Voor de herindelingshobbyist in het provinciehuis is schijnbaar de
komkommertijd aangebroken. Weinig om handen en tijd om de gedachten de
vrije loop te laten. Vanmorgen las ik in de krant dat de provincie een studie
wil naar de toekomst van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en
Heeze-Leende.

Een studie is nog maar een studie maar wie de sentimenten in Zuidoost-
Brabant kent weet dat vanavond op verjaardagsfeestjes al de eerste contouren
van actiegroepen tegen herindeling ontstaan. Zelfs al is dat woord door
niemand in de mond genomen. Altijd als de provincie meer dan één gemeente
en het woordje studie in één zin noemt wakkert dat sluimerende vlammetjes
tegen aantasting van zelfstandigheid aan. Zelfs als elk weldenkend mens weet
dat de identiteit van een individueel dorp nog nooit verloren is gegaan na een
fusie.

Het argument is dat de drie gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven een
beetje buiten de boot vallen. De één ligt in de Peel, de ander in de Kempen, de
derde schurkt tegen Eindhoven aan. Drie verschillende soorten mentaliteit. Ik
zou zeggen veel succes provincie . . . .

Zelf de samenvoeging van vier Kempengemeenten lijkt een kansloze missie.
En ik moet nog zien of Nuenen ooit wordt samengevoegd met Eindhoven.
Nuenenaren schijnen dat te willen, maar een allesomvattende enquête moet
uitsluitsel geven. Ondertussen is duidelijk dat Eindhoven zo slecht bij kas zit
dat de gemeentelijke belastingen omhoog moeten om het hoofd boven water
te houden. Welkom Nuenen . . . .

Zuidoost-Brabant is altijd een bestuurlijke warboel geweest. Vroeger hadden
we hier het Samenwerkingsverband Eindhoven. Toen dat wettelijk niet meer
verplicht was wisten de meeste van de 21 gemeenten niet hoe snel ze zich
achter hun eigen muren terug moesten trekken. Toen kregen we de uitgeklede
Metropoolregio Eindhoven. Ambitieus als de pest maar inmiddels heeft die
vooral taken afgestoten.

Er is ook nog Brainport, het buitengewoon succesvolle economische
samenwerkingsverband waardoor deze regio door de rijksoverheid tot
mainport is gebombardeerd met de bijbehorende miljoeneninvestering. Er
zijn veel kapiteins op hetzelfde schip.

Vriend en vijand zijn het er over eens dat het goed gaat in Zuidoost-Brabant.
Misschien wel dankzij het feit dat gemeenten met zoveel verschillende
karakters dingen samen doen die samen kunnen en daarnaast hun eigen naad
naaien. Dat is ook Brabant, of: dat is juist Brabant.

Een provincie die maar weer eens een geldverslindende studie op de rails zet
veroorzaakt vooral onrust en dat is wel laatste wat je kunt hebben want dan
gaan de hakken nog verder in het zand.

, , , ,

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *