(Door Ab Klaassens)

In de taalrubriek van de Volkskrant beschreef columnist Sylvia Witteman onlangs haar
ontsteltenis toen ze merkte dat haar 17-jarige zoon geen raad weet met teksten waarin
woorden voorkomen als ‘hartstocht’ en ‘ongebreideld’.

De zoon beleeft zijn vijfde leerjaar in het gymnasium. Tot mijn ontsteltenis concludeer ik
dat de eerste zin van deze tekst al te moeilijk is; te veel  woorden, te veel onbekende
begrippen voor de aanstormende elite van onze samenleving.

Anderzijds: als ik bij de kassa van de super tussen een groep zestien/zeventienjarigen
geraak kan  ik van de keelklanken die zij uitstoten geen zin breien die mij toegang verleent
tot hun onderling beraad.

Er zijn in de Nederlandse taal oude woorden en uitdrukkingen die de vele voorgeschreven
wijzigingen in grammatica en spelling hebben overleefd, zoals:

. in groten getale

. met voorbedachten rade

en

. ternauwernood

Dat zijn, volgens de officiële woordenlijst ( Groene Boekje) ‘versteende uitdrukkingen’.

Ik vrees dat woorden als ‘hartstocht’  en ‘ongebreideld’ binnen afzienbare tijd zullen
worden bijgezet in het museum van de taalfossielen. Tenzij de jeugd gaat lezen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *