Er is felle kritiek op minister Ankie Broekers-Knol. Volgens de demissionair
staatssecretaris van de VVD zouden honderdduizend Afghanen naar Nederland
geëvacueerd willen worden en het zou tot een braindrain kunnen leiden als
alle hoogopgeleiden het land verlaten.

Er is veel over te zeggen. Mijn eerste gedachte was: hoeveel kans zullen die
hoogopgeleiden van de Taliban krijgen als ze blijven. Ik ben bang dat die
mensen zo’n geestelijke armoede gaan leiden dat ze er uiteindelijk aan kapot gaan.
Voor mij is het argument van mevrouw Broekers-Knol dan ook flauwekul.
Als mens weet ze dat natuurlijk zelf ook wel.

Haar opmerking past wel in een beleid dat al tientallen jaren gaande is in
ons land. Onder een laagje sociaal vernis wekten wij wereldwijd de indruk
dat wij een sociaal gidsland waren. Onderhuids broeide er van alles, maar we
hielden onze mond omdat we fatsoenlijke mensen zijn.

Pim Fortuyn trok de beerput open. Hij maakte dat de gevoelens, die er onder
de oppervlakte leefden over de toenemende stroom mensen van buiten onze
grenzen, op een tamelijk beschaafde manier geuit konden worden.

Omdat dat stemmen opleverde was de VVD de eerste die dat geluid overnam.
In de loop der jaren heb ik veel mensen gesproken die een klein baantje hebben,
maar die toch op de VVD stemden. De belangrijkste reden was dat die partij
de toestroom van buitenlanders een halt wilde toeroepen, maar dat mensen
die er al waren niet het land uit hoefden. Het waren mensen voor wie de PVV
een stap te ver was.

Volgens mij is de VVD op die golf groot geworden. Vervolgens ging het onder
leiding van de VVD de meesten van ons ook economisch beter en groeide het
eigenbelang en daarmee ook de VVD. Het versterkte elkaar. Wie niet mee
kon komen had dat aan zichzelf te wijten, zo hoorde je steeds vaker. Socialisme
in z’n oorspronkelijke vorm doofde uit. De balans in ons land raakte zoek.

De uitspraak van Broekers-Knol past geheel in die lijn. Niet meer Afghanen
naar Nederland want dat is slecht voor Afghanistan.

Alle kritiek ten spijt denk ik dat veel Nederlanders het hartgrondig met
haar eens zijn. Ook al weten ze dat die hoogopgeleiden over enkele jaren in
het meest gunstige geval wegrotten in gevangenissen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *