Binnenstad 20 juli 2016

De bestuurders in mijn geliefde Eindhoven hebben een plan gemaakt voor de
binnenstad. In 2025 moeten wij ons wentelen in  een internationale hotspot
leven.

Overbodig te zeggen dat het internationale aspect dan wordt gevormd door
hogeropgeleide expats en rijke Chinese toeristen en niet door Oost-Europese
bedelaars waarover de Eindhovense middenstand onlangs nog beklag deed.

Hoe ziet dat er uit in de visie van de vroede Eindhovense vaderen.  De lokale
media staan er vol mee. Lees mee: Technologie, design en kennis zijn zichtbaar
en beleefbaar in de binnenstad. Het is druk op straat en er is altijd iets te
doen. Voor alle Eindhovenaren. De openbare ruimte is groen, gezond en
nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. De binnenstad is een smeltkroes van
nationaliteiten en leeftijden. Ze kent daardoor een gevarieerd en interessant
aanbod aan voorzieningen dat past bij de internationale vibe en dynamiek.

Eén van de redenen waarom ik Den Bosch verruilde voor Eindhoven was
de vibe. Ik vond en vind de provinciehoofdstad een  dorp waar bestuurders
vooral op de winkel passen. Die winkel is de historische binnenstad. Daar wordt
het geld verdiend, dus dat is de navel waar ze allemaal naar staren. Wat daar
is moet behouden worden en wat er al eeuwen niet meer is moet opnieuw
worden opgetrokken.

Zo’n Eindhovens binnenstadsplan geeft energie, maar als voormalig inwoner
van Den Bosch slaat mij ook een beetje de schrik om het hart. Ik herinner mij
nog een gemeenteraadsvergadering in de hoofdstad die ging over
achterstandswijken, toen ook wel Vogelaarwijken genoemd.

Op de pers”tribune” hoorden wij de wethouder die wijken opnoemen. Mijn
collega van het Brabants Dagblad en ik keken elkaar aan. “Hoor jij het ook?”
vroeg ik. Het antwoord sloot aan bij mijn eigen waarneming: “Ze noemt alles
op behalve de binnenstad, Zuid, Engelen en Empel”.  Voor de goede orde: Zuid
is de welgesteldenbuurt, Engelen en Empel zijn dorpen dien tegen Den Bosch
aangeplakt liggen.

Eindhoven en omgeving zijn als eens uitgeroepen door de slimste regio van de
wereld. Ik mag toch hopen dat die intelligentie zich niet beperkt tot techniek en
design, maar dat er ook op sociaal gebied een paar bollebozen aan de knoppen
blijven. Opdat wij in 2025 in de Lichtstad niet zo’n opsomming van
aandachtsgebieden krijgen omdat de bestuurders vergeten zijn dat het grootste
deel van Eindhoven buiten de ring ligt.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *