Moet ik mij distantiëren? 19 november 2018

Telkens als moslimextremisten ergens in de westerse wereld een aanslag
plegen worden “onze” moslims opgeroepen zich daarvan te distantiëren.

Moslims hier ten lande vragen zich dan vaak vertwijfeld af waarom zij
afstand moeten nemen van een kleine groep mensen die toevallig dezelfde
god aanbidden maar met wie zij verder geen enkele affiniteit hebben.

Afgelopen zaterdag verstoorde een groep mensen de Sinterklaasintocht
in Eindhoven. Ik lees overal dat het hier gaat om PSV-hooligans. Dat zijn
mensen die dezelfde club aanmoedigen als ik.

Nou vroeg ik me af: als ik het niet eens ben met hun optreden moet ik
mij daar dan tegen uitspreken? Moeten PSV of de officiële supportersclub
er afstand van nemen? Zo niet, is dan iedereen met een PSV-hart die
zich niet openlijk uitspreekt tegen de actie van de hooligans het daar dan
automatisch mee eens?

Ik heb op de website van PSV gekeken. Daar lees ik niks over supporters
die onder de vlag van de club eieren hebben gegooid. Ik zie wel dat de
club Sinterklaas welkom heet en cadeaus heeft. Waar je dan wel voor
moet betalen natuurlijk. Tenslotte is PSV Sinterklaas niet . . . .

 1. Wieneke (reply)

  21 november 2018 at 13:06

  Ik denk niet, dat je iets MOET en vooral niet als het je door anderen wordt opgelegd.

 2. Eef (reply)

  21 november 2018 at 22:59

  Jan, natuurlijk weet jij wat je moet doen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De slimme citymarketeers 25 juli 2018

De citymarketeers van Eindhoven zijn er in geslaagd twee ton extra uit de bijna
lege zakken van de gemeente te kloppen. Want er moeten meer toeristen naar
de stad komen.

Ik vind het een knappe prestatie van die citymarketeers als je bedenkt dat
Eindhoven tientallen miljoenen zorggeld tekort komt waardoor met name
de hulpbehoevende medemens de komende jaren het ergste moet vrezen.
Bovendien zullen zij en alle andere inwoners van de stad meer belasting
moeten betalen om te voorkomen dat we nog verder afglijden.

Dus als je dan  extra geld krijgt dan heb je je PR goed voor elkaar.

Ik doe daar verder niet cynisch over want meer toeristen betekent meer
inkomsten voor de stad en dat kan maar zo tot een positief saldo leiden.
Meer toeristen kan ook nadelen hebben, maar het heeft er alle schijn van
dat de cohorten die dagelijks door Amsterdam trekken nog niet Eindhoven
zullen aandoen.

Nog niet, want één van de middelen die de marketeers gaan inzetten is
een magazine. Eindhoven kennende wordt dat een glossy waar je je vingers
bij aflikt. Dat magazine wordt uitgedeeld aan vertrekkende reizigers op
Eindhoven Airport. Met name aan reizigers die onze stad links hebben
laten liggen omdat ze die vooral een hinderlijke tussenstop vinden op hun
reis naar de wiethoofdstad van Europa, Amsterdam.

Stel je woont in Eindhoven en je wilt een paar dagen naar Barcelona. Je
neemt het vliegtuig want dat is goedkoper dan de trein en vliegt naar
Gerona. Daar neem je de pendelbus naar de Catalaanse hoofdstad.

Na drie vermoeiende dagen op de Ramblas zak je op een stoeltje op het
vliegveld in Gerona in afwachting van het vliegtuig naar huis.

Net als je verdiept bent in de laatste reacties op de foto’s van je uitstapje die
je gedeeld hebt op Facebook, drukt een jongedame jou een papieren
magazine in de hand dat reclame maakt voor Gerona. Want, zo blijkt, daar
is ook van alles te beleven (Gotische kathedralen, oude stadsmuren, en
interessante oude Joodse wijken).

Wat doe je dan met dat magazine? Meenemen en bewaren totdat je weer
eens een keer naar Barcelona gaat? Ga je dat dan thuis doorbladeren en
besluit je dan voortaan eerst naar Gerona te gaan en je dan pas over te geven
aan de verleidingen van Barcelona waar je met je gedachten al weken bent.

Ik weet het niet. Als ik eenmaal een reisdoel heb wil ik daar zo snel mogelijk
naar toe. Toch zegt iets in mij dat de marketeers van Eindhoven er in gaan
slagen die toeristenstroom een dag of wat op te houden. Wie voor twee ton
veren van een kale klip kan plukken heeft bewezen tot grootse dingen in
staat te zijn.

 

 1. Paul (reply)

  29 juli 2018 at 12:32

  In Enschede, of all places, werkt het hoor, die citymarketing. Er kwamen twee joekels van hotels bij wat een verdriedubbeling van de hotelkamers betekende. En de boel zit elk weekend goed vol. En onze markt bestaat bij de gratie van de vele Duitse toeristen!

  Ik ben, als toerist, in Eindhoven geweest en vind dat de stad meer toeristen verdient!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Arnol goes English 25 mei 2018

Er is veel te doen over de “verengelsing” van onze taal. Onze universiteiten en
hogescholen geven veel onderwijs in het Engels. Dat schijnt een middel te zijn
om studenten uit het buitenland aan te trekken. Sommige mensen zijn van
mening dat het aantrekken van studenten uit verre landen slechts een
verdienmodelletje is dat niks te maken heeft met visie.

Columnist Paul Scheffer schreef deze week in de NRC dat volgens hem er
sprake is van halftaligheid: “(. . .) dan worden nieuwe generaties studenten
afgesneden van de taalgemeenschap die zo belangrijk is voor de democratie.
Wie studenten geen academische vorming geeft in de eigen taal, vervreemdt
de toekomstige bovenlaag van de samenleving.”

In mijn stadsie Eindhoven hoor je steeds meer Engels. Dat komt door de
expats die hier neerstrijken om te werken bij ASML, NXP of één van de vele
bedrijven op de Hightech Campus. Waar vroeger mensen klaagden over het
feit dat ze de buren in hun portiek niet meer konden verstaan omdat ze Turks
spraken, ken ik nu het fenomeen dat ik mijn woonomgeving mensen tegen
kom uit Japan, Italië, Frankrijk, Duitsland en Colombia. In tegenstelling tot
de mensen uit de oude portieken kunnen ze huurprijzen opbrengen die mijn
verstand als eenvoudige huizenbezitter met een mooie hypotheek ver te boven
gaan en ze spreken allemaal Engels zodat je er mee kunt communiceren.

Ze hebben ook allemaal al die twee woorden geleerd die wij elkaar toespreken
als we de lift verlaten: fijne avond. Het levert ook leuke verhalen op, zoals dat
van de blije Javier uit Colombia die de afgelopen vier jaar in New York
woonde. Hij kan er maar niet over uit dat hij zoveel woonruimte voor zo
weinig geld heeft kunnen vinden.

Sommige politici vinden dat al die aandacht van Eindhoven voor de expats
in schril contrast staat met de enorme financiële problemen waarmee de stad
kampt als gevolg van de tekorten op de zorguitgaven. Die zorg snap ik wel. Leg
maar eens uit dat de werkgelegenheid groeit voor mbo’ers die bij de
toeleveringsbedrijven werken van de multinationals die gedijen dankzij
expats, terwijl jouw oude moeder geen thuishulp meer krijgt omdat het niet
meer te betalen is.

Eén man in de stad heeft zich moeiteloos aangepast. Dat is Arnol Kox,
misschien wel de bekendste Eindhovenaar, hoewel de meeste mensen hem
kennen onder zijn bijnaam “Schreeuwjezus”. Arnol –  in een scootmobiel –
rijdt elke dag naar de binnenstad in een poging met zijn geschreeuw mensen
te bekeren tot het ware geloof. Winkeliers hebben hem liever niet voor hun
deur en daarom brengt Arnol een deel van zijn tijd door in de rechtbank om te
vechten voor een plekje tussen het winkelend publiek. Of omdat hij wél duiven
willen kunnen voeren. Of om zich te verdedigen tegen het feit dat hij volgens
justitie reclame maakt, waarvan hij overigens werd vrijgesproken.

Arnol schreeuwt zijn teksten tegenwoordig ook in het Engels. Hij volgt
tegenwoordig the lord and jesus in de hoop dat de buitenlandse studenten en
de expats ook hun pad gaan volgen. De nieuwe teksten zijn niet voor honderd
procent te verstaan, maar ja, dat waren de oude in onze moerstaal ook al niet.
Gelukkig heeft hij tekstborden.

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nuenen kan voor Eindhoven het paard van Troje worden 4 mei 2018

De beoogde coalitiepartijen in Nuenen hebben besloten dat zij niet met
gedeputeerde Anne-Marie Spierings gaan praten over samenvoeging van
Nuenen bij Eindhoven. Ze denken dat Spierings halsstarrig zal volhouden aan
die samenvoeging en dat ze in een val trappen als ze daar met haar over gaan
praten.

De gedachtegang van de Nuenens partijen is niet helemaal vreemd. Spierings
heeft tot nu toe de poot stijf gehouden. Ze heeft al eens gezegd dat ze zich niet
kan voorstellen dat Nuenen niet bij Eindhoven wordt gevoegd. En als iets
iemand voorstellingsvermogen te boven gaat is het lastig overleggen.

Sinds die tijd is er wel iets gebeurd. De partij die het felst tegen de
samenvoeging is, W70, werd de grootste tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen. Nog niet zolang geleden stelde de PVV in
Provinciale Staten vragen over de samenvoeging. In de antwoorden was iets
opvallends te lezen. Ging het tot dan vooral over het gebrek aan
bestuurskracht in Nuenen, nu stond draagkracht als eerste van de af te wegen
criteria. In de politiek zit het ‘m soms in de nuances.

Als gewone Eindhovenaar vrees ik de samenvoeging met grote vreze. Dat
komt omdat ik de samenvoeging van Den Bosch en Rosmalen nog op het
netvlies heb. De inwoners van het dorp Rosmalen stemden massaal op hun
lokale broeders en zusters uit het dorp, die vervolgens oppermachtig werden
in de gemeenteraad van de grote stad. Nog spreekt men in Nederland van het
Rosmaleneffect.

Dat zou ook met Nuenen en Eindhoven kunnen gebeuren. De politiek raakt
steeds meer versnipperd. Uiteindelijk is een coalitie een optelsom van veel
kleintjes. Stel dat Nuenenaren straks bij Eindhoven komen en als wraak
massaal op één lokale partij gaan stemmen dan zou dat een factor van
betekenis kunnen worden. Nuenen staat er om bekend dat er in de
gemeenteraad complete familievetes werden uitgevochten. Hoe heftig zal het
er dan straks aan toe gaan in de vete tussen Nuenen en Eindhoven. Dat kan
een stad die wil uitgroeien tot een metropool er niet bij hebben.

Ik denk dat Eindhoven met Nuenen het Paard van Troje binnen haalt.

 1. Laurent (reply)

  5 mei 2018 at 10:23

  Ik leer nog eens iets over Eindhoven op die manier. Ik woon hier al 35 jaar maar de lokale politiek heb ik nooit gevolgd.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoezo versnippering in Eindhoven? 9 maart 2018

Nog twee weken, dan mogen we weer naar de stembus. Het is voor de tweede
keer in mijn leven dat ik voor de gemeenteraad van Eindhoven stem. De
eerste keer was in 1994. Daarvoor en daarna woonde ik in andere gemeenten,
totdat we in 2005 terugkeerden naar de stad waar ik zo van hou.

Onze burgemeester John Jorritsma ziet een probleem in de grote hoeveelheid
partijen die mee doen. Zoveel dat er versnippering van zetels dreigt en de stad
onbestuurbaar wordt. Dit jaar doen er 16 partijen mee. Dat is helemaal niet zo
bijzonder, dat zijn er de afgelopen jaren wel eens meer geweest.

In de loop van de jaren zijn er ook veel meer splinterpartijtjes geweest dan nu.
Namen die je nu niet meer ziet zijn bijvoorbeeld Lijst Leenders (een
jongerenpartij), Partij Mens en Spirit, Eindhovense Lijst Studenten, Vrije
Indische Partij, Teleurgestelde Burgers.

Dit keer zijn het vooral partijen die al jaren deel uitmaken van de raad. DENK
en Forum040 zijn nieuw, maar die zijn ook landelijk actief. De enige
opvallend vreemde eend in de bijt is nu Lijst Stratum, de wijk waar ik zelf
woon. En dan is er natuurlijk de eeuwige Johan Vlemmix, beroeps BN’er, die
een nieuw partijtje heeft opgericht waarmee hij zichzelf weer enkele weken in
de spotlights zet. Zoals een ander mens voedsel nodig heeft om te overleven,
zo heeft Vlemmix aandacht nodig.

Je kunt wel zeggen dat mensen nu veel sneller partijtjes oprichten als ze
ontevreden zijn, maar dat is in Eindhoven niet zo. Daar dingen vooral de
gevestigde orde en de constante Vlemmix mee.

Ze verdringen zich zoals altijd op de verkiezingsborden. Het is leuk te zien hoe
partijen zich in één blik willen laten vangen. 50Plus kiest voor stemmig
uitvaartpaars. Dré Rennenberg die volgens mij al de ouderen
vertegenwoordigde toen hij zelf nog een snotneus was staat op de foto met
misschien wel een kleinkind. Dré is een bijtertje maar profileert zich nu als
een gemoedelijke opa.

De Brede Beweging Linksom (een afsplitsing van de SP) heeft een affiche
waarop meerdere mensen eensgezind in de camera kijken. Lekker los van de
SP waar de individu ondergeschikt is aan het partij-ideaal. De SP zelf heeft
nog steeds een affiche dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw als zeer
modern zou zijn bestempeld.

Dan hebben we nog een kleine poster met de naam Yasin. Dat is PvdA-
voorman en wethouder Yasin Torunoglu. Yasin is populair en buitengewoon
actief op social media. Yasin is in de loop der jaren een begrip, een merknaam
geworden. Hij zal hem nodig hebben nu DENK probeert de Turkse achterban
bij hem weg te kapen.

En Johan Vlemmix? Johan heeft zichzelf laten vereeuwigen met een hondje
op schoot. Johan ligt zo stevig bij de media in bed dat hij weet wat er scoort,
namelijk dieren. Hij heeft wel een verstandige tekst vind ik: Ga stemmen.

 1. FvD (reply)

  9 maart 2018 at 18:31

  Forum040 landelijk actief? Onder welke naam an? Zeker niet onder Forum voor democratie!!!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Oorlog 18 december 2017

Taxichauffeurs hebben vaak ruzie met elkaar om de beste plekken
bijvoorbeeld bij  een station. Vooral als een deel van de chauffeurs geen
vergunning heeft en illegaal rond rijdt.

Ooit is er een journalist geweest die de strijd tussen taxichauffeurs
“taxioorlog” noemde. Dat woord is de afgelopen decennia een eigen leven
gaan leiden. Bij elk conflictje tussen taxichauffeurs, hoe klein ook, wordt door
het journaille het woord oorlog uit de kast gehaald. Daardoor is bij veel
mensen het beeld ontstaan dat taxichauffeurs voortdurend zwaarbewapend
door het leven gaan. In ieder geval dat elke chauffeur een oorlogshitser is.

Het Eindhovens Dagblad heeft het woordje oorlog nu ook losgelaten op de
concurrentiestrijd tussen de voedselbezorgers in de stad. Er heerst volgens de
krant een bezorgoorlog tussen bijvoorbeeld de jongens en meisjes van
Thuisbezorgd.nl, Deliveroo en Kentucky Fried Chicken. Veel mensen zullen
zo’n artikel lezen omdat ze wel eens wat bestellen of omdat mensen nou
eenmaal graag verhalen lezen over bezorgers die elkaar keihard van de fiets
rijden en elkaar met opgewarmde kippenpoten het ziekenhuis in slaan.

Voor die laatste groep is het artikel een deceptie. Er is geen spoortje van
geweld. Integendeel, Eindhovenaren blijken zoveel eten te bestellen dat er
ruimte is voor al die bezorgers. Bij Thuisbezorgd zijn de fietskoeriers in dienst.
Daar lezen we in het artikel het volgende over: “Van die competitie is bij de
bezorgers van Thuisbezorgd geen enkele sprake. Ze hopen op zo min
mogelijk
orders, want dan kunnen ze gewoon chillen”.

Bezorgoorlog noemen ze dat. Gelet op de manier waarop media tegenwoordig
proberen lezers te krijgen zou ik liever willen spreken van een koppenoorlog.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Luchtvervuiling 12 december 2017

Eén van de heikele punten in Eindhoven is de luchtvervuiling  in de
binnenstad. Dat komt omdat veel autoverkeer dwars door die stad gaat om
van noord naar zuid of van oost naar west te komen. Waar andere steden nog
wel eens een oude, compacte binnenstad hebben, is Eindhoven een
samenraapsel van dorpen met verbindingswegen die nog steeds het patroon
van de binnenstad vormen.

Het gemeentebestuur is druk bezig die verbindingen te breken, soms letterlijk
met obstakels. Dat leidt tot veel protesten in de stad. Mensen willen nou
eenmaal met de auto tot aan de voordeur van de winkel. Winkeliers zijn
natuurlijk ook boos, want die missen vooral de Belgische klandizie nu het
verkeer in de binnenstad vaak vast staat. Die Belgen zijn ook niet gek. Onlangs
zei de voorzitter van het plaatselijke winkeliersgilde dat hij er met de auto een
kwartier langer over doet van zijn huis in de wijk Den Elzent naar de
binnenstad. Voor wie de stad niet kent: van Den Elzent loop je in tien minuten
naar het centrum. Van dat soort geweeklaag dus.

We zijn er nog niet. Vandaag kondigt wethouder Schreurs in het Eindhovens
Dagblad aan dat er nog veel meer doorgaande wegen zullen worden
afgesloten, want Eindhoven schijnt uit te sterven als gevolg van de
luchtverontreiniging.

Dan is er altijd wel een journalist die opmerkt: maar de luchtvervuiling door
Eindhoven Airport dan. Dat is volgens mevrouw Schreurs maar tien procent.
Bovendien, zegt ze, daar gaat de gemeente niet over.

Onlangs nam de provincie maatregelen om de uitstoot van vieze stoffen te
voorkomen. Die maatregelen worden vooral gevoeld door boeren. Ook toen
vroegen leden van provinciale staten zich af: maar de luchtvervuiling door
Eindhoven Airport dan?  Daar gaan wij niet over zei het provinciebestuur.

Wie gaat er eigenlijk over Eindhoven Airport? Ik meen toch te weten dat de
gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant aandeelhouder zijn
van de luchthaven.

 1. Laurent (reply)

  17 december 2017 at 18:50

  Ja, en al dat verkeer dat vanuit heel Europa naar Rotterdam moet via de A2, daar doe je ook weinig aan. Evengoed begrijp ik niet waarom al die mensen met hun auto door de stad heen moeten rijden. ik doe dat echt helemaal nooit meer, sinds ik geen koerier meer ben althans, vanaf 1996.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eindhoven 6 november 2017

Iedereen die mij kent weet dat ik verliefd ben op Eindhoven. Dus toen NRC
afgelopen zaterdag het volledige economiekatern vol scheef over het
wirtschaftswonder dat zich in Eindhoven (en Zuidoost-Brabant) heeft
voltrokken, sprong mijn hart op.

Maar ik heb ook mijn bedenkingen. Niet eens over het feit dat de gemeente
Eindhoven tientallen miljoenen te kort heeft op de zorg, terwijl
zorginstellingen die in de stad actief zijn de winsten zien toenemen. Er zijn
andere zaken die mij zorgen baren, zorgen die de lokale politiek overstijgen,
maar die van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van de regio. Want
NRC had het weliswaar over Eindhoven, maar het wirtschaftswonder gaat
over een gebied met 21 gemeenten.

Nog niet zo lang geleden verscheen er een rapport waaruit bleek dat die
gemeenten maar moeilijk met elkaar samenwerken. Het zijn vooral eilandjes
met koninkjes die met het oog op de volgende verkiezing vooral navel staren.

Uit de NRC-verhalen bleek ook maar weer eens dat het succes van Eindhoven
en omgeving ook te danken is aan mensen, Thom Aussems bijvoorbeeld. Hij is
de Grote Leider van een plaatselijke woningcorporatie, een a-typische
Brabander, die met flair, brutaliteit, vakmanschap en schijt aan alles  een
motor achter de stadswikkeling was. Aussems is volgend jaar weg, hij gaat
genieten van zijn pensioen.

Ook oud-burgemeester Rob van Gijzel werd genoemd. Eén van zijn
voorgangers, de zeer gewaardeerde Rein Welschen, legde mede de basis voor
het succes. Welschen liep uiteindelijk stuk op het gebrek aan regionale
samenwerking. Na een tussenpaus verscheen Van Gijzel op het toneel. Ook
zo’n no-nonsenseman die het succes van Welschen uitbouwde. Ook hij is weg.

De kar bij Brainport werd getrokken door powervrouw Imke Carsouw. Zij
stapte in augustus van de één op de andere dag op. Velen gissen nog naar de
echte reden.

De ontwikkeling van zo’n gebied als waarin ik leef is afhankelijk van een
aantal factoren. In de eerste plaats economische, daar kun je als bestuurders
niet veel invloed op uitoefenen, die worden toch grotendeel bepaald door
externe factoren. In de tweede plaats is samenwerking tussen gemeenten van
groot belang. Daar schort het aan. In de derde plaats heb je krachtige
dwarsdenkers nodig. Mensen die er voor zorgen dat de rijdende trein veilig
aankomt bij het volgende station. De drie belangrijkste zijn of gaan bijna
tegelijk weg. Daar maak ik me best een beetje zorgen over.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zwaaikom 21 september 2017

(Door Ab Klaassens)

Al jaren geleden is het Eindhovens kanaal –  ooit vaarweg tussen Eindhoven
en Helmond – gesloten voor de scheepvaart.   De bootjes die er nog drijven
zijn van een roeivereniging.

Eens per jaar, in  november,  mag een drijvend iets, als schip vermomd,
ouders met kleuters op de kade verlokken tot het oude lied: “Zie ginds komt
de stoomboot….”

Voor dagelijks gebruik is het kanaal de stortplaats voor ‘geleende’  fietsen,
overbodig geworden huisraad en ongewenste nakomelingen van hond of kat.

Het kanaal heeft een zwaaikom. Het voorafgaande in deze tekst is alleen
bedoeld om uit te komen op dat woord:  zwaaikom.

Het is een woord waar ik onmiddellijk van hield toen ik het voor het eerst
hoorde, zonder kennis van de betekenis. Heerlijk om op een terrasje tegen de
ober te zeggen: “Doe mij maar een zwaaikom.”

“Wablief?”

“Ja, met ijs en zo’n parapluitje”.

Een zwaaikom is een verbreding in een kanaal waar schepen kunnen keren.
Bij de zwaaikom in Eindhoven zijn ooit woningen gebouwd voor mensen
wiens gedrag storend was voor de brave burgers in de stadswijken. De huizen
waren van beton en sober ingericht met stalen deuren.

Toen de winter kwam vroegen de bewoners om nieuwe deuren want die er
waren hadden ze als oud ijzer verkocht. Daardoor heeft ‘de zwaaikom’ een
slechte naam gekregen.

Maar ik hou nog steeds van het woord.

 1. maria (reply)

  6 oktober 2017 at 10:59

  Kom, Zwaai!

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Coca-Cola 18 september 2017

Ik las een interessant artikel in de NRC vandaag. Aan de hand van ons
consumentengedrag onderzocht Melvin Wevers hoe dat is beïnvloed door het
Amerikaanse consumentengedrag. Wevers’ onderzoek overspant de periode
van 1890 tot 1990. Dat is altijd leuk om te lezen. Wij denken dat Coca-Cola
zo’n typisch Amerikaanse invloed is. Dat is volgens hem niet zo omdat Coca-
Cola zichzelf niet als Amerikaans maar als een wereldmerk presenteert.

Het roken van sigaretten daarentegen is veel meer Amerikaans. „Na de
Tweede Wereldoorlog gingen Amerikaanse sigaretten de markt domineren en
werden synoniem voor dé sigaret. In advertenties stonden zowel nostalgische
beelden met cowboys in een woestijnlandschap als beelden van het moderne
leven in een metropool als New York”, zegt Wevers.

Aan hem wordt ook gevraagd hoe sterk de beïnvloeding nu is. Dat heeft hij
niet onderzocht maar zijn indruk is dat de invloed van de VS op ons
consumptiegedrag nog steeds enorm is. Hij slaat er een slag naar: “Er is een
revival van Amerikaanse ketens die naar Nederland komen, zoals Dunkin’
Donuts en Taco Bell. De eerste vestiging van Taco Bell kwam in Eindhoven.
Niet voor niets daar en niet in de Randstad. Want er is een interessant verschil
tussen de Randstad en de provincie. Barbecue-festijnen met rockabilly-
muziek en line dancing zijn geliefd in de provincie”.

Taco Bell is dus vooral naar mijn stadsie gekomen omdat wij hier ter stede gek
zijn op line dancing. En ik maar denken dat de Taco Bell’s van deze tijd naar
Eindhoven komen omdat wij zo’n internationale stad zijn met high-
techbedrijven die expats uit de hele wereld aantrekken. Omdat wij een stad
zijn waar steeds meer moderne hardwerkende wereldburgers wonen die – net
als in New York – voor de snelle hap gaan omdat ze geen tijd hebben zelf een
maaltijd te bereiken. Dat is dus schijnbaar niet zo. Wij zijn lijn dansende
rockabilly boeren en als we uit gedanst zijn dan willen we een taco. En een
biertje natuurlijk, geen cola want we zijn wel Brabanders natuurlijk.

Hoe zo’n stukje in de krant mijn hele wereldbeeld op z’n kop kan zetten.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *