Occupied 30 januari 2017

Ik heb afgelopen weken een  intrigerende serie gezien op Netflix  Het is de
Noorse serie Occupied. Kort: Noorwegen besluit te stoppen met het gebruik
van fossiele brandstoffen en dus ook om olie te exporteren. Met gedoogsteun
van de EU bezetten Russische militairen de Noorse olieplatforms. De Russen
nemen stukje bij beetje en heel subtiel de macht in het land over zonder dat je
daar aanvankelijk op straat iets van merkt. Mensen worden ongemerkt het
Russische kamp in gezogen.

De serie doet mij sterk denken aan het  boek Onderworpen van de Franse
schrijver Michel Houellebecq. In dat boek sluipt de islam het Franse systeem
binnen om dat vervolgens over te nemen.

Het knappe van het boek en de serie is dat je weet dat het fictie is, maar dat je
voortdurend het gevoel hebt dat het in werkelijkheid zo zou kunnen gaan.
Noorwegen wordt uiteindelijk door alle bondgenoten in de steek gelaten.
Enerzijds om de toestroom van olie te waarborgen anderzijds om een groot
mondiaal conflict te voorkomen. Je kunt gerust zeggen dat Noorwegen
opgeofferd wordt.

Ik ben geen doomdenker, meer iemand die gelooft in het goede van de mens
en die er op vertrouwt dat wereldleiders met de handen van de nucleaire
knoppen blijven. Dat denk ik nog steeds, maar als ik zie hoe de Amerikaanse
president Trump afgelopen weekend chaos veroorzaakte met zijn decreet om
buitenlanders te weren, is mijn vertrouwen weg. Die man is tot de meest
ondoordachte dingen in staat en zijn beslissingen zouden zomaar reacties van
andere grootmachten kunnen oproepen die fataal zijn voor de rest van de
wereld.

Dat hoeft niet per se grof geweld te zijn. Sterker nog, ik denk dat de Russen
inderdaad zo subtiel opereren als in Occupied, net zo goed als de CIA probeert
op slinkse wijze greep te krijgen op regeringen die in de ogen van de
Amerikanen niet deugen.

Het zijn veel ingewikkelder tijden dan de Koude Oorlog uit mijn jeugd. Toen
was helder wie goed was en wie  slecht. Dat is niet langer zo. In Europa zitten
we nu tussen twee vuren.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *