Parallelle samenleving 12 maart 2019

(Door Ab Klaassens)

In zijn verhalen over een Islamitische school in Amterdam noemde
minister Slob van onderwijs als verwijt onder meer dat de school de
leerlingen opvoedt tot deelnemers aan een ‘parallelle samenleving’,
met andere woorden tot een vorm van niet-samenleven met mensen
van een ander geloof dan het geloof dat op de school wordt gepredikt.

Minister Slob weet waar hij het over heeft.  Hij is opgevoed In een
protestants-christelijke omgeving,  die in velerlei opzichten  een
parallelle samenleving vormde, maar ook vaak ruziemakend uiteenspatte
om een verschil van mening over de betekenis van een woord of zin in
het Oude Testament.

De Moslims  kennen die geschillen ook en sommige extreme moslims
zijn zelfs bereid hun geloofsgeschillen met wapengeweld uit te vechten.
Zoals ook in de Middeleeuwen in Europa is gebeurd toen duizenden
gelovigen zich van de kerk van Rome hadden afgekeerd.

Die strijd is – wat het geweld betreft – wel uitgestreden. Maar de
verdeeldheid nog niet. Als ik minister Slob was zou ik het woord
parallelle samenleving niet als een verwijt willen gebruiken.

 

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *