(Door Ab Klaassens)

Populisme is, volgens Van Dale, een politieke stroming die een sterke en
directe band tussen leider en volk voorstaat en die in de praktijk de weg opent
voor eenhoofdig charismatisch leiderschap waarbij overheidsbureaucratie en
partijorganisatie buitenspel gezet worden.

Als de peilingen over politieke voorkeuren in Nederland overeen stemmen
met de werkelijkheid kunnen we concluderen dat een belangrijk deel van de
Nederlandse kiesgerechtigden zich heeft bekeerd tot het populisme.

Bijverschijnselen van het populisme zijn twijfel aan de integriteit van
gekozen volksvertegenwoordigers en de rechterlijke macht, hoon voor de
serieuze journalistiek en haat voor ‘de elite’.

De ‘elite’ heeft vele gezichten, net als ‘de massa’.

Mensen uit ‘de elite’ hebben initiatieven genomen tot bescherming of
verheffing van ‘de massa’, vaak met tegenwerking van anderen uit de elite
en ook met protesten uit de massa. Ik denk aan wetten tegen kinderarbeid,
aan de leerplichtwet en aan de woningwet.

Verdachtmaking van die elite leidt tot geestelijke verarming van de massa, die
als gevolg daarvan de hoeders van de democratie zal verscheuren bij de eerste
de beste aanleiding, bijvoorbeeld wanneer een winnaar van de komende
Tweede-Kamerverkiezingen  door andere partijen wordt uitgesloten van
regeringsdeelname.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *