Er wordt steeds vaker geklaagd over de kwaliteit van gemeenteraadsleden.
Ab Klaassens versloeg al gemeenteraadsvergaderingen in de tijd dat
journalisten een raadslid nog met u aanspraken. Ook toen constateerde hij
onkunde. Een bloemlezing.

(Door Ab Klaassens)

Ooit heb ik een vergadering bezocht van de gemeenteraad van Urk. Daarin
kwam een voorstel aan de orde voor de aanleg van een voetbalveld. Eén van
de raadsleden vroeg of de burgemeester kon garanderen dat je in de hemel
kwam als je op dat voetbalveld zou overlijden.

Een gemeentebegroting is een soort van huishoudboekje met op de
linkerpagina’s de inkomsten en op de rechterpagina’s de uitgaven. Onderaan
de pagina’s worden de bedragen opgeteld. De som wordt, voorzien van het
woord ‘transport’ overgebracht naar een volgende pagina. In een gemeente,
waarvan de  naam mij is ontschoten heb ik een raadslid horen vragen waarom
de gemeente zo veel geld uitgaf aan transport.

In de gemeente Gemert was de uitgever en redacteur van het Gemerts
Nieuwsblad, de heer Van Breukelen, ook gemeenteraadslid. Hij schreef ook
zelf de verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen. In die verslagen
noteerde de heer Van Breukelen dikwijls ‘dat de heer Van Breukelen terecht
opmerkte dat…”

In Eindhoven presenteerde de VVD  in de jaren zeventig van de vorige eeuw
een man zonder raadservaring als kandidaat-wethouder. In zijn eerste
begrotingsdebat ontkende hij dat zijn gemeentelijke diensten zout gebruikten
bij de gladheidsbestrijding. “Wij gebruiken uitsluitend natrium-chlooride.”

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw bestond de openbare
raadsvergadering in de Brabantse gemeente Budel uit voorlezing van de
voorgenomen raadsbesluiten door burgemeester Boudrie. Waarna de
burgemeester bij hamerslag mocht vaststellen dat de voorstellen waren
aangenomen. Wat de rol van de raadsleden was geweest bleef duister.

In de gemeente Tilburg deed een raadslid van een éénmansfractie na twee jaar
zwijgen eindelijk zijn mond open toen er een inhaalverbod op een
belangrijketoegangsweg naar het centrum werd besproken. Hij voorzag
problemen als de supporters van een fanfare de muzikanten na een
overwinning op een concours zouden willen inhalen.

,

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *