(Door Ab Klaassens)

Lang geleden was mijn levenspartner lid van de Tweede Kamer en uit hoofde
van die functie ook lid van het Benelux-parlement. Dat vergaderde eens in de
zoveel tijd in Brussel of Luxemburg ter bespreking van problemen waarvan de
gekozen oplossing werd doorverwezen naar de nationale parlementen.

Van de uitgekeerde presentiegelden en onkostenvergoedingen konden de
parlementariërs hun verblijf royaal betalen, wat sommige parlementariërs ten
zuiden van Maastricht en Breda aanleiding gaf om hun activiteit ter plaatse te
beperken tot ondertekening van de presentielijst.

Soms ging ik mee naar Brussel of Luxemburg met als zelf gekozen opdracht
om voor de Nederlandse delegatie buiten het toeristische centrum een
restaurant te zoeken voor de middag- of avondmaaltijd.

Daartoe  posteerde ik mij bij een groot overheids- of bankkantoor. Als de
lunchpauze was aangebroken volgde ik groepjes werknemers op weg naar hun
favoriete restaurant en zo vond ik allerlei eetgelegenheden waar je goed en
voordelig kon eten zonder toeristische poespas.

Deze ervaring leidt voor mij tot het advies: mijdt in elke stad de buurt waar
‘het’ volgens de folders gebeurt. Loop weg van de pleinen, duik diep de zijstraten in.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *