Debatten 31 oktober 2017

(Door Ab Klaassens)|

Soms hoor je tijdens een kamerdebat een politicus roepen ‘dat de kwestie al eens in het AO is
besproken’.

Het AO???

Ik heb het opgezocht: Algemeen Overleg. Dat is een vergadering van kamerleden met ministers of
staatssecretarissen waarin actuele kwesties worden besproken.

Als ik kamerdebatten volg krijg ik vaak het gevoel dat ik iets heb gemist. Heb ik niet goed opgelet?
Nee, dat is het niet. Het probleem is dat de politici debatteren  in het verlengde van een discussie
die ze elders, buiten mijn waarneming, hebben gevoerd. Het kamerdebat is een toneeltje met
vooraf bekende uitkomst.

Datzelfde speelt zich af op gemeenteraadsniveau. De echte debatten worden gevoerd buiten zicht
van het publiek; in de openbare raadsvergadering wordt alles nog eens over gedaan, terwijl de
uitkomst al lang vast staat.

De voor de plaatselijke pers gereserveerde stoelen tijdens raadsvergaderingen blijven leeg. De
regionale media weten dat er nauwelijks lezers o f luisteraars zijn voor het klassieke raadsverslag.
In Maastricht wil gemeenteraad geld beschikbaar stellen voor een onafhankelijke
raadsverslaggever. Maar het probleem is dat die verslaggever evenveel lezers of luisteraars krijgt
als de man of vrouw die de officiële raadsnotulen redigeert. En dan praten we over een beetje.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *