Sognefjord 25 juni 2016

Wat leert een mens op school? Wij leerden over de kolchozen en de
sovchozen. In mijn herinnering waren dat agrarische heilstaten waar de
boeren de dienst uit maakten. Maar misschien heb ik toen niet goed opgelet.
Wist ik toen veel dat die boeren deel uitmaakten van de vijfjarenplannen van
een dictator.

Pas toen ik mijn eerste journalistieke stappen zette in een agrarisch gebied en
ontdekte dat boeren aan het infuus van de Rabobank lagen begreep ik dat
landbouwers en veetelers sowieso geen vrije ondernemers zijn. Verstand komt
met de jaren en het leven zelf is de beste leerschool.

We leerden ook over Noorse fjorden. Dat waren inhammen in Noorwegen.
Feitelijk klopt dat niet want ze zijn van binnenuit gevormd in de ijstijd. Het
zijn eigenlijk uithammen. Mensen die er waren geweest kwamen woorden
tekort om de schoonheid van die fjorden aan ons uit te leggen.

De afgelopen week reisden mijn lief ik varend, lopend, fietsend, bussend,
treinend en bij tijd en wijle glibberend door en langs het diepste fjord van
Noorwegen: het Sognefjord.

Die verhalen kloppen in ieder geval wel: je komt woorden tekort om de
schoonheid te beschrijven. Maar gelukkig hebben we . . . . . . .

nor055klein

nor063klein

nor066klein

Wie alle foto’s wil zien kan hier terecht

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *