Wilders 15 maart 2017

Geert Wilders vertegenwoordigt het boze deel van onze bevolking. Of moet ik
zeggen: Wilders denkt dat hij namens boze mensen spreekt want ik zie op
social media steeds vaker mensen die wel boos zijn maar die  in Wilders niet
(meer) hun spreekbuisherkennen.

Boeken vol en stapels artikelen zijn er het laatste decennium geschreven over
de boosheid van ons welvarende volk. De meeste redenen begrijp ik wel.
Mensen zijn onzeker over hun toekomst in een wereld die razendsnel
verandert. In zulke tijden zoeken mensen een leider die ze bij de hand neemt.
Wilders voelde dat jaren geleden al heel goed aan. Beter dan de andere politici
die pas veel later de bewoners van Neerlands bloemenbuurten ontdekten.

Wat ik na meer dan tien jaar Wilders betreur is dat hij geen oplossingen bood
aan zijn volk, maar hun zorgen heeft gebruikt om zichzelf op een schild te
hijsen. Misschien in de hoop de geschiedenis in gaan als een moderne
kruisvaarder.

Hij had zijn retoriek en energie veel nuttiger kunnen besteden. Zo goed als hij
de tijdgeest in het  begin van zijn solocarrière aanvoelde, zo snel raakte hij
overmoedig en verloor hij het zicht op de realiteit. Het werd een  man die
ontspoorde in plaats van de krachten die hij los maakte in voor Henk en
Ingrid goede banen te leiden.

Het eind van het liedje is dat niemand nog met hem wil samenwerken. Wat
gebeurt er dus na 15 maart? Zelfs als hij de grootste partij wordt, dan nog zal
hij met lege handen staan. Nu al roept Wilders dat in dat geval de elite ruim
een miljoen Nederlanders in de kou laat staan.

Ik zie dat anders. Wilders voelde als een van de eersten de onvrede, hij kreeg
een grote schare volgers en gaf zelfs richting aan zijn opponenten. Hij had de
invloed kunnen verwerven om samen met anderen naar oplossingen te zoeken
voor de problemen waarmee zijn achterban kampte.

In plaats daarvan radicaliseerde hij en stootte hij iedereen die hij nodig heeft
om zijn idealen te bereiken af.  Hij kwam niet meer opdagen bij debatten. Hij
heeft de mensen niet bij de hand kunnen nemen. Als er iemand is die de boze
Nederlanders de rug heeft toegekeerd in plaats van de hand te reiken is het
Wilders.

Hij heeft  kansen gekregen maar hij heeft het verkloot. Of hij nu de grootste
partij wordt of niet.

Na de voor hem mislukte kabinetsformatie zal hij waarschijnlijk vertrekken
naar een rechtse Amerikaanse denktank. Daarna zullen we ons hem
herinneren als een verongelijkte man die weliswaar de gevestigde orde wakker
schudde maar die zijn volk verweesd achterliet.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vastgoed 21 januari 2017

(Door Ab Klaassens)

Aan  wat in de publiciteit ‘de vastgoedjongens’ wordt genoemd kleeft  het
imago van het snelle geld, de witwasserij, de witteboordencriminaliteit, de
brug tussen onder- en bovenwereld.

Sommige van die vastgoedjongens  zijn betrokken bij omkoping van
ambtenaren, bestuurders van woningbouwverenigingen en sommige politici.

In Nederland belanden sommige van die snelle ‘vastgoedjongens’ uiteindelijk
in de cel.

In de Verenigde Staten maken ze zo’n iemand president.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *