerk wel het katholieke gevoel kon inbeelden dat nodig was om leiding te kunnen geven bij deze omroep. Ze bleven daar zo over door zagen dat één van de verlichte bestuursleden mij na mijn benoeming zijn excuses kwam aanbieden.

  2. Harry Perton (reply)

    4 april 2016 at 17:46

    Ik begrijp dat er naderhand een tweede gat van Roels kwam in de voordeur van het gemeentehuis,. 🙂

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *