Het ging er snoeihard aan toe, afgelopen vrijdag in het Brabantse parlement. Daar werd de
nieuwe coalitie van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant geïnstalleerd. De
nieuwe linkse oppositie, – die dag uit het centrum van de macht verdreven  – beukte hard op de
opvolgers in. Vooral VVD en Forum kregen het te verduren.

De VVD soms meer nog dan Forum. Links verweet de liberalen op slinkse wijze de macht te
hebben gegrepen. Forum, CDA en Lokaal Brabant zijn volgens de SP slechts spinnende poesjes
op schoot van de VVD. Wat Forum en Lokaal betreft is zo’n opmerking te begrijpen. Forum
mag de kroonjuwelen inbrengen: het correctief referendum en kernenergie. Twee doelen
die niet haalbaar lijken. De nieuwe Lokaal-gedeputeerde mag met de culturele sector moeilijke
gesprekken gaan voeren over bezuinigingen.

Opeens werd vrijdag voor iedereen duidelijk wat de informateurs begin dit jaar bedoelden
met hun opmerking dat de verhoudingen verstoord zijn. Verziekt is een beter woord.

De VVD wordt verweten het eigen verkiezingsprogramma op een handige manier omgebogen
te hebben tot een bestuursakkoord. Die twee documenten lijken op elkaar en het is overduidelijk
dat de VVD-onderhandelaars het goed hebben gedaan. Maar dat is hun werk. Daarom hebben
zoveel mensen in Brabant op die partij gestemd.

Vrijdag werd door links vooral de indruk gewekt dat de liberalen een vies spelletje hebben
gespeeld. Zo spinnen politici. Als je er van enige afstand naar kijkt dan zie dat door die verziekte
verhoudingen bepaalde coalities totaal onmogelijk waren geworden. Brabant dreigde
onbestuurbaar te worden en het was aan de VVD om het schip vlot te trekken. Die partij heeft
in alle oprechtheid geprobeerd dat te doen. En ja, dat kon omdat de nieuwe vrienden wel mee bogen.

Aan de andere kant staat een linkse oppositie die met evenveel oprechtheid bang is dat natuur,
milieu en cultuur zullen worden gesloopt. En die ook oprecht bang is voor de invloed van het
Forum van Thierry Baudet, die door sommige mensen wordt verweten dat hij racistische
uitspraken doet en aanschurkt tegen extreemrechts. Er zijn ter linkerzijde mensen die bang zijn
dat Baudet zoveel macht zal krijgen dat we in Nederland Hongaarse toestanden krijgen met een
geknevelde pers en een geknevelde rechterlijke macht. Die angst wordt ter rechterzijde
onderschat.

Het gevaar bestaat nu dat de verkiezingscampagne (de volgende provinciale verkiezingen zijn
over drie jaar) in Brabant nog eerder begint dan normaal. Dat is leuk voor de koppenmakers
van de media maar als gewone Brabander heb je daar niks aan.

Er is nog een andere kwestie. Onder aanvoering van D66 werd een motie ingediend waarin de
Statenleden werd gevraagd afstand te nemen van een rijtje omstreden uitspraken van Thierry
Baudet. Die haalde geen meerderheid.

Dat had niks te maken met het feit dat bijvoorbeeld VVD, CDA en Lokaal Brabant het met
die uitspraken eens waren. Integendeel. Maar ze wilden de landelijke politici nadrukkelijk buiten
het Brabantse provinciehuis houden. Dat is heel begrijpelijk. Brabant is Brabant, wij doen hier
al ons leven lang ons eigen ding.

Maar ik vind het naïef te denken dat dat gaat lukken. Er zijn oprecht mensen die denken dat
met het binnenhalen van Forum de poort is opengezet naar een Nederland waar racisten en
rechts-extremisten het voor het zeggen zullen krijgen. Mensen die oprecht bang zijn dat het
spinnende poesje de klauwen zal uitslaan.  Ook al zijn de Brabantse Forumbestuurders nog zo aardig
en meegaand en oprecht in hun bedoeling de gewone Brabanders een stem te geven.

Zolang hun leider dingen zal roepen waar een groot deel van de Nederlanders van gruwt zal de
echo daarvan weerklinken in de Brabantse Statenzaal. Forum in Brabant zal drie jaar lang onder
het vergrootglas van links en de media liggen. Voortdurend zullen de Forum-politici bevraagd worden
als Baudet iets roept. Voortdurend zullen de drie andere coalitiepartijen bevraagd worden. Dat is
misschien niet terecht, maar wel onontkoombaar.

Nou ja, behalve als de coalitie over driekwartjaar (als de meeste voornemens in beleidsplannen
zijn omgezet) lekker loopt en Forum successen boekt en besluit echt afstand te nemen van Baudet en op eigen
kracht verder gaat. Ik verwacht het niet want je neemt niet zomaar afstand van een goed bruikbaar stemmenkanon,
maar het zou mij allemaal niet verbazen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *