PVV in het geweer tegen exoten 6 juni 2019

Zou een hardwerkende PVV-politicus die het met steeds minder, minder, minder collega’s moet doen,
tijd hebben om na te denken over de formulering van – in dit geval – kritische vragen aan Gedeputeerde
Staten van Brabant.

De PVV staat bekend als een partij waar de metaforen gemakkelijk uit de pen vloeien. Kopvoddentax
en klimaatminaretten in plaats van windmolens zijn daarvan voorbeelden. Ze zijn er zo bedreven in
dat je geneigd bent teksten van PVV’ers twee keer te lezen om te voorkomen dat je iets mist.

De Brabantse PVV schreef deze week in Statenvragen: “Is het college het met de PVV eens dat invasieve
exoten altijd geweerd moeten worden uit onze provincie”?

In zo’n geval is het raadzaam de tekst nog eens goed te herkauwen.

De invasieve exoot is in dit geval de Aziatische hoornaar. Dat is geen metafoor, maar een heus beest
dat een bedreiging vormt. Ze komen steeds vaker voor in Nederland. Vorige week werd er een
aangetroffen in Raamsdonk.

“De Aziatische hoornaar is een agressief dier dat graag honingbijen eet en die zijn juist erg belangrijk
voor ons ecosysteem. Ook andere insecten vormen voer voor de Aziatische hoornaar, die een
concurrent is van de Europese hoornaar. Daarom is deze soort op grond van de Europese Verordening
Invasieve Uitheemse Soorten aangewezen als soort die bestreden moet worden,” aldus PVV’er Maikel Boon.

Ook achter die passage moeten we niet meer zoeken dan er staat. Waarschijnlijk is ook het beroep
op Europese regels gemeend, hoewel de PVV zich uitput in verzet tegen Europese regels.

Voor de PVV is de Aziatische hoornaar schijnbaar een grotere bedreiging dan andere exoten.
Althans ik heb de partij nooit vragen horen stellen over de nijlgans, een exoot die je tegenwoordig
overal ziet. De nijlgans houdt zich dan ook redelijk gedeisd. Af en toe pikken ze een ooievaarsnest in om
te broeden, maar ja, voor dat nest hadden en oer-Hollandse ooievaars dan zelf toch al geen belangstelling.

En dat de koekoek haar eieren in andermans nest legt en veel kleinere en minder weerbare vogels
uitbuit om haar jongen groot te brengen, is natuurlijk ook geen probleem. De koekoek hoort bij
het Nederlandse meubilair.

Evenmin heb ik de PVV zich zorgen horen maken over een koppeltje rosse pijlstaarten dat in Brabant
is neergestreken. Vogelaars zijn daar opgewonden over, maar jagers loeren op dat beestje omdat het de lokale
vogelsoorten homeopathisch dreigt te verdunnen. Maar misschien is dat nieuws aan de PVV voorbijgegaan.
Je kunt niet alles bijhouden als je partij wordt opgevreten door de uil van Thierry Baudet.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *