(Door Ab Klaassens)

Ik zorg voor jou als jou iets overkomt en jij zorgt voor mij als mij iets overkomt.
Daarom doen wij beiden elke maand een bedrag in een spaarpot, voor het geval dat….

Dat is het principe van de verzekering, niet voor niks door streng gelovigen tot zonde
verklaard omdat je je niet behoort te verzekeren tegen het lot dat Onze Lieve Heer je
heeft toebedeeld.

Helaas zijn er verzekerden die goddeloos omspringen met het solidariteitsbeginsel
waarop het verzekeringssysteem is gebaseerd. Zij rekenen op optimaal profijt van de
verzekeringspremie die zij betalen en gniffelen tevreden over hun eigen slimmigheid
als ze voor een tientje reisverzekeringspremie honderd eurootjes kunnen
declareren voor een zogenaamd verloren zonnebril.

De komende weken storten talloze Nederlanders zich weer roekeloos op twee
stroken plastic van een berg, niet beseffend dat ik meebetaal aan het gips waarin
zij – ook al weer op mijn kosten – worden thuisbezorgd.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *