Een groep Nederlandse wandelaars in Noorwegen wordt overvallen door
slecht weer. De groep besluit beschutting te zoeken in een hut en een
noodsignaal uit te sturen. De Noorse hulpdiensten rukken standaard met
groot materieel uit.

Dat is het moment waarop de media er lucht van krijgen. Ze weten op dat
moment alleen: groep Nederlanders in nood, hulpdiensten rukken uit.

Bij het regionale medium waar ik werk werd onmiddellijk alles in werking
gesteld om te achterhalen of er in de groep Brabanders zaten. Dat gebeurt dan
vooral door middel van telefoontjes naar de Noorse politie, ministerie van
buitenlandse zaken, maar meer nog via social media. Mensen laten daar vaak
diepere sporen na dan in de sneeuw.

Na korte tijd hoorde ik al wat namen van de deelnemers over de redactie
schallen. Zo’n zoektocht achter het bureau gaat vaak sneller dan het
noorderlicht. Omdat het al snel duidelijk was dat er zich geen groot
menselijk drama had afgespeeld in de Noorse bergen was mijn aandacht voor
de zaak niet zo groot. Bovendien had ik m’n handen vol aan mijn eigen werk.
Ik begreep wel dat er geen Brabanders waren gevonden.

Ik vermoed dat elke publieke regionale omroep uren bezig is geweest om z’n
eigen provincialen in de groep te ontdekken.

Thuis zag ik het NOS-Journaal. Inmiddels waren ook de andere feiten bekend.
Nederlanders overvallen, veilig in een hut en met succes naar hun logeeradres
gebracht. De NOS deed niettemin uitgebreid verslag van de gebeurtenis. Gerri
Eickhof stond live in Noorwegen. Ik weet niet of hij inderhaast naar dat land
was gevlogen of dat hij toevallig in de buurt was. Als dat eerste het geval was
dan lijkt mij dat een goede reden voor Kamervragen over besteding van
belastinggeld. Want de beelden van de actie kwamen van de Noorse TV en
Gerri stond er alleen maar om de urgentie te bevestigen, die er eigenlijk niet
was.

Hoe dan ook. Eickhof had weinig anders te melden dan dat iedereen gezond
en veilig was en dat de wandelaars zich verbaasden over de commotie die er
was ontstaan. Door alle aandacht zaten er in Nederland wel tientallen families
in ondraaglijke spanning. De onfortuinlijke lopers hoopten dat hun naasten
door de media met rust gelaten zouden worden. Met uitzondering van de
NOS , voor wie het nog steeds het belangrijkste nieuws is, brengen de meeste
kranten het nieuws in de zijlijn. Vermoedelijk zullen de naasten geen last
meer hebben van hijgerig journaille. De NOS zal ondertussen zelf ook wel
begrepen hebben dat er nu genoeg hysterie is geweest en dat Gerri van z’n
weekend kan genieten.

  1. Wieneke (reply)

    28 februari 2016 at 13:55

    Met verbazing heb ik ernaar gekeken. Het item duurde en duurde maar, terwijl het toch allemaal al lang goed was afgelopen. Er was zeker geen ander nieuws 🙁

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *