(Door Ab Klaassens)

De fietsverlichting
Onze personele capaciteit staat in geen
verhouding tot de omvang van het probleem.
Reden waarom wij de kwestie een lage prioriteit|
toekennen.

Richting aangeven
Dit laten wij geheel over aan de beleefdheid van
de weggebruiker.

Fietsen op de stoep
Hinderlijk geparkeerde fietsen mogen door de dienst
Gemeentewerken worden verwijderd.

Geen voorrang verlenen
Wij laten ons op dit dossier leiden door de ongevalstatistieken.
Vooralsnog geven die ons geen aanleiding tot gerichte actie.

Door rood rijden
Tijdens het staande houden van één dader, gevolgd door identificatie
en de benodigde administratieve handelingen, glippen tientallen
mede-daders straffeloos door de controle. Dit leidt tot ongelijkheid
in de rechtspleging, reden waarom wij volstaan met een vermaning.

Telefoneren en appen op de fiets
Dat kan er ook nog wel bij.

, , ,

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *