De regionale kranten in mijn provincie hebben vandaag een verhaal over de verloedering
van de wijken.

De kranten schrijven: De situatie in de armste wijken van Nederland verslechtert in hoog
tempo. Inwoners worden steeds armer en voelen zich ongezond en onveilig. Woningcorporaties
willen dat het kabinet ingrijpt.

En hoe komt dat dan volgens de onderzoekers:  Doordat tegenwoordig vooral mensen met
lage inkomens in aanmerking komen voor sociale huur, worden armere wijken steeds armer.
Wie een hoger inkomen krijgt, maakt zich schuldig aan ‘scheefwonen’ en moet zijn huis en
dus de wijk verlaten. 

Nog niet zo lang geleden schreef ik hier een stukkie over het feit dat in mijn eigen volkswijk
de afgelopen jaren zo is gebouwd dat er een mix is ontstaan, die volgens wat ik er vanaf
mijn ivoren torenflat van zie, redelijk goed werkt.

De gemeente Eindhoven is – net als alle andere gemeenten – bezig met de omgevingsvisie.
Een paar weken geleden hebben we met een aantal vrienden om tafel gezeten om daar een
zienswijze op te schrijven. Gewoon, omdat het wel en wee van onze stad ons aan het hart gaat
en omdat het prettig is daar met een aantal mensen over te brainstormen.

Laat nou net de situatie in de wijken één van onze speerpunten zijn.

Weet u wat, ik plaats hier dat deel van de tekst van onze zienswijze, dat over dit onderwerp gaat.

Voor een sociale stad vinden wij het belangrijk dat het gemeentebestuur stuurt op het
terugkomen van wijkcentra. In een vitale stad zijn voorzieningen zoals welzijn, (thuis)zorg,
de wijkagent, onderwijs (huiswerkbegeleiding met computers), ontmoetingsplek en cultuur
dicht bij de mensen van belang voor het ‘o zo belangrijke’ netwerk van wijkbewoners.
Een concreet voorbeeld is het treffen van voorzieningen voor de 1e lijns zorg in de wijk,
op loopafstand voor de bewoners. In het faciliteren van dit soort voorzieningen kan
en moet de gemeente richtinggevend zijn en dit niet aan het particulier initiatief overlaten.

Voor een sociale stad vinden wij het belangrijk dat de woonbuurten zoveel mogelijk gemêleerd
zijn wat betreft opbouw van de bevolkingssamenstelling en dat het gemeentebestuur initiatieven
stimuleert/faciliteert die diversiteit en betrokkenheid bij de wijk en met elkaar vergroten
(van tegemoetkoming in huur tbv inzet voor de wijk tot meedoen aan klussendag in de
wijk en actief bevorderen van meer “zorg samen buurten”). Ook hier vinden wij dat de
gemeente nadrukkelijk de richting moet aangeven.

In de nu geformuleerde deelambities en de zes stedelijke opgaven missen we een duidelijke
plek voor de versterking van onderwijs, kunst en cultuur. Wij zouden graag zien dat de
gemeenteraad dit aspect expliciet opneemt in de deelambities en stedelijke opgaven.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *