Suriname 27 november 2015

(Door Ab Klaassens)

Kijkend naar een prachtig programma van de VPRO op zondag 22 november
over Surinaamse muzikanten gingen mijn gedachten terug naar het bewind
van Joop den Uyl in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

In die jaren viel het slot van een proces dat vele jaren eerder in gang was
gezet: de beëindiging van het koloniaal Nederlandse bewind over Suriname.

In 1975, veertig jaar geleden, werd Suriname een zelfstandige republiek. Jan
Pronk, toen minister van ontwikkelingssamenwerking danste in Paramaribo
met Surinaamse schonen als een verhuizer die zware kasten verplaatst en
landde na de feestelijkheden klapwiekend van de whisky op Schiphol.

Bij de PvdA-afdeling Eindhoven was intussen wel enige bezorgdheid ontstaan
over de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg in het
gedekoloniseerde stukje koninkrijk. Reden waarom enkele leden het
plaatselijk partijbestuur verzochten een ledenvergadering te wijden aan het
thema Suriname.

De verdwenen bierpul
Er kwam een (Nederlandse) spreker uitleggen wat er in de nieuwe republiek
moest gebeuren; een bemoeienis die leidde tot ontsteltenis bij enkele
Surinamers die op de vergadering waren afgekomen.

Niettemin organiseerde het PvdA-afdelingsbestuur ter plekke een collecte
voor een nog te bedenken doel in de voormalige kolonie. De opbrengst van
de collecte ging in een bierpul die op de bestuurstafel bleef staan toen de
partijleden zich even gingen verpozen aan de bar van het café dat de
vergaderruimte beschikbaar had gesteld.

Onverbeterlijke optimist
Terug in het zaaltje moesten de partijgenoten vaststellen dat de bierpul met
inhoud alsmede de Surinamers waren verdwenen. Een onverbeterlijke
optimist verklaarde dat de Surinamers beter dan wij Hollanders konden
weten hoe je de opbrengst van zo’n collecte het best besteedt, al was er geen
verband bewezen bewezen  het vertrek van de bijzondere gasten en de
verdwenen pul.

De voorzitter sloot de vergadering met het uitspreken van de verwachting dat
Suriname zich met de hulp van Nederland kon ontwikkelen tot een krachtige
natie in het woelige Zuid-Amerika.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *