Leve de mainport 27 mei 2022

Trots. Apetrots waren we toen Zuidoost-Brabant werd uitgeroepen
tot mainport. Daarmee werd de regio definitief volwassen. 

Vroeger was de regio een lappendeken van keuterboeren
die op de zandgronden een boterham probeerden te verdienen.
Dankzij de komst van de gebroeders Philips, die het
worstelende arbeidspotentieel zagen, ontwikkelde de regio zich.

Totdat Philips als een dief in de nacht vertrok. Er was
ontreddering, maar omdat de mensen in Zuidoost-Brabant
gewend waren te werken voor hun geld krabbelde de
regio op. Onderwijs, bedrijfsleven en openbaar bestuur
ontwikkelden Brainport. De regio werd de slimste van de
wereld. De regio werd mainport.

Die eer deelt Zuidoost-Brabant met Schiphol en de
Rotterdamse haven. Dat zijn de drie gebieden waar het
meeste geld voor de BV Nederland wordt verdiend.

Mainport zijn betekent dat een gebied gezien wordt door de
politici in Den Haag en dat er vaker dan voor andere gebieden
in Nederland de portemonnee wordt getrokken om de
belangrijke economische status te behouden. 

Ondertussen vraag ik me af hoe hoog de prijs is. Mainport
Rotterdam is een van de belangrijkste doorvoerhavens van
drugs. Het kost de staat handenvol geld om die criminaliteit
te bestrijden.

Mainport Schiphol beheerst dezer dagen het nieuws en niet
omdat daar geld wordt verdiend ten bate van ons aller welvaart.
Vechtpartijen omdat mensen bang zijn hun vlucht naar
zonnige oorden te missen tonen juist de uitwassen van die welvaart.

In de mainport Zuidoost-Brabant zorgt onder meer een
toenemende stroom van expats voor torenhoge koopprijzen
voor huizen, waardoor minderbedeelden niet meer aan
de bak komen.

De vraag rijst nu wie de eigenaren van de BV Nederland
zijn die de vruchten van die mainports plukken. 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eindhoven 6 november 2017

Iedereen die mij kent weet dat ik verliefd ben op Eindhoven. Dus toen NRC
afgelopen zaterdag het volledige economiekatern vol scheef over het
wirtschaftswonder dat zich in Eindhoven (en Zuidoost-Brabant) heeft
voltrokken, sprong mijn hart op.

Maar ik heb ook mijn bedenkingen. Niet eens over het feit dat de gemeente
Eindhoven tientallen miljoenen te kort heeft op de zorg, terwijl
zorginstellingen die in de stad actief zijn de winsten zien toenemen. Er zijn
andere zaken die mij zorgen baren, zorgen die de lokale politiek overstijgen,
maar die van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van de regio. Want
NRC had het weliswaar over Eindhoven, maar het wirtschaftswonder gaat
over een gebied met 21 gemeenten.

Nog niet zo lang geleden verscheen er een rapport waaruit bleek dat die
gemeenten maar moeilijk met elkaar samenwerken. Het zijn vooral eilandjes
met koninkjes die met het oog op de volgende verkiezing vooral navel staren.

Uit de NRC-verhalen bleek ook maar weer eens dat het succes van Eindhoven
en omgeving ook te danken is aan mensen, Thom Aussems bijvoorbeeld. Hij is
de Grote Leider van een plaatselijke woningcorporatie, een a-typische
Brabander, die met flair, brutaliteit, vakmanschap en schijt aan alles  een
motor achter de stadswikkeling was. Aussems is volgend jaar weg, hij gaat
genieten van zijn pensioen.

Ook oud-burgemeester Rob van Gijzel werd genoemd. Eén van zijn
voorgangers, de zeer gewaardeerde Rein Welschen, legde mede de basis voor
het succes. Welschen liep uiteindelijk stuk op het gebrek aan regionale
samenwerking. Na een tussenpaus verscheen Van Gijzel op het toneel. Ook
zo’n no-nonsenseman die het succes van Welschen uitbouwde. Ook hij is weg.

De kar bij Brainport werd getrokken door powervrouw Imke Carsouw. Zij
stapte in augustus van de één op de andere dag op. Velen gissen nog naar de
echte reden.

De ontwikkeling van zo’n gebied als waarin ik leef is afhankelijk van een
aantal factoren. In de eerste plaats economische, daar kun je als bestuurders
niet veel invloed op uitoefenen, die worden toch grotendeel bepaald door
externe factoren. In de tweede plaats is samenwerking tussen gemeenten van
groot belang. Daar schort het aan. In de derde plaats heb je krachtige
dwarsdenkers nodig. Mensen die er voor zorgen dat de rijdende trein veilig
aankomt bij het volgende station. De drie belangrijkste zijn of gaan bijna
tegelijk weg. Daar maak ik me best een beetje zorgen over.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Brainport 1 december 2016

Brainport gaat een verlanglijstje opstellen voor minister Kamp. Brainport
is . . . . .   Tja, wat is dat eigenlijk? Brainport is in ieder geval, net als
Schiphol en de haven van Rotterdam, benoemd tot mainport. Dat betekent
dat brainport economisch zo belangrijk is voor het hele land dat de landelijke
overheid er extra geld in gaat stoppen.

Maar wat is Brainport eigenlijk? Er is een bureau dat Brainport Development
heet. Dat bureau vermarkt het begrip Brainport. Maar als je mensen vraagt
wat Brainport is dan kijken ze je vooral glazig aan. Een Eindhovens
gemeenteraadslid vertelde me laatst dat het de samenwerking is tussen
Eindhoven, Maastricht en Aken. Dat is het dus niet.

Andere mensen zeggen dat Brainport de cluster van slimme bedrijven is in
Zuidoost Brabant. Dan moet je denken aan ASML, NXP, VDL, de Technische
Universiteit, de High Tech Campus in Eindhoven en de Automotive Campus
in Helmond. Dat is Brainport zeggen de mensen.

Ik heb wel eens aan een bestuurder gevraagd: en wie bestuurt Brainport
dan? Ik moet het antwoord nog krijgen.

Dan denk ik, dat is mooi maar wie bepaalt dan waar dat geld naar toe gaat? Dus
wie stelt het lijstje samen. In het Eindhovens Dagblad lees is dat de actieagenda
wordt opgesteld door gemeente Eindhoven, Brainport, de bedrijven in Brainport
en de provincie Noord-Brabant. Maar omdat het om de bereikbaarheid van de
hele regio gaat, het vestigingsklimaat en het voorzieningenniveau vraag ik me
dan af welke rol de andere twintig gemeenten in de regio spelen.

Bovendien vraag ik me af wie die Brainport is in het rijtje. Is dat het Brainport
Development, het marketingbureau?

Ik woon blijkbaar niet alleen in Eindhoven, maar ook in Brainport, want die
maakt mede het verlanglijstje voor minister Kamp. Heb ik daar als burger
invloed op? Kan ik op iemand stemmen van wie ik denk: die heeft een goed
verlanglijstje. Kunnen bestuurders en inwoners van de andere gemeenten in
Brainport ook meedenken over die lijstjes?

In een tijd waarin we over meer betrokkenheid van burgers praten en nieuwe
vormen van democratie zou ik mij als eenvoudig raadslid in pak ‘m beet
Bergeijk of Asten nog eens achter de oren krabben als ik zou lezen dat er
een verlanglijstje wordt gemaakt met wensen voor onder meer de
bereikbaarheid van de regio.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *